Werkbladstructuur beveiligen

Beveiligt de bladstructuur van uw document tegen wijzigingen. Het is onmogelijk om bladen in te voegen, te verwijderen, te hernoemen, te verplaatsen of te kopiëren.

Voer eventueel een wachtwoord in en klik op OK.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Werkblad beveiligen.


De structuur van beschermde werkbladen kan alleen worden veranderd als de optie Beveiligen is uitgeschakeld. In de contextmenu's van de tabbladen onder in het venster kan alleen het menu-item Alle bladen selecteren worden geactiveerd. Alle andere items zijn uitgeschakeld. Roep nogmaals de opdracht Extra - Werkblad beveiligen op om de beveiliging te verwijderen. Als er geen wachtwoord is toegekend, wordt de beveiliging meteen verwijderd. Als een wachtwoord werd toegekend, verschijnt nu het dialoogvenster Documentbeveiliging opheffen, waarin u het wachtwoord moet intypen. Alleen dan kunt u de markering, die aangeeft dat de bescherming ingeschakeld is, verwijderen.

Wanneer een beveiligd document eenmaal opgeslagen is, kan het alleen via Bestand - Opslaan als opnieuw worden opgeslagen.

Wachtwoord (optioneel)

Voer uw wachtwoord in om uw document te beveiligen tegen niet-geautoriseerde of abusievelijke wijzigingen.

note

U kunt uw werk volledig beveiligen door het combineren van de opties Extra - Blad beveiligen en Extra - Werkblad beveiligen, met inbegrip van een wachtwoord. Als u wilt voorkomen dat het document wordt geopend door andere gebruikers, selecteer dan Met wachtwoord opslaan en klik op de knop Opslaan. Het dialoogvenster Wachtwoord instellen verschijnt. Wees voorzichtig bij het kiezen van een wachtwoord; als u het vergeet nadat u een document sluit, kunt u het document niet meer openen.


Help ons, alstublieft!