Blad beveiligen

Beschermt de cellen in het huidige blad zodat ze niet gewijzigd kunnen worden. Kies Extra - Blad beveiligen om het dialoogvenster Blad beveiligen te openen waarin u vervolgens bladbeveiliging met of zonder wachtwoord kunt instellen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Blad beveiligen.


Waarschuwingspictogram

Wilt u cellen tegen verdere bewerking beveiligen, dan moet u het keuzevakje Beveiligd selecteren via Opmaak - Cellen - Celbeveiliging tabblad of via het contextmenu Cellen opmaken.


Onbeveiligde cellen of celbereiken kunnen op een beveiligd blad ingesteld worden via de menu's Extra - Blad beveiligen en Opmaak - Cellen - Celbeveiliging:

  1. Selecteer de cellen die niet beschermd zullen worden

  2. Selecteer Opmaak - Cellen - Celbeveiliging. Hef de selectie van het vakje Beveiligd op en klik op OK.

  3. Activeer beveiliging voor het blad via Extra - Blad beveiligen. Dit wordt onmiddellijk van kracht, alleen het celbereik dat u in stap 1 geselecteerd hebt, kan bewerkt worden.

Selecteer, om naderhand een onbeveiligd gebied wilt wijzigen in een beveiligd gebied, het bereik. Selecteer vervolgens, op het tabbladOpmaak - Cellen - Celbeveiliging het selectievak Beveiligd. Kies tenslotte het menu Extra - Blad beveiligen. Het eerder bewerkbare bereik is nu beveiligd.

Beveiliging van bladen beïnvloedt ook het contextmenu van de bladtabs onder in het venster. De opdrachten Verwijderen en Naam wijzigen kunnen niet geselecteerd worden.

Als een blad beveiligd is, kunt u celopmaakprofielen niet meer wijzigen of verwijderen.

Een beveiligd blad of celbereik kan niet gewijzigd worden tot deze beveiliging wordt uitgeschakeld. Kies Extra - Blad beveiligen om de beveiliging op te heffen. Als er geen wachtwoord was ingesteld, wordt de bladbeveiliging onmiddellijk uitgeschakeld. Als het blad wel met een wachtwoord beveiligd was, wordt het dialoogvenster Bladbeveiliging opheffen geopend, waar u het wachtwoord in moet voeren.

Zijn beveiligde bladen eenmaal opgeslagen, dan kunnen ze voortaan alleen opnieuw opgeslagen worden via de opdracht Bestand - Opslaan als.

Wachtwoord (optioneel)

Hiermee kunt u een wachtwoord invoeren om het blad tegen onbevoegde wijzigingen te beveiligen.

Notitiepictogram

Volledige beveiliging van uw werk kan bereikt worden door het combineren van de opties Extra - Blad beveiligen en Extra - Werkblad beveiligen, samen met wachtwoordbeveiliging. Selecteer, om te voorkomen dat het document geopend wordt, in het dialoogvenster Opslaan het selectievak Met wachtwoord opslaan voordat op het pictogram Opslaan wordt geklikt.


Help ons, alstublieft!