Sporen vernieuwen

Gebruik deze opdracht om alle sporen in het blad opnieuw te tekenen. Bij het opnieuw tekenen van de sporen wordt ook rekening gehouden met gewijzigde formules.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Detective - Sporen vernieuwen.


Detective-pijlen in het document worden vernieuwd onder de volgende omstandigheden:

Help ons, alstublieft!