Ongeldige gegevens markeren

Deze opdracht markeert alle cellen in het blad, die waarden buiten de geldige regels bevatten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Detective - Ongeldige gegevens markeren.


De validatieregels beperken de invoer van getallen, datums, tijdwaarden en tekst van bepaalde waarden. Het is echter mogelijk om ongeldige waarden in te toetsen als de Stop-actie niet geselecteerd is of om ongeldige waarden in de cellen te kopiëren. Als u een validatieregel toekent, zullen bestaande waarden in een cel niet worden gewijzigd.

Help ons, alstublieft!