Woordafbreking

De opdracht Woordafbreking roept het dialoogvenster op voor het instellen van woordafbreking in LibreOffice Calc.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Menu Extra - Taal - Woordafbreking.


U kunt alleen de automatische woordafbreking in LibreOffice Calc inschakelen als de functie Automatische tekstterugloop actief is.

Woordafbreking voor geselecteerde cellen.

  1. Selecteer de cellen waarvoor u de woordafbreking wilt veranderen.

  2. Kies Extra - Taal - Woordafbreking.

  3. Het dialoogvenster Cellen opmaken verschijnt met het tabblad Uitlijning geopend.

  4. Markeer de keuzevakjes Automatische tekstterugloop en Woordafbreking actief.

Woordafbreking voor tekenobjecten

  1. Selecteer een tekenobject.

  2. Kies Extra - Taal - Woordafbreking.

  3. Telkens wanneer u dit menu-item oproept, schakelt u de woordafbreking voor het tekenobject in of uit. Een vinkje toont de huidige status.

Help ons, alstublieft!