Voorwaarde - Alle cellen

Past de voorwaardelijke opmaak toe op de set cellen die in het geselecteerde bereik is gedefinieerd. De opmaak wordt toegepast op basis van de inhoud van het hele bereik.

Kleurschaal

Past een kleurenschaal toe op een bereik dat bestaat uit het weergeven van een tweekleurig of driekleurig verloop op dit bereik, afhankelijk van de waarde van elke cel.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Voorwaardelijk - Kleurschaal

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start - Voorwaardelijk - Kleurschaal.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Kleurschaal

Kleurschaal


Voorwaardes

De berekening van de kleurenschaal is afhankelijk van 2 of 3 voorwaarden, als volgt gedefinieerd:

Open bestand met voorbeeld:

Gegevensbalk

De optie Gegevensbalk vult de cel met een effen kleur of een kleurovergang die overeenkomt met de numerieke waarde in de cel.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Voorwaardelijk - Gegevensbalk

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start - Voorwaardelijk - Gegevensbalk.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Gegevensbalk

Gegevensbalk


Voorwaarden

De berekening van de vulling van het staafoppervlak is gebaseerd op de onderstaande voorwaarden:

Meer opties

Het dialoogvenster Gegevensbalk wordt geopend om details over de weergave van gegevensbalken toe te voegen.

Voer waardes in

Hetzelfde als de voorwaarden hierboven.

Kleuren van de balk

Kies de kleur voor positieve en negatieve waarden.

Opvullen

As

Stel de positie van de verticale as voor de gegevensbalk in. Waarden zijn:

Balklengten

Stelt de minimale (maximale) lengte van de gegevensbalken in, als percentage van de kolombreedte.

Geef alleen de balk weer

Geef geen waarden weer in de cel, alleen de gegevensbalken.

Open bestand met voorbeeld:

Pictogrammenset

Voeg een pictogram toe aan de cel op basis van de waarde ten opzichte van de opgegeven drempels. Er zijn verschillende pictogrammensets beschikbaar.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Voorwaardelijk - Pictogrammenset

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start - Voorwaardelijk - Pictogrammenset.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Pictogrammenset

Pictogrammenset


Beschikbare pictogrammensets

Voorwaarden voor drempels

Voorwaarden voor het instellen van de drempels voor elk pictogram kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Open bestand met voorbeeld:

Help ons, alstublieft!