Voorwaarde - Celwaarde is

Past een celopmaakprofiel toe op de cel of het celbereik dat wordt bepaald door de voorwaarde die is ingesteld in de keuzelijst. De opmaak wordt op elke cel afzonderlijk toegepast en de voorwaarde kan afhankelijk zijn van andere celwaarden van het geselecteerde bereik.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Voorwaardelijk - Voorwaarde.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start - Voorwaardelijk - Voorwaarde.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Voorwaardelijke opmaak - Voorwaarde

Voorwaardelijke opmaak


Voorwaarden voor tekst en getallen

Voorwaarde

Beschrijving

is gelijk aan

De celwaarde is gelijk aan de door de gebruiker gedefinieerde waarde in het tekstvak aan de rechterkant. Gebruik tekst tussen aanhalingstekens als u tekstwaarden vergelijkt.

is niet gelijk aan

De celwaarde is niet gelijk (anders) aan de door de gebruiker gedefinieerde waarde in het tekstvak aan de rechterkant. Gebruik tekst tussen aanhalingstekens als u tekstwaarden vergelijkt.

begint met

De celinhoud begint met de tekst of het getal gedefinieerd in het tekstvak aan de rechterkant.

eindigt met

De celinhoud eindigt met de tekst of het getal gedefinieerd in het rechter tekstvak.

bevat

De celinhoud bevat de tekst of het getal gedefinieerd in het rechter tekstvak.

bevat niet

De celinhoud bevat niet de tekst of het getal dat is gedefinieerd in het tekstvak aan de rechterkant.


note

De voorwaarde is van toepassing op de interne tekstconversie van de celinhoud. Numerieke waarden worden vergeleken met hun equivalente tekstweergave. Numerieke celformaten (valuta, wetenschappelijk, door de gebruiker gedefinieerd ...) worden niet in aanmerking genomen voor vergelijkingen.


Voorwaarden alleen voor getallen

Voorwaarde

Beschrijving

is kleiner dan

De celwaarde is strikt kleiner dan de door de gebruiker gedefinieerde waarde in het tekstvak aan de rechterkant.

is groter dan

De celwaarde is strikt groter dan de door de gebruiker gedefinieerde waarde in het tekstvak aan de rechterkant.

is kleiner dan of gelijk aan

De celwaarde is kleiner dan of gelijk aan de door de gebruiker gedefinieerde waarde in het tekstvak aan de rechterkant.

is groter dan of gelijk aan

De celwaarde is groter dan of gelijk aan de door de gebruiker gedefinieerde waarde in het tekstvak aan de rechterkant.

is tussen

De celwaarde ligt tussen de twee waarden die zijn gedefinieerd in de tekstvakken aan de rechterkant - onderste en bovenste waarden - inclusief de grenswaarden zelf.

is niet tussen

De celwaarde ligt niet tussen de twee waarden die zijn gedefinieerd in de tekstvakken aan de rechterkant - onderste en bovenste waarden - inclusief de grenswaarden zelf.

is duplicaat

De cel en ten minste één andere cel in het bereik hebben een gelijke inhoud.

is geen duplicaat

De celinhoud is uniek in het bereik.

is in de top N elementen

De celwaarde ligt tussen de maximale waarde in het bereik en het Nde grotere element daarvan. Voer de waarde van N in het tekstvak aan de rechterkant in.

behoort tot de laagste N elementen

De celwaarde ligt tussen de minimumwaarde in het bereik en het Nde onderste element daarvan. Voer de waarde van N in het tekstvak aan de rechterkant in.

is in de top N procent

De indexwaarde van het celbereik bevindt zich in de bovenste N procent van het aantal cellen in het bereik. Bijvoorbeeld, in een bereik van 20 cellen en N is gelijk aan 20, wordt de stijl toegepast op de 4 laatste cellen van het bereik. Voer de waarde van N in het tekstvak aan de rechterkant in.

behoort tot de laagste N procenten

De indexwaarde van het celbereik bevindt zich in de onderste N procent van het aantal cellen in het bereik. Bijvoorbeeld, in een bereik van 20 cellen en N is gelijk aan 20, wordt de stijl toegepast op de 4 eerste cellen van het bereik. Voer de waarde van N in het tekstvak aan de rechterkant in.

is boven het gemiddelde

De celwaarde is strikt groter dan het gemiddelde van de celbereikwaarden.

Zie onderstaande notitie.

is onder het gemiddelde

De celwaarde is strikt lager dan het gemiddelde van de celbereikwaarden.

Zie onderstaande notitie.

is boven of gelijk aan het gemiddelde

De celwaarde is groter of gelijk aan het gemiddelde van de celbereikwaarden.

Zie onderstaande notitie.

is onder of gelijk aan het gemiddelde

De celwaarde is kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de celbereikwaarden.

Zie onderstaande notitie.


note

Deze functie negeert elke tekst of lege cel binnen een gegevensbereik. Als u verkeerde resultaten van deze functie vermoedt, zoek dan naar tekst in de gegevensbereiken. Gebruik de functie waarde markeren om tekstinhoud in een gegevensbereik te markeren.


Voorwaarden voor fouten in cellen.

Voorwaarde

Beschrijving

is fout

De cel bevindt zich in de foutconditie die is gedefinieerd in het tekstvak aan de rechterkant. Zie Lijst met Calc-fouten.

is geen fout

De cel bevindt zich niet in de foutconditie die is gedefinieerd in het tekstvak aan de rechterkant. Zie Lijst met Calc-fouten


tip

Een cel die verwijst naar een andere cel met een foutconditie is zelf niet in fout.


Help ons, alstublieft!