Voorwaardelijke opmaak

Gebruik Voorwaardelijke opmaak om op bereik gebaseerde voorwaarden te definiƫren die bepalen welk celopmaakprofiel op elke cel in een bepaalde cel wordt toegepast bereik op basis van de inhoud.

Het celopmaakprofiel die overeenkomt met de eerste voorwaarde die resulteert in waar wordt toegepast. Celopmaakprofielen toegepast via voorwaardelijke opmaak overschrijven celopmaakprofielen die handmatig zijn toegepast met behulp van de werkbalk Opmaak of het paneel Opmaakprofielen op de Zijbalk.

U kunt verschillende voorwaarden invoeren die de celwaarden of resultaten van formules opvragen. De voorwaarden worden van de eerste tot de laatste geƫvalueerd. Als Voorwaarde 1 waar is op basis van de huidige celinhoud, wordt het bijbehorende celopmaakprofiel toegepast. Anders wordt Voorwaarde 2 geƫvalueerd om te bepalen of het bijbehorende opmaakprofiel wordt toegepast. Als geen van de voorwaarden overeenkomt met de celinhoud, worden er geen wijzigingen aangebracht in het celopmaakprofiel.

Voorwaardelijke opmaak overschrijft geen celstijlen en directe opmaak die handmatig wordt toegepast. Ze blijven opgeslagen als celeigenschappen en worden toegepast wanneer de cel aan geen enkele voorwaarde voldoet of wanneer u alle voorwaardelijke opmaak verwijdert.

warning

Automatisch berekenen moet ingeschakeld zijn om voorwaardelijke opmaak toe te kunnen passen. Kies Gegevens - Berekenen - Automatisch berekenen (er verschijnt een vinkje naast de opdracht wanneer Automatisch berekenen ingeschakeld is).


Celbereik

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Voorwaardelijk - Voorwaarde.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start - Voorwaardelijk - Voorwaarde.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Voorwaardelijke opmaak - Voorwaarde

Voorwaardelijke opmaak


Bereik

Definieert het cellenbereik waarop de voorwaardelijke opmaak betrekking heeft. Klik op de knop Verkleinen om het dialoogvenster te minimaliseren. Klik nogmaals op de knop om terug te keren naar het dialoogvenster zodra het bereik is geselecteerd.

Lijst met voorwaarden

Lijst van de voorwaarden die zijn gedefinieerd voor het celbereik in volgorde van evaluatie. U kunt zoveel voorwaarden definiƫren als u wilt.

Omhoog

Verhoog de prioriteit van de geselecteerde voorwaarde.

Omlaag

Verlaag de prioriteit van de geselecteerde voorwaarde.

Toevoegen

Voegt de voorwaarde toe aan de lijst met voorwaarden.

Verwijderen

Verwijdert de voorwaarde uit de lijst met voorwaarden.

Vermeldingen in de lijst met voorwaarden

Geef op of voorwaardelijke opmaak afhankelijk is van een van de vermeldingen in de keuzelijst.

Voorwaarde - Celwaarde is

Past een celopmaakprofiel toe op de cel of het celbereik dat wordt bepaald door de voorwaarde die is ingesteld in de keuzelijst. De opmaak wordt op elke cel afzonderlijk toegepast en de voorwaarde kan afhankelijk zijn van andere celwaarden van het geselecteerde bereik.

Voorwaarde - Formule is

Past het geselecteerde opmaakprofiel toe op de cel wanneer de formule-uitdrukking in het tekstvak aan de rechterkant niet nul is.

Voorwaarde - Datum is

Past het geselecteerde opmaakprofiel toe op de cel wanneer de celinhoud is opgemaakt als datum en de voorwaarde een van de beschikbare datumintervallen is in de keuzelijst.

Voorwaarde - Alle cellen

Past de voorwaardelijke opmaak toe op de set cellen die in het geselecteerde bereik is gedefinieerd. De opmaak wordt toegepast op basis van de inhoud van het hele bereik.

Kleurschaal

Past een kleurenschaal toe op een bereik dat bestaat uit het weergeven van een tweekleurig of driekleurig verloop op dit bereik, afhankelijk van de waarde van elke cel.

Gegevensbalk

De optie Gegevensbalk vult de cel met een effen kleur of een kleurovergang die overeenkomt met de numerieke waarde in de cel.

Pictogrammenset

Voeg een pictogram toe aan de cel op basis van de waarde ten opzichte van de opgegeven drempels. Er zijn verschillende pictogrammensets beschikbaar.

Opmaakprofiel toepassen

Selecteer de celopmaakprofiel die moet worden toegepast wanneer de voorwaarde is geverifieerd. Selecteer Nieuw opmaakprofiel om het dialoogvenster Celopmaakprofiel te openen en de eigenschappen van het opmaakprofiel te definiƫren.

Voorwaarden beheren

Beheer alle voorwaardelijke opmaak die in het werkblad is gedefinieerd.

Help ons, alstublieft!