Voorwaardelijke opmaak

Gebruik Voorwaardelijke opmaak om op bereik gebaseerde voorwaarden te definiëren die bepalen welk celopmaakprofiel wordt toegepast op elke cel in een bepaald bereik op basis van zijn inhoud. Het celopmaakprofiel die overeenkomt met de eerste voorwaarde die als waar wordt geëvalueerd, wordt toegepast. Celopmaakprofielen die zijn toegepast via voorwaardelijke opmaak overschrijven celopmaakprofielen die handmatig zijn toegepast met behulp van de werkbalk Opmaak of het paneel Stijlen op de Zijbalk.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Voorwaardelijk.


U kunt verschillende voorwaarden invoeren die de celwaarden of resultaten van formules opvragen. De voorwaarden worden van de eerste tot de laatste geëvalueerd. Als Voorwaarde 1 waar is op basis van de huidige celinhoud, wordt het bijbehorende celopmaakprofiel toegepast. Anders wordt Voorwaarde 2 geëvalueerd om te bepalen of het bijbehorende opmaakprofiel wordt toegepast. Als geen van de voorwaarden overeenkomt met de celinhoud, worden er geen wijzigingen aangebracht in het celopmaakprofiel.

Voorwaardelijke opmaak overschrijft geen celopmaakprofielen en directe opmaak wordt handmatig toegepast. Ze blijven opgeslagen als celeigenschappen en worden toegepast wanneer de cel aan geen enkele voorwaarde voldoet of wanneer u alle voorwaardelijke opmaak verwijdert.

warning

Automatisch berekenen moet ingeschakeld zijn om voorwaardelijke opmaak toe te kunnen passen. Kies Gegevens - Berekenen - Automatisch berekenen (er verschijnt een vinkje naast de opdracht wanneer Automatisch berekenen ingeschakeld is).


Lijst met voorwaarden

Lijst van de voorwaarden die zijn gedefinieerd voor het celbereik in volgorde van evaluatie. U kunt zoveel voorwaarden definiëren als u wilt.

Omhoog

Verhoog de prioriteit van de geselecteerde voorwaarde.

Omlaag

Verlaag de prioriteit van de geselecteerde voorwaarde.

Invoer in de lijst met voorwaarden

Geef aan of de voorwaardelijke opmaak afhankelijk is van één van de waarden in de keuzelijst:

Kleurschaling

Dit is hetzelfde dialoogvenster als bij het selecteren van Alle cellen in de eerste submenu-keuze Voorwaarde. Een kleurschaal toekennen resulteert in het weergeven van een tweekleurige of driekleurige kleurovergang op dit bereik, afhankelijk van de waarde van iedere cel. Een typisch voorbeeld zou kunnen zijn een matrix van temperaturen, met de lagere blauw gekleurd en de hogere rood, met een kleurovergang voor de nuances van de tussenliggende waarden.

U moet twee "uiterste" kleuren kiezen die een indicatie geven van de methode van berekenen. De berekening van de toegepaste kleur wordt gedaan in relatie tot: Min - Max - Percentiel - Waarde - Percentage - Formule.

De keuzen Minimaal en Maximaal zijn op zichzelf voldoende zoals ze voorkomen in het bereik. Andere mogelijkheden moeten worden gespecificeerd door een waarde (Percentiel, Waarde, Percentage) of een celverwijzing of formule (Formule)

Voor een gedetailleerde uitleg en voorbeelden, kunt u terecht opHow to apply a Color Scale Conditional Formatting page in TDF Wiki.

Gegevensbalk

De optie gegevensbalk vult de cel met een effen kleur of een kleurverloop die overeenkomt met de numerieke waarde in de cel. Standaard is blauw voor positief en rood voor negatief.

De berekening van het opvulgebied is gebaseerd op Min - Max - Percentiel - Waarde - Percentage - Formule.

De keuzes Min en Max zijn voor zichzelf voldoende zoals gevonden in het assortiment. Andere opties moeten worden gespecificeerd door een waarde (Percentiel, Waarde, Percentage) of een celverwijzing of formule (formule).

Meer opties... opent ook een dialoogvenster:

Pictogrammenset

Het is gewenst om de positie van een waarde te kiezen in relatie tot de drempelwaarden. De pictogrammen-sets helpen om de drempelwaarden te tonen en het type pictogram te kiezen. Beschikbare pictogrammen-sets zijn:

Voorwaarden om elk pictogram ten opzichte van een waarde (Waarde) weer te geven kunnen worden opgegeven, een percentage van het aantal waarden in het bereik (Percentage), als percentage van een bereik van waarden (Percentiel) of een formule (Formule).

Voor een gedetailleerde uitleg en voorbeelden, kunt u terecht opHow to use Icon Set Conditional Formatting page in TDF Wiki.

Data

Deze optie zal een bepaalde opmaak toepassen, afhankelijk van een datum die u kiest in de keuzelijst: Vandaag - Gisteren - Morgen - Laatste 7 dagen - Deze week - Vorige week.

Voorwaardelijke opmaak beheren

In dit dialoogvenster kunt u alle ingestelde voorwaardelijke opmaken in de spreadsheet zien.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak- Voorwaardelijke opmaak - Beheer.


Het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak beheren opent. Hier kunt u verschillende voorwaardelijke opmaken toevoegen, bewerken of verwijderen.

De lijst Voorwaardelijke opmaak toont de actieve regels met voorwaardelijke opmaak in het huidige werkblad. Alleen de eerste regel voor elk celbereik wordt vermeld, zelfs als er voor een bepaald bereik meerdere regels zijn gedefinieerd.

Als u een voorwaardelijke opmaak op een celbereik heeft gedefinieerd en u probeert nu om een ​​nieuwe voorwaardelijke opmaak op een deel van dit bereik in te stellen, zal een waarschuwing worden weergegeven, met de vraag of u de bestaande voorwaardelijke opmaak (op het hele bereik) wilt wijzigen of een nieuwe voorwaardelijke opmaak (op het geselecteerde bereik) wilt maken die de bestaande overlapt.

Help ons, alstublieft!