Cellen samenvoegen

Combineert de inhoud van de geselecteerde cellen in één enkele cel.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

KIes Opmaak - Cellen samenvoegen - Cellen samenvoegen


De samengevoegde cel krijgt de naam van de eerste cel van het oorspronkelijke celbereik. Samengevoegde cellen kunnen niet nogmaals met andere cellen worden samengevoegd. Het bereik moet een rechthoek vormen en meervoudige selectie wordt niet ondersteund.

Notitiepictogram

Als de cellen die samengevoegd moeten worden, inhoud bevatten, wordt er een beveiligingsdialoogvenster weergegeven.


Er zijn drie opties beschikbaar:

Waarschuwingspictogram

Het samenvoegen van cellen kan tot foute berekening van formules leiden.


Help ons, alstublieft!