Afdrukbereik bewerken

Opent een dialoogvenster waarin u het afdrukbereik kunt specificeren. U kunt ook de rijen of kolommen instellen die op elke pagina moeten worden herhaald.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Afdrukbereiken - Bewerken.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Lay-out - Bewerken (tabblad).

In het menu Lay-out van het tabblad Lay-out, kies Afdrukbereik - Bewerken.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Afdrukbereik bewerken

Afdrukbereik bewerken


Rijen of kolommen op elke pagina afdrukken

Afdrukbereiken op een werkblad definiëren

Afdrukbereik

In dit veld kunt u een vastgesteld afdrukbereik wijzigen.

Selecteer -geen- om een gedefinieerde afdrukbereik in het huidige werkblad te verwijderen. Selecteer -gehele werkblad- om het huidige blad als afdrukbereik in te stellen. Selecteer -selectie- om het geselecteerde gebied van een werkblad als afdrukbereik te definiëren. Door -gebruikergedefinieerd- te selecteren, kunt u een afdrukbereik definiëren dat u al heeft gedefinieerd bij het gebruik van Opmaak - Afdrukbereiken - Definiëren command. Als u een bereik een naam heeft gegeven met de opdracht Blad - Benoemde bereiken en expressies - Defineer, zal deze naam worden weergegeven en kan worden geselecteerd in de keuzelijst.

In het rechter tekstveld kunt u een afdrukbereik in de vorm van een verwijzing invoeren of als een afdrukbereik. Als de cursor zich in het Afdrukbereik tekstveld bevindt, kunt u het afdrukbereik in het werkblad ook selecteren met de muis.

Verkleinen / Vergroten

Klik op het pictogram Verkleinen om het dialoogvenster te verkleinen tot de grootte van het invoerveld. Het is dan gemakkelijker om de gewenste referentie in het blad te markeren. De pictogrammen worden dan automatisch omgezet in het pictogram Vergroten. Klik erop om het dialoogvenster terug te zetten naar de oorspronkelijke grootte.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram Verkleinen

Verkleinen

Pictogram Uitbreiden

Vergroten

Te herhalen rijen

Kies één of meer rijen om af te drukken op elke pagina. Voer in het tekstveld aan de rechterkant de rij verwijzing in, bijv. "1" of "$1" of "$2:$3". De keuzelijst geeft dan -door gebruiker gedefinieerd- weer. U kunt ook -geen- selecteren om een gedefinieerde rij-herhaling te verwijderen.

U kunt rij-herhaling ook instellen door met de muis in het werkblad te slepen als de cursor zich in het Te herhalen rijen tekstveld bevindt.

Verkleinen / Vergroten

Klik op het pictogram Verkleinen om het dialoogvenster te verkleinen tot de grootte van het invoerveld. Het is dan gemakkelijker om de gewenste referentie in het blad te markeren. De pictogrammen worden dan automatisch omgezet in het pictogram Vergroten. Klik erop om het dialoogvenster terug te zetten naar de oorspronkelijke grootte.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram Verkleinen

Verkleinen

Pictogram Uitbreiden

Vergroten

Te herhalen kolommen

Kies één of meer kolommen om af te drukken op elke pagina. Voer in het tekstveld aan de rechterkant de kolom verwijzing in, bijv. "A" of "AB" of "$C:$E". De keuzelijst geeft dan -door gebruiker gedefinieerd- weer. U kunt ook -geen- selecteren om een gedefinieerde kolomherhaling te verwijderen.

U kunt ook herhalende kolommen definiëren door met de muis in het werkblad te slepen als de cursor zich in het tekstveld Te herhalen kolommen bevindt.

Verkleinen / Vergroten

Klik op het pictogram Verkleinen om het dialoogvenster te verkleinen tot de grootte van het invoerveld. Het is dan gemakkelijker om de gewenste referentie in het blad te markeren. De pictogrammen worden dan automatisch omgezet in het pictogram Vergroten. Klik erop om het dialoogvenster terug te zetten naar de oorspronkelijke grootte.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram Verkleinen

Verkleinen

Pictogram Uitbreiden

Vergroten

Help ons, alstublieft!