Afdrukbereiken

Beheert afdrukbereiken. Alleen cellen binnen afdrukbereiken worden afgedrukt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Afdrukbereiken.


Notitiepictogram

Wanneer het afdrukbereik eenmaal is vastgesteld zal alleen het gespecificeerde afdrukbereik worden afgedrukt. U kunt ook aangeven dat een rij of kolom moet worden afgedrukt op alle volgende pagina's.


Definiëren

Gebruik deze opdracht om een actieve cel of geselecteerd celbereik als afdrukbereik aan te wijzen.

Toevoegen

Gebruik deze opdracht om de huidige selectie toe te voegen aan de reeds vastgestelde afdrukbereiken.

Wissen

Gebruik deze opdracht om het gedefinieerde afdrukbereik weer op te heffen.

Bewerken

Opent een dialoogvenster waarin u het afdrukbereik kunt specificeren.

Help ons, alstublieft!