Blad

Op dit tabblad kunt u de elementen specificeren die in het afgedrukte document moeten worden opgenomen. Bovendien kunt u de afdrukvolgorde instellen, het nummer van de eerste pagina en de paginagrootte.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Blad (tabblad).


Afdrukken

Bepaal welke elementen van het werkblad moeten worden afgedrukt.

Kolom- en rijkoppen

Markeer dit vakje als u wilt dat de kolom- en rijkoppen worden afgedrukt.

Raster

Drukt de lijnen van de individuele cellen af als een raster Maak voor de weergave op scherm uw keuze onder - LibreOffice Calc - Weergave - Rasterlijnen.

Notities

Markeer dit vakje om de notities af te drukken die in uw werkblad opgenomen zijn. Zij zullen worden afgedrukt op een aparte pagina, samen met de daarop betrekking hebbende celverwijzing.

Objecten/afbeeldingen

Kies deze optie om alle ingevoegde objecten (mits afdrukbaar) en afbeeldingen in het afgedrukte document op te nemen.

Diagrammen

Klik hier om de in uw werkblad opgenomen diagrammen af te drukken.

Tekenobjecten

Als u deze optie kiest zullen ook alle tekenobjecten worden afgedrukt.

Formules

Markeer dit vakje als u de formules in plaats van de resultaten die in de cellen aanwezig zijn wilt afdrukken.

Nulwaarden

Klik hier om aan te geven dat het getal 0 moet worden afgedrukt. Anders zullen alle cellen die het getal 0 bevatten niet worden afgedrukt.

Paginavolgorde

Bepaal de volgorde waarin gegevens in een werkblad worden genummerd en afgedrukt wanneer het niet past op één afgedrukte pagina.

Van boven naar beneden, dan naar rechts

Kies deze optie om verticaal af te drukken van de linkerkolom naar de onderkant van het werkblad.

Van links naar rechts, dan naar beneden

Kies deze optie om horizontaal af te drukken van de bovenste rij van het werkblad naar de rechterkolom.

Nummer eerste pagina

Selecteer deze optie als u wilt dat deze stijl de paginanummering opnieuw start.

Voer het nummer in waarop u opnieuw wilt beginnen.

Op schaal brengen

Hier kunt u bepalen op welke grootte het werkblad afgedrukt wordt.

Schaalmodus

Selecteer een schaalmodus in de keuzelijst. Onder de keuzelijst zult u toepasselijke knoppen zien.

Afdruk verkleinen/vergroten

Kies deze optie om een vergrotings- of verkleiningsfactor in te stellen voor alle afgedrukte pagina's.

Schaalfactor

Voer hier een schalingsfactor in. Factoren die kleiner zijn dan 100, reduceren de pagina's, en factoren die groter zijn, vergroten de pagina's.

Verklein afdrukbereik(en) tot breedte/hoogte

Specificeert het maximumaantal pagina's horizontaal (breedte) en verticaal (hoogte) waarop elk blad met de huidige paginastijl afgedrukt moet worden.

Breedte in pagina's

Voer het maximumaantal pagina's in dat horizontaal afgedrukt moet worden.

Hoogte in pagina's

Voer het maximumaantal pagina's in dat verticaal afgedrukt moet worden.

Afdrukbereik(en) verkleinen tot aantal pagina's

Specificeert het maximale aantal pagina's waarop elk blad met de huidige paginastijl afgedrukt moet worden. De schaal wordt zo gereduceerd dat het gedefinieerde aantal pagina's past.

Aantal pagina's

Voer het maximumaantal pagina's in die moeten worden afgedrukt.

Help ons, alstublieft!