Pagina-opmaakprofiel

Opent een dialoogvenster waarin u de verschijningsvorm van alle pagina's in uw document kunt instellen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Pagina-opmaakprofiel.

In het contextmenu:

Kies Pagina-opmaakprofiel.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het tabblad Lay-out, kies Paginamarges of Paginagrootte of Paginakolommen en klik op Meer opties.

In het menu Lay-out van het tabblad Lay-out, kies Pagina-opmaakprofiel.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Pagina-opmaakprofiel

Pagina-opmaakprofiel

Vanaf het toetsenbord:

+Shift+P

Vanuit de Statusbalk:

Klik in het gebied Pagina-opmaakprofiel.

Op de Zijbalk:

Kies Beeld - Opmaakprofielen () - kies Pagina-opmaakprofielen - open het contextmenu voor het geselecteerde opmaakprofiel - Nieuw/Opmaakprofiel bewerken.


Beheren

Stel de opties voor het geselecteerde opmaakprofiel in.

Hiermee kunt u pagina-layouts voor documenten met één en meerdere pagina's definiëren, evenals een nummering en papierformaten.

Randen

Stelt de randopties in voor de geselecteerde objecten in Writer of Calc.

Vlak (Achtergrond, Markeren)

Stel de opvulopties in voor het geselecteerde tekenobject of documentelement.

Koptekst

Voegt een koptekst toe aan het huidige pagina-opmaakprofiel. Een koptekst is een gebied in de marge van de bovenste pagina, waar u tekst of afbeeldingen kunt toevoegen.

Voettekst

Voegt een voettekst toe aan het huidige pagina-opmaakprofiel. Een voettekst is een gebied in de onderste paginamarge, waar u tekst of afbeeldingen kunt toevoegen.

Blad

Op dit tabblad kunt u de elementen specificeren die in het afgedrukte document moeten worden opgenomen. Bovendien kunt u de afdrukvolgorde instellen, het nummer van de eerste pagina en de paginagrootte.

Herstellen

Herstelt de wijzigingen in het huidige tabblad die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend. Wanneer u het dialoogvenster sluit, verschijnt geen bevestigingsvenster.

Help ons, alstublieft!