Cellen samenvoegen en centreren

Voegt de geselecteerde cellen samen in één enkele cel of splitst samengevoegde cellen. De cel wordt als gecentreerd uitgelijnd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Cellen samenvoegen - Cellen samenvoegen en centreren


De samengevoegde cel krijgt de naam van de eerste cel van het oorspronkelijke celbereik. Samengevoegde cellen kunnen niet nogmaals met andere cellen worden samengevoegd. Het bereik moet een rechthoek vormen en meervoudige selectie wordt niet ondersteund.

Notitiepictogram

Als de cellen die samengevoegd moeten worden, inhoud bevatten, wordt er een beveiligingsdialoogvenster weergegeven.


Er zijn drie opties beschikbaar:

Waarschuwingspictogram

Het samenvoegen van cellen kan tot foute berekening van formules leiden.


Help ons, alstublieft!