Blad

Hiermee kunt u de bladnaam instellen, en geselecteerde bladen weergeven of verbergen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Blad.


Naam wijzigen

Deze opdracht opent een dialoogvenster waarin u het huidige blad een andere naam kunt geven.

Verbergen

Verbergt geselecteerde rijen, kolommen of afzonderlijke bladen.

Weergeven

Geeft bladen weer die voorheen verborgen waren met de opdracht Blad verbergen.

Als een blad verborgen is, opent dit een dialoogvenster waarmee u het blad weer tevoorschijn kunt laten komen.

Van rechts naar links

Wijzigt de richting van het huidige blad naar 'van rechts naar links' als CTL-ondersteuning is ingeschakeld.

Help ons, alstublieft!