Kolom

Hier vindt u de submenu-items voor instelling van de kolombreedte en voor het verbergen/weergeven van kolommen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Kolommen.


Breedte

Wijzigt de breedte van de huidige kolom of de geselecteerde kolommen.

Optimale breedte

Hier stelt u de optimale kolombreedte in voor de geselecteerde kolommen.

Verbergen

Verbergt geselecteerde rijen, kolommen of afzonderlijke bladen.

Weergeven

Met deze opdracht worden verborgen rijen of kolommen weergegeven.

Help ons, alstublieft!