Cel-attributen

Gebruik deze opdracht om uit een verscheidenheid van opmaakopties te kiezen en om eigenschappen aan de geselecteerde cellen toe te kennen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Cellen.

In het contextmenu:

Kies Cellen opmaken.

Vanaf het toetsenbord:

Druk op +1.


Hier vindt u functies om lettertypen, lettertype-uiterlijk, tekengrootte, taal en kleur te bewerken.

Uitlijning

Stelt de uitlijningsopties voor de inhoud van de huidige cel, of de geselecteerde cellen in.

Aziatische typografie

Stel de typografische opties in voor cellen of alinea's in Aziatische taalbestanden. Om Aziatische taalondersteuning in te schakelen, kiest u Taalinstellingen - Talen in het dialoogvenster Opties en selecteert u vervolgens het vak Ingeschakeld in het vak Ondersteuning voor Aziatische talen. De opties voor Aziatische typografie worden genegeerd in HTML-documenten.

Randen

Stelt de randopties in voor de geselecteerde objecten in Writer of Calc.

Vlak (Achtergrond, Markeren)

Stel de opvulopties in voor het geselecteerde tekenobject of documentelement.

Celbeveiliging

Definieert beveiligingsopties voor geselecteerde cellen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!