Externe koppelingen

Voegt gegevens van een HTML-, Calc-, CSV- of Excel-bestand als koppeling in het huidige blad in. De gegevens moeten zich binnen een benoemd bereik bevinden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Blad - Externe koppelingen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Gegevens - Externe koppelingen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Externe koppeling

Externe koppelingen


URL van de externe gegevensbron.

Voer de URL of de bestandsnaam in die de gegevens bevat die u wilt invoegen en druk vervolgens op Enter. U kunt ook klikken op Browse om de bestandsnaam te selecteren in een dialoogvenster dat wordt geopend. Alleen dan wordt de URL opgevraagd bij het netwerk of bestandssysteem.

note

Een dialoogvenster wordt getoond voor het importeren van CSV-gegevens wanneer een extern CSV-bestand wordt gekoppeld.


Beschikbare tabellen/bereiken

Selecteer de tabel of het gegevensbereik dat u wilt invoegen.Als het geselecteerde Calc- of Excel-document geen benoemd bereik bevat, kunnen werkbladgegevens niet worden ingevoegd en de knop OK blijft inactief

Bijwerken alle

Voer het aantal seconden in waarna de externe gegevens opnieuw in het huidige document worden geladen.

Help ons, alstublieft!