Functielijst

Opent het paneel Functies op de Zijbalk, waarin alle functies worden weergegeven die in uw document kunnen worden ingevoegd. Het paneel Functies is vergelijkbaar met het tabblad Functies van de Functie-assistent. De functies worden ingevoegd met tijdelijke aanduidingen om te worden vervangen door uw eigen waarden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Beeld - Functielijst.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Invoegen - Functielijst

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Functies

Functies

Op de Zijbalk:

Kies Functies.


Het venster Functielijst is een aanpasbaar vast te zetten venster. Gebruik het om snel functies in de spreadsheet in te voeren. Door te dubbelklikken op een item in de functielijst, wordt de betreffende functie direct met alle parameters ingevoegd.

Categorielijst

Somt alle categorieën op waaraan de verschillende functies zijn toegewezen. Selecteer een categorie om de toepasselijke functies in het lijstveld eronder te bekijken. Selecteer "Alle" om alle functies in alfabetische volgorde, los van de categorie, te bekijken. "Als laatste gebruikt" somt de functies op die u het meest recent heeft gebruikt.

Functielijst

Geeft de functies van de geselecteerde categorie weer. Wanneer u een functie selecteert geeft het gebied onder het functievenster een korte beschrijving van deze functie weer. Teneinde de geselecteerde functie in het document toe te passen hoeft u er alleen maar op te dubbelklikken of klik op het pictogram Functie invoegen in blad.

Functie invoegen in blad

Pictogram functie Invoegen

Voegt de geselecteerde functie in het document in.

Help ons, alstublieft!