Functielijst

Deze opdracht opent het venster Functielijst met alle functies die u in uw document kunt invoegen. Het venster Functielijst lijkt op het tabblad Functies van de Functie-Assistent. De functies worden met tijdelijke aanduidingen ingevoegd die moeten worden vervangen door uw eigen waarden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Functie lijst.


Het venster Functielijst is een venster dat vastgezet en van formaat gewijzigd kan worden. Gebruik het om snel functies in het werkblad op te nemen. Door dubbelklikken op een item in de functie lijst wordt de respectievelijke functie direct ingevoegd met alle parameters.

Categorielijst

Somt alle categorieën op waaraan de verschillende functies zijn toegewezen. Selecteer een categorie om de toepasselijke functies in het lijstveld eronder te bekijken. Selecteer "Alle" om alle functies in alfabetische volgorde, los van de categorie, te bekijken. "Als laatste gebruikt" somt de functies op die u het meest recent heeft gebruikt.

Functielijst

Geeft de functies van de geselecteerde categorie weer. Wanneer u een functie selecteert geeft het gebied onder het functievenster een korte beschrijving van deze functie weer. Teneinde de geselecteerde functie in het document toe te passen hoeft u er alleen maar op te dubbelklikken of klik op het pictogram Functie invoegen in blad.

Functie invoegen in blad

Icon Insert Function

Voegt de geselecteerde functie in het document in.

Help ons, alstublieft!