Functielijst

Opent het paneel Functies op de Zijbalk, waarin alle functies worden weergegeven die in uw document kunnen worden ingevoegd. Het paneel Functies is vergelijkbaar met het tabblad Functies van de Functie-assistent. De functies worden ingevoegd met tijdelijke aanduidingen om te worden vervangen door uw eigen waarden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Functie lijst.


Het venster Functielijst is een venster dat vastgezet en van formaat gewijzigd kan worden. Gebruik het om snel functies in het werkblad op te nemen. Door dubbelklikken op een item in de functie lijst wordt de respectievelijke functie direct ingevoegd met alle parameters.

Categorielijst

Somt alle categorieën op waaraan de verschillende functies zijn toegewezen. Selecteer een categorie om de toepasselijke functies in het lijstveld eronder te bekijken. Selecteer "Alle" om alle functies in alfabetische volgorde, los van de categorie, te bekijken. "Als laatste gebruikt" somt de functies op die u het meest recent heeft gebruikt.

Functielijst

Geeft de functies van de geselecteerde categorie weer. Wanneer u een functie selecteert geeft het gebied onder het functievenster een korte beschrijving van deze functie weer. Teneinde de geselecteerde functie in het document toe te passen hoeft u er alleen maar op te dubbelklikken of klik op het pictogram Functie invoegen in blad.

Functie invoegen in blad

Pictogram functie Invoegen

Voegt de geselecteerde functie in het document in.

Help ons, alstublieft!