Labelbereik definiëren

In dit dialoogvenster kunt u een bereik definiëren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Blad - Benoemde Bereiken en uitdrukkingen - Labels.


Herkenning van namen als adressering

De individuele inhoud van de cellen van een bereik kan worden gedefinieerd als namen in formules - LibreOffice herkent deze namen op precies dezelfde wijze als de voorgedefinieerde naam van de dagen van de week en maanden. Dit betekent dat de naam automatisch toegevoegd wordt wanneer het bereik ingevoerd wordt in een formule. Bovendien zullen de bereiken prioriteit hebben boven automatisch gegenereerde bereiken als een naam meer dan één keer voorkomt.

Notitiepictogram

U kunt afzonderlijke bereiken instellen die dezelfde labels voor verschillende tabellen hebben. LibreOffice zoekt eerst in de bereiken van de actieve tabel en, wanneer er geen gevonden worden, de bereiken van andere tabellen.


Bereik

Hier kunt u het cellenbereik van elk bereik zien. Als u een bereik wilt verwijderen, selecteert u het en klikt u op Verwijderen.

Verkleinen / Vergroten

Klik op het pictogram Verkleinen om het dialoogvenster te verkleinen tot de grootte van het invoerveld. Het is dan gemakkelijker om de gewenste referentie in het blad te markeren. De pictogrammen worden dan automatisch omgezet in het pictogram Vergroten. Klik erop om het dialoogvenster terug te zetten naar de oorspronkelijke grootte.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram Verkleinen

Verkleinen

Pictogram Vergroten

Vergroten

Bevat kolomkoppen

Kies deze optie als u kolomkoppen wilt opnemen in het huidige gedefinieerde bereik.

Bevat rijkoppen

Kies deze optie als u rijkoppen wilt opnemen in het huidige gedefinieerde bereik.

Voor gegevensbereik

Dit veld toont het gedefinieerde deel van het lad. Teneinde het te wijzigen: klik in het blad en selecteer een ander gebied met de muis.

Verkleinen / Vergroten

Klik op het pictogram Verkleinen om het dialoogvenster te verkleinen tot de grootte van het invoerveld. Het is dan gemakkelijker om de gewenste referentie in het blad te markeren. De pictogrammen worden dan automatisch omgezet in het pictogram Vergroten. Klik erop om het dialoogvenster terug te zetten naar de oorspronkelijke grootte.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram Verkleinen

Verkleinen

Pictogram Vergroten

Vergroten

Toevoegen

Klik hier om het huidige gedefinieerde bereik aan de lijst toe te voegen.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen (na bevestiging).

Help ons, alstublieft!