Naam invoegen

Voegt een gedefinieerd benoemd celbereik in op de huidige cursorpositie met het dialoogvenster Namen plakken.

note

U kunt een celbereik alleen invoegen wanneer het bereik een naam heeft.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Invoegen - Benoemde bereiken en expressies.

Kies Blad - Benoemde bereiken en uitdrukkingen - Invoegen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het menu Invoegen van het tabblad Invoegen, kies Benoemde bereiken en expressies.


Tabelbereik

Een lijst van alle gedefinieerde celbereiken wordt hier getoond. Dubbelklik op een willekeurig item om het benoemde bereik in te voegen op de huidige cursorpositie in het actieve blad.

Alles plakken

Voegt een lijst in van alle benoemde bereiken en de corresponderende cellen, op de huidige cursorpositie.

Plakken

Voegt het geselecteerde benoemde bereik en de corresponderende cellen in, op de huidige cursorpositie.

Help ons, alstublieft!