Namen plakken

Selecteer een reeds eerder gedefinieerd celbereik om het in te voegen op de huidige plaats van de cursor. Selecteer eenvoudigweg de naam van het bereik.

Notitiepictogram

U kunt een celbereik alleen invoegen wanneer het bereik een naam heeft.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Blad - Benoemde bereiken en uitdrukkingen - Invoegen.


Tabelbereik

Een lijst van alle gedefinieerde celbereiken wordt hier getoond. Dubbelklik op een willekeurig item om het benoemde bereik in te voegen op de huidige cursorpositie in het actieve blad.

Alles plakken

Voegt een lijst in van alle benoemde bereiken en de corresponderende cellen, op de huidige cursorpositie.

Plakken

Voegt het geselecteerde benoemde bereik en de corresponderende cellen in, op de huidige cursorpositie.

Help ons, alstublieft!