Benoemde bereiken en expressies

Met deze opdracht kunt u de verschillende bereiken van uw werkblad een naam geven. Door de verschillende bereiken te benoemen kunt u gemakkelijk door de werkbladen navigeren en specifieke informatie vinden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Invoegen - Benoemd bereik of uitdrukking.

Kies Blad - Benoemd bereik of expressie


Namen definiëren

Opent een dialoogvenster waarin u een naam voor een geselecteerd gebied of een formule-expressie kunt opgeven.

Namen beheren

Opent een dialoogvenster waarin u namen in het werkblad kunt beheren.

Naam invoegen

Voegt een gedefinieerd benoemd celbereik in op de huidige cursorpositie met het dialoogvenster Namen plakken.

Namen maken

In dit dialoogvenster kunt u de automatische keuze van namen voor geselecteerde celbereiken definiëren.

Labelreeks definiëren

In dit dialoogvenster kunt u een bereik definiëren.

Help ons, alstublieft!