Benoemde bereiken en expressies

Met deze opdracht kunt u de verschillende bereiken van uw werkblad een naam geven. Door de verschillende bereiken te benoemen kunt u gemakkelijk door de werkbladen navigeren en specifieke informatie vinden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Benoemd bereik of uitdrukking.


Definiëren

Opent een dialoogvenster waarin u een naam voor een geselecteerd gebied of een formule-expressie kunt opgeven.

Invoegen

Selecteer een reeds eerder gedefinieerd celbereik om het in te voegen op de huidige plaats van de cursor.

Toepassen

In dit dialoogvenster kunt u de automatische keuze van namen voor geselecteerde celbereiken definiëren.

Labels

In dit dialoogvenster kunt u een bereik definiëren.

Help ons, alstublieft!