Operatoren in LibreOffice Calc

U kunt de volgende operatoren gebruiken in LibreOffice Calc.

Rekenkundige operatoren

Deze operatoren geven numerieke uitkomsten.

Operator

Naam

Voorbeeld

+

Optellen

1+1

-

Aftrekken

2-1

-

Negatief maken

-5

*

Vermenigvuldigen

2*2

/

Delen

9/3

%

Procent

15%

^

Machtsverheffen

3^2


note

Prefix "-" (ontkenning) heeft een hogere prioriteit dan "^" (exponentiatie). Bijvoorbeeld -3^2 is gelijk aan 9, wat het kwadraat is van een negatief getal.


Vergelijkende operatoren

Deze operatoren geven waar of onwaar als uitkomst.

Operator

Naam

Voorbeeld

=

Gelijk aan

A1=B1

>

Groter dan

A1>B1

<

Kleiner dan

A1<B1

>=

Groter dan of gelijk aan

A1>=B1

<=

Kleiner dan of gelijk aan

A1<=B1

<>

Ongelijk aan

A1<>B1


Tekst-operatoren

De operator koppelt stukken tekst aan de gehele tekst.

Operator

Naam

Voorbeeld

&

aaneenschakeling van teksten

"Zon" & "dag" is "Zondag"


Verwijzings-operatoren

Deze operatoren geven een celbereik van nul, één of meer cellen terug.

Bereik heeft de hoogste prioriteit, dan snijpunten en tenslotte vereniging.

Operator

Naam

Voorbeeld

:

Bereik

A1:C108, A:D of 3:13

!

Doorsnede

SOM(A1:B6!B5:C12)

Berekent de som van alle cellen op het kruispunt; in dit voorbeeld geeft het resultaat de som van de cellen B5 en B6.

~

Samenvoeging of vereniging

Neemt twee verwijzingen en retourneert een referentielijst, die een aaneenschakeling is van de linkerverwijzing gevolgd door de rechterverwijzing. Er wordt tweemaal naar dubbele vermeldingen verwezen.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) telt waarden van A1:B2 en B2:C3. Merk op dat cel B2 twee keer wordt geteld.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) selecteert cel C2, dat wil zeggen de eerste cel van de tweede rij, eerste kolom, van het tweede bereik (C1:D2) van de bereiklijst.


note

Een referentielijst is niet toegestaan binnen een matrixexpressie.


Prioriteit van de operator

Associatie en prioriteit van operators, van de hoogste naar de laagste prioriteit.

Associatie

Operator(en)

Notities

links

:

Bereik.

links

!

Referentiekruispunt (A1:C4!B1:B5 is B1:B4).

links

~

Koppelingsreferentie

rechts

+,-

Prefix unaire operatoren. Bijvoorbeeld -5 of -A1. Merk op dat deze een andere prioriteit hebben dan optellen en aftrekken.

links

%

Postfix unaire operator % (delen door 100). Merk op dat dit legaal is met uitdrukkingen, bijvoorbeeld B1%.

links

^

Kracht (2^3 is 8).

links

*,/

Vermenigvuldig, deel.

links

+,-

Binaire bewerkingen optellen, aftrekken. Merk op dat unair (voorvoegsel) + en - een verschillende prioriteit hebben.

links

&

Aaneenschakeling van binaire bewerkingen. Houd er rekening mee dat "&" wordt voorzien van een escapeteken als het wordt opgenomen in een XML-document.

links

=, <>, <, <=,
>, >=

Vergelijkingsoperatoren gelijk aan, niet gelijk aan, kleiner dan, kleiner dan of gelijk aan, groter dan, groter dan of gelijk aan.


note

Voorvoegsel "-" heeft een hogere prioriteit dan "^", "^" is links-associatief en referentie-kruising heeft een hogere prioriteit dan referentie-vereniging.


note

Voorvoegsels "+" en "-" zijn gedefinieerd als rechts-associatief. Houd er echter rekening mee dat typische toepassingen die ten hoogste de operators implementeren die in deze specificatie zijn gedefinieerd (zoals gespecificeerd), deze als links-associatief kunnen implementeren, omdat de berekende resultaten identiek zullen zijn.


note

De prioriteit kan worden overschreven door haakjes te gebruiken, dus "=2+3*4" berekent 14, maar "=(2+3)*4" berekent 20.


Help ons, alstublieft!