Operatoren in LibreOffice Calc

U kunt de volgende operatoren gebruiken in LibreOffice Calc.

Rekenkundige operatoren

Deze operatoren geven numerieke uitkomsten.

Operator

Naam

Voorbeeld

+ (Plusteken)

Optellen

1+1

- (Minteken)

Aftrekken

2-1

- (Minteken)

Negatief maken

-5

* (Asterisk)

Vermenigvuldigen

2*2

/ (Schuine streep)

Delen

9/3

% (Procentteken)

Procent

15%

^ (Accent circonflexe)

Machtsverheffen

3^2


note

Prefix "-" (ontkenning) heeft een hogere prioriteit dan "^" (exponentiatie). Bijvoorbeeld -3^2 is gelijk aan 9, wat het kwadraat is van een negatief getal.


Vergelijkende operatoren

Deze operatoren geven waar of onwaar als uitkomst.

Operator

Naam

Voorbeeld

= (is gelijk teken)

Gelijk aan

A1=B1

> (Groter dan)

Groter dan

A1>B1

< (Kleiner dan)

Kleiner dan

A1

>= (Groter dan of gelijk aan)

Groter dan of gelijk aan

A1>=B1

<= (Kleiner dan of gelijk aan)

Kleiner dan of gelijk aan

A1<=B1

<> (Niet gelijk aan)

Ongelijk aan

A1<>B1


Tekst-operatoren

De operator koppelt stukken tekst aan de gehele tekst.

Operator

Naam

Voorbeeld

& (En)

Tekstkoppeling

"Zon" & "dag" is "Zondag"


Verwijzings-operatoren

Deze operatoren geven een celbereik van nul, één of meer cellen terug.

Bereik heeft de hoogste prioriteit, dan snijpunten en tenslotte vereniging.

Operator

Naam

Voorbeeld

: (Dubbele punt)

Bereik

A1:C108

! (Uitroepteken)

Doorsnede

SOM(A1:B6!B5:C12)

Berekent de som van alle cellen op het kruispunt; in dit voorbeeld geeft het resultaat de som van de cellen B5 en B6.

~ (Tilde)

Samenvoeging of vereniging

Neemt twee verwijzingen en geeft een verwijzingslijst terug die een samenvoeging is van de linker verwijzing, gevolgd door de rechter verwijzing. Naar dubbele items wordt twee keer verwezen. Zie de opmerking onder deze tabel.


note

Verwijzingen samenvoegen met behulp van het tilde-teken werd recent geïmplementeerd. Als een formule met een tilde-teken bestaat in een document dat is geopend in eerdere versies van de software wordt een fout teruggegeven. Een verwijzingslijst is niet toegestaan binnen een matrixuitdrukking.


Help ons, alstublieft!