Statistische functies - deel drie

BETROUWBAARHEID.NORM

Geeft als resultaat het (1-alpha) betrouwbaarheidsinterval voor een normale distributie.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.2.


Syntaxis

BETROUWBAARHEID(Alfa; StAfw; Grootte)

Alfa is het niveau van de betrouwbaarheidsinterval.

StAfw is de standaardafwijking voor de totale populatie.

Grootte is de grootte van de gehele populatie.

Voorbeeld

=BETROUWBAARHEID(0,05;1,5;100) geeft 0,29.

BETROUWBAARHEID.T

Geeft als resultaat het (1-alpha) betrouwbaarheidsinterval voor een t distributie van een Student.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.2.


Syntaxis

BETROUWBAARHEID(Alfa; StAfw; Grootte)

Alfa is het niveau van de betrouwbaarheidsinterval.

StAfw is de standaardafwijking voor de totale populatie.

Grootte is de grootte van de gehele populatie.

Voorbeeld

=BETROUWBAARHEID(0,05;1,5;100) geeft 0,29.

CORRELATIE

Geeft als resultaat de correlatiecoƫfficient tussen twee gegevensverzamelingen.

Syntaxis

CORRELATIE(Gegevens1; Gegevens2)

Gegevens1 is de eerste gegevensverzameling.

Gegevens2 is de tweede gegevensverzameling.

Voorbeeld

=CORRELATIE(A1:A50;B1:B50) berekent de correlatie-coƫfficiƫnt als maat van de lineaire correlatie van de twee gegevensverzamelingen.

COVARIANTIE

Geeft als resultaat de covariantie. Het gemiddelde van de producten van de afwijkingen van de x- en y-waarden van het gemiddelde.

Syntaxis

COVARIANTIE(Gegevens1; Gegevens2)

Gegevens1 is de eerste gegevensverzameling.

Gegevens2 is de tweede gegevensverzameling.

Voorbeeld

=COVARIANTIE(A1:A30;B1:B30)

LOGINV

Geeft als resultaat de inverse van de lognormale verdeling.

Syntaxis

LOGINV(Number [; Mean [; StDev]])

Getal is de kanswaarde waarvoor de inverse van de logaritmische normale verdeling moet worden berekend.

Gemiddelde is de gemiddelde waarde van de logaritmische normale verdeling.

StAfw is de standaardafwijking van de standaard logaritmische verdeling.

Voorbeeld

=LOGINV(0,05;0;1) geeft 0,1930408167 terug.

LOGNORM.INV

Geeft als resultaat de inverse van de lognormale verdeling.

Deze functie is identiek aan LOGINV en werd ingevoerd voor interoperabiliteit met andere office suites.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.3.


Syntaxis

LOGNORM.INV(Getal; Gemiddelde; StAfw)

Getal (vereist) is de kanswaarde waarvoor de inverse van de logaritmische normale verdeling moet worden berekend.

Gemiddelde (vereist) is de gemiddelde waarde van de logaritmische normale verdeling.

StAfw (vereist) is de standaardafwijking van de standaard logaritmische verdeling.

Voorbeeld

=LOGNORM.INV(0,05;0;1) geeft 0,19 terug.

GROOTSTE

Geeft als resultaat de k-grootste waarde in een gegevensverzameling.

Notitiepictogram

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Syntaxis

GROOTSTE(Gegevens; RangC)

Gegevens is de matrix van gegevens in de steekproef.

RankC is the ranking of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

Voorbeeld

=LARGE(A1:C50;2) gives the second largest value in A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th largest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

KLEINSTE

Geeft als resultaat de k-kleinste waarde in een set gegevens.

Notitiepictogram

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Syntaxis

KLEINSTE(Gegevens; RangC)

Gegevens is de matrix van gegevens in de steekproef.

RankC is the rank of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

Voorbeeld

=SMALL(A1:C50;2) gives the second smallest value in A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th smallest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

CRIT.BINOM

Geeft als resultaat de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling groter is dan of gelijk aan een grenswaarde.

Syntaxis

CRIT.BINOM(N; K; Alfa)

N is het totaal aantal pogingen.

K is de kans op success voor Ć©Ć©n poging.

Alfa is de drempelkans die moet worden bereikt of overschreden.

Voorbeeld

=CRIT.BINOM(100;0,5;0,1) levert 44 op.

KURTOSIS

Geeft als resultaat de kurtosis van een set gegevens (tenminste 4 waarden zijn vereist).

Syntaxis

KURT(Number 1 [; Number 2 [; ā€¦ [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, ā€¦ , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least four values.

Voorbeeld

=KURTOSIS(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

BETROUWBAARHEID

Geeft als resultaat het (1-alpha) betrouwbaarheidsinterval voor een normale distributie.

Syntaxis

BETROUWBAARHEID(Alfa; StAfw; Grootte)

Alfa is het niveau van de betrouwbaarheidsinterval.

StAfw is de standaardafwijking voor de totale populatie.

Grootte is de grootte van de gehele populatie.

Voorbeeld

=BETROUWBAARHEID(0,05;1,5;100) geeft 0,29.

COVARIANTIE.P

Geeft de covariantie van het product van gepaarde afwijkingen, voor de gehele populatie.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.2.


Syntaxis

COVARIANTIE(Gegevens1; Gegevens2)

Gegevens1 is de eerste gegevensverzameling.

Gegevens2 is de tweede gegevensverzameling.

Voorbeeld

=COVARIANTIE(A1:A30;B1:B30)

COVARIANTIE.S

Geeft de covariantie van het product van gepaarde afwijkingen, voor een steekproef van de populatie.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.2.


Syntaxis

COVARIANTIE(Gegevens1; Gegevens2)

Gegevens1 is de eerste gegevensverzameling.

Gegevens2 is de tweede gegevensverzameling.

Voorbeeld

=COVARIANTIE(A1:A30;B1:B30)

LOGNORMVERD

Geeft de lognormale verdeling als resultaat.

Syntaxis

LOGNORMDIST(Number [; Mean [; StDev [; Cumulative]]])

Getal is de kanswaarde waarvoor de logaritmische normale verdeling moet worden berekend.

Gemiddelde (optioneel) is de gemiddelde waarde van de standaard logaritmische verdeling.

StAfw (optioneel) is de standaardafwijking van de standaard logaritmische verdeling.

Cumulatief (optioneel) = 0 berekent de dichtheidsfunctie, Cumulatief = 1 berekent de verdeling.

Voorbeeld

=LOGNORMVERD(0,1;0;1) geeft 0,01 terug.

LOGNORM.VERD

Geeft de waarden van een lognormale verdeling als resultaat.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.3.


Syntaxis

LOGNORM.VERD(Getal; Gemiddelde; StAfw; Cumulatief)

Getal (vereist) is de kanswaarde waarvoor de logaritmische normale verdeling moet worden berekend.

Gemiddelde (vereist) is de gemiddelde waarde van de logaritmische normale verdeling.

StAfw (optioneel) is de standaardafwijking van de standaard logaritmische verdeling.

Cumulatief (vereist) = 0 berekent de dichtheidsfunctie, Cumulatief = 1 berekent de verdeling.

Voorbeeld

=LOGNORM.VERD(0,1;0;1;1) geeft 0,0106510993 terug.

Help ons, alstublieft!