Statistische functies - deel twee

F.VERDELING

Berekent de waarden van de linker zijde van de F-verdeling.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.2.


Syntaxis

F.DIST(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2 [; Cumulative])

Getal is de waarde waarvoor de F-verdeling moet worden berekend.

VrijheidsGraden1 zijn de vrijheidsgraden in de teller van de F-verdeling.

VrijheidsGraden2 zijn de vrijheidsgraden in de noemer van de F-verdeling.

Cumulatieve = 0 of Onwaar berekent de dichtheidsfunctie Cumulatieve = 1 of Waar berekent de verdeling.

Voorbeeld

=F.VERDELING(0,8;8;12) levert 0,61 op.

=F.VERDELING(0,8;8;12) levert 0,61 op.

F.VERDELING.RZ

Berekent de waarden van de rechter zijde van de F-verdeling.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.2.


Syntaxis

F.VERDELING.RZ(Getal; Vrijheidsgraden1; Vrijheidsgraden2)

Getal is de waarde waarvoor de F-verdeling moet worden berekend.

VrijheidsGraden1 zijn de vrijheidsgraden in de teller van de F-verdeling.

VrijheidsGraden2 zijn de vrijheidsgraden in de noemer van de F-verdeling.

Voorbeeld

=F.VERDELING.RZ(0,8;8;12) levert 0,61 op.

FVERDELING

Berekent de waarden van een F-verdeling.

Syntaxis

FVERDELING(Getal; Vrijheidsgraden1; Vrijheidsgraden2)

Getal is de waarde waarvoor de F-verdeling moet worden berekend.

VrijheidsGraden1 zijn de vrijheidsgraden in de teller van de F-verdeling.

VrijheidsGraden2 zijn de vrijheidsgraden in de noemer van de F-verdeling.

Voorbeeld

=FVERDELING(0,8;8;12) levert 0,61 op.

ZTOETS

Berekent de waarschijnlijkheid om een z-statistiek waar te nemen die groter is dan die welke is berekend aan de hand van een steekproef.

Syntaxis

ZTEST(Data; mu [; Sigma])

Gegevens is de opgegeven steekproef, getrokken uit een normaal verdeelde populatie.

X is het bekende gemiddelde van de populatie.

sigma (optioneel) is de bekende standaardafwijking voor de populatie. Indien weggelaten wordt de standaardafwijking van de steekproef gebruikt.

Bekijk ook de Wiki-pagina.

Z.TEST

Berekent de waarschijnlijkheid om een z-statistiek waar te nemen die groter is dan die welke is berekend aan de hand van een steekproef.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.3.


Syntaxis

Z.TEST(Data; mu [; Sigma])

Gegevens is de opgegeven steekproef, getrokken uit een normaal verdeelde populatie.

X is het bekende gemiddelde van de populatie.

sigma (optioneel) is de bekende standaardafwijking voor de populatie. Indien weggelaten wordt de standaardafwijking van de steekproef gebruikt.

Voorbeeld

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) geeft het resultaat van een z-test van een steekproef A2: A20 uit een populatie met een bekend gemiddelde van 9 en een bekende standaardafwijking van 2.

FISHER

Geeft als resultaat de Fisher-transformatie van X en vormt een functie die een normale verdeling benadert.

Syntaxis

FISHER(Getal)

Getal is de waarde die getransformeerd moet worden.

Voorbeeld

=FISHER(0,5) levert 0,55 op.

GAUSS

Geeft als resultaat de cumulatieve standaardnormale verdeling.

Het is GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0.5

Syntaxis

GAUSS(Getal)

Getal is de waarde waarvoor de waarde van de standaardnormale verdeling wordt berekend.

Voorbeeld

=GAUSS(0,19) = 0,08

=GAUSS(0,0375) = 0,01

HYPERGEOVERD

Geeft als resultaat de hypergeometrische verdeling.

Syntaxis

HYPGEOMDIST(X; NSample; Successes; NPopulation [; Cumulative])

X is het aantal positieve uitkomsten in de steekproef.

ASteekproef is de grootte van de willekeurige steekproef.

Gunstige uitkomsten is het aantal mogelijke positieve uitkomsten in de gehele populatie.

Grootte is de grootte van de gehele populatie.

Cumulative (optional) specifies whether to calculate the probability density function (FALSE or 0) or the cumulative distribution function (any other value). The cumulative distribution function is the default if no value is specified for this parameter.

Voorbeeld

=HYPERGEOVERD(2;2;90;100) levert 0,81 op. Als 90 van 100 stukken beboterde toast van tafel vallen en op de grond vallen met de beboterde zijde eerst en als dan 2 stukken beboterde toast van tafel worden gegooid is de waarschijnlijkheid 81% dat beide eerst op de beboterde zijde zullen vallen.

HYPERGEO.VERD

Geeft als resultaat de hypergeometrische verdeling.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.2.


Syntaxis

HYPERGEO.VERD(X; ASteekproef; Succes; APopulatie)

X is het aantal positieve uitkomsten in de steekproef.

ASteekproef is de grootte van de willekeurige steekproef.

Gunstige uitkomsten is het aantal mogelijke positieve uitkomsten in de gehele populatie.

Grootte is de grootte van de gehele populatie.

Cumulatief 0 of ONWAAR berekent de kansdichtheidsfunctie. Elke andere waarde of WAAR of weggelaten berekent de cumulatieve verdelingsfunctie.

Voorbeeld

=HYPERGEO.VERD(2;2;90;100) levert 0,8090909091 op. Als 90 van 100 stukken beboterde toast van tafel vallen en op de grond vallen met de beboterde zijde eerst en als dan 2 stukken beboterde toast van tafel worden gegooid is de waarschijnlijkheid 81% dat beide eerst op de beboterde zijde zullen vallen.

=HYPGEOM.VERD(2;2;90;100;1) levert 1 op.

F.INV.RZ

Geeft als resultaat de inverse van de F-distributie.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.2.


Syntaxis

F.INV.RZ(Getal; Vrijheidsgraden1; Vrijheidsgraden2)

Getal is kanswaarde waarvoor de inverse F-verdeling moet worden berekend.

VrijheidsGraden1 zijn de vrijheidsgraden in de teller van de F-verdeling.

VrijheidsGraden2 zijn de vrijheidsgraden in de noemer van de F-verdeling.

Voorbeeld

=F.INV.RZ(0,5;5;10) levert 0,9319331609 op.

FINVERSE

Geeft als resultaat de inverse van de F-kansverdeling. De F-verdeling wordt gebruikt bij F-toetsen om de relatie tussen twee verspreide gegevens hoeveelheden vast te stellen.

Syntaxis

FINVERSE(Getal; Vrijheidsgraden1; Vrijheidsgraden2)

Getal is kanswaarde waarvoor de inverse F-verdeling moet worden berekend.

VrijheidsGraden1 zijn de vrijheidsgraden in de teller van de F-verdeling.

VrijheidsGraden2 zijn de vrijheidsgraden in de noemer van de F-verdeling.

Voorbeeld

=FINVERSE(0,5;5;10) levert 0,93 op.

FISHER.INV

Geeft als resultaat de inverse van de Fisher-transformatie voor X en vormt een functie die een normale verdeling benadert.

Syntaxis

FISHER.INV(Getal)

Getal is de waarde die de omgekeerde transformatie moet ondergaan.

Voorbeeld

=FISHER.INV(0,5) levert 0,46 op.

GAMMAINV

Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve gammaverdeling GAMMAVERD. Deze functie staat bewerking van variabelen met verschillende verdeling toe.

Syntaxis

GAMMAINV(Getal; Alfa; Bèta)

Getal is de kanswaarde waarvoor de inverse gammaverdeling berekend moet worden.

Alfa is de Alfa-parameter van de gammaverdeling.

Beta is de Bèta-parameter van de gammaverdeling

Voorbeeld

=GAMMAINV(0,8;1;1) levert 1,61 op.

GAMMA.INV

Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve gammaverdeling GAMMAVERD. Deze functie staat bewerking van variabelen met verschillende verdeling toe.

Deze functie is identiek aan GAMMAINV en werd ingevoerd voor interoperabiliteit met andere office suites.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.3.


Syntaxis

GAMMA.INV(Getal; Alfa; Bèta)

Getal is de kanswaarde waarvoor de inverse gammaverdeling berekend moet worden.

Alfa is de Alfa-parameter van de gammaverdeling.

Beta is de Bèta-parameter van de gammaverdeling

Voorbeeld

=GAMMA.INV(0,8;1;1) levert 1,61 op.

F.INVERSE

Geeft als resultaat de inverse van de samengestelde F-verdeling. De F-verdeling wordt gebruikt bij F-tests om de relatie tussen twee verspreide gegevens hoeveelheden vast te stellen.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.2.


Syntaxis

F.INVERSE(Getal; Vrijheidsgraden1; Vrijheidsgraden2)

Getal is kanswaarde waarvoor de inverse F-verdeling moet worden berekend.

VrijheidsGraden1 zijn de vrijheidsgraden in de teller van de F-verdeling.

VrijheidsGraden2 zijn de vrijheidsgraden in de noemer van de F-verdeling.

Voorbeeld

=F.INVERSE(0,5;5;10) levert 0,93 op.

GAMMAVERD

Geeft als resultaat de kansen van een gammaverdeling.

De inverse functie is GAMMAINV.

Syntaxis

GAMMADIST(Number; Alpha; Beta [; C])

Getal is de waarde waarvoor de F-verdeling moet worden berekend.

Alfa is de Alfa-parameter van de gammaverdeling.

Beta is de Bèta-parameter van de gammaverdeling.

C (optioneel) = 0 of Onwaar berekent de dichtheidsfunctie; C = 1 of Waar berekent de verdeling.

Voorbeeld

=GAMMAVERD(2;1;1;1) levert 0,86 op.

GAMMA.LN

Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van de gammafunctie: G(x).

Syntaxis

GAMMA.LN(Getal)

Getal is de waarde waarvan de natuurlijke logaritme van de gammafunctie moet worden berekend.

Voorbeeld

=GAMMA.LN(2) levert 0 op.

GAMMA.LN.NAUWKEURIG

Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van de gammafunctie: G(x).

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.3.


Syntaxis

GAMMA.LN.NAUWKEURIG(Getal)

Getal is de waarde waarvan de natuurlijke logaritme van de gammafunctie moet worden berekend.

Voorbeeld

=GAMMA.LN(2) levert 0 op.

GAMMA.VERD

Geeft als resultaat de waarden van een gammaverdeling.

De inverse functie is GAMMAINV of GAMMA.INV.

Deze functie is identiek aan GAMMAVERD en werd ingevoerd voor interoperabiliteit met andere office suites.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.3.


Syntaxis

GAMMA.VERD(Getal; Alfa; Bèta; K)

Getal is de waarde waarvoor de F-verdeling moet worden berekend.

Alfa is de Alfa-parameter van de gammaverdeling.

Beta is de Bèta-parameter van de gammaverdeling.

C (optioneel) = 0 of ONWAAR berekent de dichtheidsfunctie; C = 1 of WAAR berekent de verdeling.

Voorbeeld

=GAMMA.VERD(2;1;1;1) levert 0,86 op.

GETRIMD.GEM

Geeft als resultaat het gemiddelde van een steekproef zonder grenswaarden.

Syntaxis

GETRIMD.GEM(Gegevens; Alfa)

Gegevens is de matrix van gegevens in de steekproef.

Alfa is het percentage van de grenswaarden die niet in aanmerking zullen worden genomen.

Voorbeeld

=GETRIMD.GEM(A1:A50; 0,1) berekent de gemiddelde waarde van de getallen in A1:A50, zonder rekening te houden met de 5 procent van de waarden die de hoogste waarden vertegenwoordigen en de 5 procent van de waarden die de laagste waarden vertegenwoordigen. Het percentage getallen verwijst naar de hoeveelheid van de niet-getrimde gemiddelde waarde, niet naar het aantal op te tellen items.

HARM.GEM

Geeft als resultaat het harmonisch gemiddelde van een set gegevens.

Syntaxis

HARMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Voorbeeld

=HARM.GEM(23;46;69) = 37,64. Het harmonisch gemiddelde van deze willekeurige steekproef is dus 37,64

MEETK.GEM

Geeft als resultaat het meetkundig gemiddelde van een steekproef.

Syntaxis

GEOMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Voorbeeld

=MEETK.GEM(23;46;69) = 41,79. De waarde van het meetkundig gemiddelde van deze willekeurige steekproef is daarom 41,79.

GAMMA

Geeft de waarde voor de functie GAMMA. Merk op dat GAMMAINV niet de inverse is van GAMMA, maar van GAMMAVERD.

Syntaxis

GAMMA(Number)

Getal is de waarde waarvoor de functie GAMMA moet worden berekend.

F.TEST

Geeft het resultaat van een F-test.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.2.


Syntaxis

F.TOETS(Gegevens1; Gegevens2)

Gegevens1 is de eerste recordmatrix.

Gegevens2 is de tweede recordmatrix.

Voorbeeld

=F.TOETS(A1:A30;B1:B12) berekent of de twee gegevensverzamelingen verschillend zijn in hun variantie en geeft de waarschijnlijkheid terug die beide verzamelingen zouden kunnen hebben uit dezelfde totale populatie.

FTOETS

Geeft het resultaat van een F-toets.

Syntaxis

FTOETS(Gegevens1; Gegevens2)

Gegevens1 is de eerste recordmatrix.

Gegevens2 is de tweede recordmatrix.

Voorbeeld

=FTOETS(A1:A30;B1:B12) berekent of de twee gegevensverzamelingen verschillend zijn in hun variantie en geeft de waarschijnlijkheid terug die beide verzamelingen zouden kunnen hebben uit dezelfde totale populatie.

Help ons, alstublieft!