Add-in functies, Lijst met analyse functies, deel 2

note

De Add-in functies worden geleverd door de UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Invoegen - Functie - Categorie Addin


IMCOS

Geeft de cosinus van een complex getal terug.

IMCOSH

Geeft de cosinus hyperbolicus van een complex getal terug.

IMCOT

Geeft de cotangens van een complex getal terug.

IMCOSEC

Geeft de cosecans van een complex getal terug.

IMCOSECHYP

Geeft de cosecans hyperbolicus van een complex getal terug.

IMSEC

Geeft de secans van een complex getal terug.

IMSECH

Geeft de secans hyperbolicus van een complex getal terug.

IMSIN

Geeft de sinus van een complex getal terug.

IMSINH

Geeft de sinus hyperbolicus van een complex getal terug.

IMTAN

Geeft de tangens van een complex getal terug.

CONVERTEREN

Converteert een waarde van de ene maateenheid naar de corresponderende waarde in een andere maateenheid.

C.ABS

Het resultaat is de absolute waarde van een complex getal.

Syntaxis

C.ABS("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.ABS("5+12j") geeft 13 terug.

C.ARGUMENT

Het resultaat is het argument (de phi-hoek) van een complex getal.

Syntaxis

C.ARGUMENT("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.ARGUMENT("3+4j") geeft 0,927295 terug.

C.EXP

Het resultaat is de macht van e en het complexe getal. De constante e heeft een waarde van ongeveer 2,71828182845904.

Syntaxis

C.EXP("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.EXP("1+j") geeft 1,47+2,29j (afgerond) terug.

C.IM.DEEL

Het resultaat is de imaginaire coƫfficiƫnt van een complex getal.

Syntaxis

C.IM.DEEL("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.IM.DEEL("4+3j") geeft 3 terug.

C.LN

Het resultaat is de natuurlijke logaritme (tot de basis e) van een complex getal. De constante e heeft een waarde van ongeveer 2,71828182845904.

Syntaxis

C.LN("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.LN("1+j") geeft 0,35+0,79j (afgerond) terug.

C.LOG10

Het resultaat is de logaritmische functie (tot de basis 10) van een complex getal.

Syntaxis

C.LOG10("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.LOG10("1+j") geeft 0,15+0,34j (afgerond) terug.

C.LOG2

Het resultaat is de binaire logaritme van een complex getal.

Syntaxis

C.LOG2("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.LOG2("1+j") geeft 0,50+1,13j (afgerond) terug.

C.MACHT

Het resultaat is het Complexe getal verheven tot de macht getal.

Syntaxis

C.MACHT("ComplexGetal"; Getal)

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Getal is de exponent.

Voorbeeld

=C.MACHT("2+3i";2) geeft -5+12i terug.

C.PRODUCT

Het resultaat is het product van een reeks complexe getallen.

Syntaxis

C.PRODUCT(Complex getal 1 [; Complex getal 2 [; ā€¦ [; Complex getal 255]]])

Complex getal 1, Complex getal 2, ā€¦ ,Complex getal 255 zijn complexe getallen, verwijzingen naar cellen of celbereiken van complexe getallen. Complexe getallen worden ingevoerd in de vorm "x + yi" of "x + yj".

Voorbeeld

=C.PRODUCT("3+4j";"5-3j") geeft 27+11j terug.

C.QUOTIENT

Het resultaat is de deling van twee complexe getallen.

Syntaxis

C.QUOTIENT("Teller"; "Noemer")

Teller, Noemer zijn complexe getallen die worden ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.DIV("-238+240i";"10+24i") geeft 5+12i terug.

C.REEEL.DEEL

Het resultaat is het reƫle gedeelte van een complex getal.

Syntaxis

C.REEEL.DEEL("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.REEEL.DEEL("1+3j") geeft 1 terug.

C.SOM

Het resultaat is de som van een reeks complexe getallen.

Syntaxis

C.SUM(Complex getal 1 [; Complex getal 2 [; ā€¦ [; Complex getal 255]]])

Complex getal 1, Complex getal 2, ā€¦ ,Complex getal 255 zijn complexe getallen, verwijzingen naar cellen of celbereiken van complexe getallen. Complexe getallen worden ingevoerd in de vorm "x + yi" of "x + yj".

Voorbeeld

=C.SOM("13+4j";"5+3j") geeft 18+7j terug.

C.TOEGEVOEGD

Het resultaat is het geconjugeerde complexe complement van een complex getal.

Syntaxis

C.TOEGEVOEGD("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.TOEGEVOEGD("1+j") geeft 1-j terug.

C.VERSCHIL

Het resultaat is de aftrekking van twee complexe getallen.

Syntaxis

C.VERSCHIL("ComplexGetal1"; "ComplexGetal2")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.SUB("13+4j";"5+3j") geeft 8+j terug.

C.WORTEL

Het resultaat is de vierkantswortel van een complex getal.

Syntaxis

C.WORTEL("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.WORTEL("3+4i") geeft 2+1i terug.

COMPLEX

Het resultaat is een complex getal dat geretourneerd wordt van een reƫle coƫfficiƫnt en een imaginaire coƫfficiƫnt.

Syntaxis

COMPLEX(Reƫel gedeelte; Imaginair gedeelte [; Achtervoegsel])

ReƫelGetal is de echte coƫfficiƫnt van het complexe getal.

IGetal is de imaginaire coƫfficiƫnt van het complexe getal.

Achtervoegsel is een lijst van opties, "i" of "j".

Voorbeeld

=COMPLEX(3;4;"j") geeft 3+4j terug.

DUBBELE.FACULTEIT

Geeft de dubbele faculteit van een getal.

Syntaxis

DUBBELE.FACULTEIT(Getal)

Geeft Getal !! terug, de dubbele faculteit van Getal, waar Getal een geheel getal is groter dan of gelijk aan nul.

Voor even getallen geeft DUBBELE.FACULTEIT(n) terug:

2*4*6*8* ... *n

Voor oneven getallen geeft DUBBELE.FACULTEIT(n) terug:

1*3*5*7* ... *n

DUBBELE.FACULTEIT(0) geeft per definitie 1 terug.

Voorbeeld

=DUBBELE.FACULTEIT(5) geeft 15 terug.

=DUBBELE.FACULTEIT(6) geeft 48 terug.

=DUBBELE.FACULTEIT(0) geeft 1 terug.

OCT.N.BIN

Het resultaat is de tekenreeks die het getal in binaire (grondtal-2) vorm vertegenwoordigt voor de ingevoerde octale reeks.

Syntaxis

OCT.N.BIN(Getal [; Decimalen])

Getal is een tekenreeks die een octaal getal vertegenwoordigt. Het kan maximaal 10 plaatsen hebben. Het meest significante bit is het tekenbit, de volgende bits geven de waarde terug. Negatieve getallen worden ingevoerd als twee-complement.

Plaatsen is het aantal plaatsen dat moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld

=OCT.N.BIN("3";3) retourneert "011".

OCT.N.DEC

Het resultaat is het getal voor de ingevoerde octale getallenreeks.

Syntaxis

OCT.N.DEC(Getal)

Getal is een tekenreeks die een octaal getal vertegenwoordigt. Het kan maximaal 10 plaatsen hebben. Het meest significante bit is het tekenbit, de volgende bits geven de waarde terug. Negatieve getallen worden ingevoerd als twee-complement.

Voorbeeld

=OCT.N.DEC("144") retourneert 100.

OCT.N.HEX

Het resultaat is de tekenreeks die het getal in hexadecimale vorm vertegenwoordigt voor de ingevoerde octale reeks.

Syntaxis

OCT.N.HEX(Getal [; Decimalen])

Getal is een tekenreeks die een octaal getal vertegenwoordigt. Het kan maximaal 10 plaatsen hebben. Het meest significante bit is het tekenbit, de volgende bits geven de waarde terug. Negatieve getallen worden ingevoerd als twee-complement.

Plaatsen is het aantal plaatsen dat moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld

=OCT.N.HEX("144";4) retourneert "0064".

Help ons, alstublieft!