Add-in functies, Lijst met analyse functies, deel 2

note

De Add-in functies worden geleverd door dee UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Invoegen - Functie - Categorie Addin


C.ABS

Het resultaat is de absolute waarde van een complex getal.

Syntaxis

C.ABS("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.ABS("5+12j") geeft 13 terug.

IMCOS

Geeft de cosinus van een complex getal terug.

IMCOSH

Geeft de cosinus hyperbolicus van een complex getal terug.

IMCOT

Geeft de cotangens van een complex getal terug.

IMCOSEC

Geeft de cosecans van een complex getal terug.

IMCOSECHYP

Geeft de cosecans hyperbolicus van een complex getal terug.

IMSEC

Geeft de secans van een complex getal terug.

IMSECH

Geeft de secans hyperbolicus van een complex getal terug.

IMSIN

Geeft de sinus van een complex getal terug.

IMSINH

Geeft de sinus hyperbolicus van een complex getal terug.

IMTAN

Geeft de tangens van een complex getal terug.

OCT.N.HEX

Het resultaat is het hexadecimale getal voor het ingevoerde getal uit het achttallig stelsel.

Syntaxis

OCT.N.HEX(Getal [; Decimalen])

Getal is het octale getal. Het getal kan maximaal 10 plaatsen hebben. Het meest significante bit is het teken-bit, de volgende bits geven de waarde terug. Negatieve getallen worden ingevoerd als 2's complement.

Plaatsen is het aantal plaatsen dat moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld

=OCT.N.HEX(144;4) geeft 0064 terug.

CONVERTEREN

Converteert een waarde van de ene maateenheid naar de overeenkomstige waarde in een andere maateenheid. Voer de maateenheden direct in als tekst tussen aanhalingstekens of als een verwijzing. Als u de maateenheden in cellen invoert, moeten ze exact overeenkomen met de volgende hoofdlettergevoelige lijst: Wilt u bijvoorbeeld een kleine letter l (voor liter) in een cel invoeren, dan typt u een apostrof ' en direct daarna een l.

Eigenschap

Eenheden

Lijndikte

g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight, brton

Lengte

m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec, lightyear, survey_mi

Tijd

yr, day, hr, mn, sec, s

Druk

Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi

Kracht

N, dyn, dy, lbf, pond

Energie

J, e, c, cal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu

Macht

W, w, HP, PS

Veldsterkte

T, ga

Temperatuur

C, F, K, kel, Reau, Rang

Volume

l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, us_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass

Gebied

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha

Snelheid

m/s, m/sec, m/h, mph, kn, admkn

Informatie

bit, byte


Vetgedrukt maateenheden kunnen worden weergegeven door een voorafgaand teken uit de volgende lijst:

Voorvoegsel

Vermenigvuldiging

Y (yotta)

10^24

Z (zetta)

10^21

E (exa)

10^18

P (peta)

10^15

T (tera)

10^12

G (giga)

10^9

M (mega)

10^6

k (kilo)

10^3

h (hecto)

10^2

e (deca)

10^1

d (deci)

10^-1

c (centi)

10^-2

m (milli)

10^-3

u (micro)

10^-6

n (nano)

10^-9

p (pico)

10^-12

f (femto)

10^-15

a (atto)

10^-18

z (zepto)

10^-21

y (yocto)

10^-24


Informatie-eenheden "bit" en "byte" mogen ook worden voorafgegaan door een van de volgende voorvoegsels uit IEC 60027-2 / IEEE 1541:

ki kibi 1024

Mi mebi 1048576

Gi gibi 1073741824

Ti tebi 1099511627776

Pi pebi 1125899906842620

Ei exbi 1152921504606850000

Zi zebi 1180591620717410000000

Yi yobi 1208925819614630000000000

note

De functies waarvan de namen eindigen op _ADD of Excel2003 leveren dezelfde resultaten op als de overeenkomende functies in Microsoft Excel 2003. Gebruik de functies zonder toevoeging om resultaten te verkrijgen die op internationale standaarden gebaseerd zijn.


Syntaxis

CONVERTEREN(Getal; "VanEenheid"; "NaarEenheid")

Getal is het getal dat geconverteerd moet worden.

VanEenheid is de eenheid van waaruit de conversie plaatsvindt.

NaarEenheid is de eenheid waar naartoe de conversie plaatsvindt. Beide eenheden moeten van hetzelfde type zijn.

Voorbeeld

=CONVERTEREN(10;"HP";"PS") geeft, afgerond op twee plaatsen achter de komma, 10,14 terug. 10 HP is gelijk aan 10,14 PS.

=CONVERTEREN(10;"km";"mi") geeft, afgerond op twee plaatsen achter de komma, 6,21 terug. 10 kilometers is gelijk aan 6,21 mijl. De k is het toegestane voorvoegsel voor de factor 10^3.

DUBBELE.FACULTEIT

Geeft de dubbele faculteit van een getal.

Syntaxis

DUBBELE.FACULTEIT(Getal)

Geeft Getal !! terug, de dubbele faculteit van Getal, waar Getal een geheel getal is groter dan of gelijk aan nul.

Voor even getallen geeft DUBBELE.FACULTEIT(n) terug:

2*4*6*8* ... *n

Voor oneven getallen geeft DUBBELE.FACULTEIT(n) terug:

1*3*5*7* ... *n

DUBBELE.FACULTEIT(0) geeft per definitie 1 terug.

Voorbeeld

=DUBBELE.FACULTEIT(5) geeft 15 terug.

=DUBBELE.FACULTEIT(6) geeft 48 terug.

=DUBBELE.FACULTEIT(0) geeft 1 terug.

C.VERSCHIL

Het resultaat is de aftrekking van twee complexe getallen.

Syntaxis

C.VERSCHIL("ComplexGetal1"; "ComplexGetal2")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.SUB("13+4j";"5+3j") geeft 8+j terug.

C.LOG2

Het resultaat is de binaire logaritme van een complex getal.

Syntaxis

C.LOG2("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.LOG2("1+j") geeft 0,50+1,13j (afgerond) terug.

C.QUOTIENT

Het resultaat is de deling van twee complexe getallen.

Syntaxis

C.QUOTIENT("Teller"; "Noemer")

Teller, Noemer zijn complexe getallen die worden ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.DIV("-238+240i";"10+24i") geeft 5+12i terug.

C.IM.DEEL

Het resultaat is de imaginaire coƫfficiƫnt van een complex getal.

Syntaxis

C.IM.DEEL("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.IM.DEEL("4+3j") geeft 3 terug.

C.LOG10

Het resultaat is de logaritmische functie (tot de basis 10) van een complex getal.

Syntaxis

C.LOG10("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.LOG10("1+j") geeft 0,15+0,34j (afgerond) terug.

C.EXP

Het resultaat is de macht van e en het complexe getal. De constante e heeft een waarde van ongeveer 2,71828182845904.

Syntaxis

C.EXP("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.EXP("1+j") geeft 1,47+2,29j (afgerond) terug.

C.LN

Het resultaat is de natuurlijke logaritme (tot de basis e) van een complex getal. De constante e heeft een waarde van ongeveer 2,71828182845904.

Syntaxis

C.LN("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.LN("1+j") geeft 0,35+0,79j (afgerond) terug.

C.SOM

Het resultaat is de som van een reeks complexe getallen.

Syntaxis

C.SUM(Complex getal 1 [; Complex getal 2 [; ā€¦ [; Complex getal 255]]])

Complex getal 1, Complex getal 2, ā€¦ ,Complex getal 255 zijn complexe getallen, verwijzingen naar cellen of celbereiken van complexe getallen. Complexe getallen worden ingevoerd in de vorm "x + yi" of "x + yj".

Voorbeeld

=C.SOM("13+4j";"5+3j") geeft 18+7j terug.

C.WORTEL

Het resultaat is de vierkantswortel van een complex getal.

Syntaxis

C.WORTEL("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.WORTEL("3+4i") geeft 2+1i terug.

COMPLEX

Het resultaat is een complex getal dat geretourneerd wordt van een reƫle coƫfficiƫnt en een imaginaire coƫfficiƫnt.

Syntaxis

COMPLEX(Reƫel gedeelte; Imaginair gedeelte [; Achtervoegsel])

ReƫelGetal is de echte coƫfficiƫnt van het complexe getal.

IGetal is de imaginaire coƫfficiƫnt van het complexe getal.

Achtervoegsel is een lijst van opties, "i" of "j".

Voorbeeld

=COMPLEX(3;4;"j") geeft 3+4j terug.

C.MACHT

Het resultaat is het Complexe getal verheven tot de macht getal.

Syntaxis

C.MACHT("ComplexGetal"; Getal)

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Getal is de exponent.

Voorbeeld

=C.MACHT("2+3i";2) geeft -5+12i terug.

C.ARGUMENT

Het resultaat is het argument (de phi-hoek) van een complex getal.

Syntaxis

C.ARGUMENT("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.ARGUMENT("3+4j") geeft 0,927295 terug.

OCT.N.BIN

Het resultaat is het binaire getal voor het ingevoerde getal uit het achttallig stelsel.

Syntaxis

OCT.N.BIN(Getal [; Decimalen])

Getal is het octale getal. Het getal kan maximaal 10 plaatsen hebben. Het meest significante bit is het teken-bit, de volgende bits geven de waarde terug. Negatieve getallen worden ingevoerd als 2's complement.

Plaatsen is het aantal plaatsen dat moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld

=OCT.N.BIN(3;3) geeft 011 terug.

OCT.N.DEC

Het resultaat is het decimale getal voor het ingevoerde getal uit het achttallig stelsel.

Syntaxis

OCT.N.DEC(Getal)

Getal is het octale getal. Het getal kan maximaal 10 plaatsen hebben. Het meest significante bit is het teken-bit, de volgende bits geven de waarde terug. Negatieve getallen worden ingevoerd als 2's complement.

Voorbeeld

=OCT.N.DEC(144) geeft 100 terug.

C.TOEGEVOEGD

Het resultaat is het geconjugeerde complexe complement van een complex getal.

Syntaxis

C.TOEGEVOEGD("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.TOEGEVOEGD("1+j") geeft 1-j terug.

C.PRODUCT

Het resultaat is het product van een reeks complexe getallen.

Syntaxis

C.PRODUCT(Complex getal 1 [; Complex getal 2 [; ā€¦ [; Complex getal 255]]])

Complex getal 1, Complex getal 2, ā€¦ ,Complex getal 255 zijn complexe getallen, verwijzingen naar cellen of celbereiken van complexe getallen. Complexe getallen worden ingevoerd in de vorm "x + yi" of "x + yj".

Voorbeeld

=C.PRODUCT("3+4j";"5-3j") geeft 27+11j terug.

C.REEEL.DEEL

Het resultaat is het reƫle gedeelte van een complex getal.

Syntaxis

C.REEEL.DEEL("ComplexGetal")

ComplexGetal is een complex getal dat wordt ingevoerd in de vorm "x+yi" of "x+yj".

Voorbeeld

=C.REEEL.DEEL("1+3j") geeft 1 terug.

Help ons, alstublieft!