Add-in functies, Lijst met analyse functies, deel 1

note

De Add-in functies worden geleverd door de UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Invoegen - Functie - Categorie Addin


BESSEL.I

Berekent de gewijzigde Bessel-functie van de eerste soort In(x).

Syntaxis

BESSEL.I(X; N)

X is de waarde waarover de functie zal worden berekend.

N is een positieve integer (N>=0) die de volgorde in de Bessel-functie vertegenwoordigt In(x)

Voorbeeld

=BESSELI(3,45; 4), geeft 0,651416873060081

=BESSELI(3,45; 4,333), geeft 0,651416873060081, net als hierboven omdat het fractionele deel van N wordt genegeerd.

=BESSEL.I(-1; 3), geeft -0,022168424924332 terug

BESSEL.J

Berekent de Bessel-functie van de eerste soort Jn(x) (cilinderfunctie).

Syntaxis

BESSEL.J(X; N)

X is de waarde waarover de functie zal worden berekend.

N is een positieve integer (N>=0) die de volgorde in de Bessel-functie vertegenwoordigt Jn(x)

Voorbeeld

=BESSEL.J(3,45; 4), geeft 0,196772639864984 terug

=BESSEL.J(3,45; 4,333), geeft 0,196772639864984, hetzelfde als hierboven, omdat het breukgedeelte van N wordt genegeerd.

=BESSELJ(-1, 3), geeft -0,019563353982668

BESSEL.K

Berekent de gewijzigde Bessel-functie van de tweede soort Kn(x).

Syntaxis

BESSEL.K(X; N)

X is de positieve waarde (X > 0) waarover de functie berekend wordt.

N is een positieve integer (N>=0) die de volgorde in de Bessel-functie vertegenwoordigt Kn(x)

Voorbeeld

=BESSELK(3,45, 4), geeft 0,144803466373734

=BESSELK(3,45, 4,333), geeft 0,144803466373734, hetzelfde als hierboven, omdat het breukgedeelte van N wordt genegeerd.

=BESSELK(0, 3), geeft Err:502 – ongeldig argument (X=0)

BESSEL.Y

Berekent de gewijzigde Bessel-functie van de tweede soort Yn(x).

Syntaxis

BESSEL.Y(X; N)

X is de positieve waarde (X > 0) waarover de functie berekend wordt.

N is een positieve integer (N>=0) die de volgorde in de Bessel-functie vertegenwoordigt Jn(x)

Voorbeeld

=BESSELY(3,45, 4), geeft -0,679848116844476

=BESSELY(3,45, 4,333), geeft -0,679848116844476, hetzelfde als hierboven, omdat het breukgedeelte van N wordt genegeerd.

=BESSELY(0, 3), geeft Err:502 – ongeldig argument (X=0)

BIN.N.DEC

Het resultaat is het getal voor de binaire (grondtal-2) nummerreeks die is ingevoerd.

Syntaxis

BIN.N.DEC(Getal)

Getal is een tekenreeks die een binair (grondtal-2) getal vertegenwoordigt. Het kan maximaal 10 plaatsen (bits) hebben. Het meest significante bit is het tekenbit. Negatieve getallen worden ingevoerd als twee-complement.

Voorbeeld

=BIN.N.DEC("1100100") retourneert 100.

BIN.N.HEX

Het resultaat is de tekenreeks die het getal in hexadecimale vorm vertegenwoordigt voor de ingevoerde binaire (grondtal-2) nummerreeks.

Syntaxis

BIN.N.HEX(Getal [; Decimalen])

Getal is een tekenreeks die een binair (grondtal-2) getal vertegenwoordigt. Het kan maximaal 10 plaatsen (bits) hebben. Het meest significante bit is het tekenbit. Negatieve getallen worden ingevoerd als twee-complement.

Plaatsen betekent het aantal uit te voeren plaatsen.

Voorbeeld

=BIN.N.HEX("1100100";6) retourneert "000064".

BIN.N.OCT

Het resultaat is de tekenreeks die het getal in octale vorm vertegenwoordigt voor de ingevoerde binaire (grondtal-2) cijferreeks.

Syntaxis

BIN.N.OCT(Getal [; Decimalen])

Getal is een tekenreeks die een binair (grondtal-2) getal vertegenwoordigt. Het kan maximaal 10 plaatsen (bits) hebben. Het meest significante bit is het tekenbit. Negatieve getallen worden ingevoerd als twee-complement.

Plaatsen is het aantal plaatsen dat moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld

=BIN.N.OCT("1100100";4) retourneert "0144".

DEC.N.BIN

Het resultaat is de tekenreeks die het getal in binaire (grondtal-2) vorm vertegenwoordigt voor het ingevoerde getal.

Syntaxis

DEC.N.BIN(Getal [; Decimalen])

Getal is een getal tussen -512 en 511. Als Getal negatief is, retourneert de functie een binaire getallenreeks van 10 tekens. Het meest significante bit is het tekenbit, de andere 9 bits geven de waarde terug.

Plaatsen is het aantal plaatsen dat moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld

=DEC.N.BIN(100;8) retourneert "01100100".

DEC.N.HEX

Het resultaat is de tekenreeks die het getal in hexadecimale vorm vertegenwoordigt voor het ingevoerde getal.

Syntaxis

DEC.N.HEX(Getal [; Decimalen])

Getal is een getal. Als Getal negatief is, retourneert de functie een hexadecimale getallenreeks met 10 tekens (40 bits). Het meest significante bit is het tekenbit, de andere 39 bits geven de waarde terug.

Plaatsen is het aantal plaatsen dat moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld

=DEC.N.HEX(100;4) retourneert "0064".

DEC.N.OCT

Het resultaat is de tekenreeks die het getal in octale vorm voor het ingevoerde getal weergeeft.

Syntaxis

DEC.N.OCT(Number [; Places])

Getal is een getal. Als Getal negatief is, retourneert de functie een octale reeks met 10 tekens (30 bits). Het meest significante bit is het tekenbit, de andere 29 bits geven de waarde terug.

Plaatsen is het aantal plaatsen dat moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld

=DEC.N.OCT(100;4) retourneert "0144".

DELTA

Het resultaat is WAAR (1) als beide getallen, die als een argument worden geleverd, gelijk zijn, anders is het ONWAAR (0).

Syntaxis

DELTA(Getal 1 [; Getal 2])

Voorbeeld

=DELTA(1;2) geeft 0 terug.

FOUT.COMPLEMENT

Geeft complementaire waarden van de Gaussische foutintegraal tussen x en oneindig.

Syntaxis

FOUT.COMPLEMENT(Ondergrens)

Ondergrens is de ondergrens van de integraal

Voorbeeld

=FOUT.COMPLEMENT(1) geeft 0,157299 terug.

FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG

Geeft complementaire waarden van de Gauss foutintegraal tussen x en oneindig terug.

Syntaxis

FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG(Ondergrens)

Ondergrens is de ondergrens van de integraal

Voorbeeld

=FOUT.COMPLEMENT(1) geeft 0,157299 terug.

Technische informatie

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.3.


Deze functie maakt geen deel uit van de Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Versie 1.3. Deel 4: Herberekende formule (OpenFormula) indeling standaard. De naamafstand is

COM.MICROSOFT.ERFC.PRECISE

FOUTFUNCTIE

Geeft waarden van de Gaussische foutintegraal.

Syntaxis

FOUTFUNCTIE(Benedengrens [; Bovengrens])

Ondergrens is de ondergrens van de integraal

Bovengrens is optioneel. Dit is de bovengrens van de integraal. Als deze waarde ontbreekt wordt berekend tussen 0 en de ondergrens.

Voorbeeld

=FOUTFUNCTIE(0;1) geeft 0,842701 terug.

FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG

Geeft de waarden van de Gaussische foutintegraal tussen x en de ondergrens terug.

Syntaxis

FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG(Ondergrens)

Ondergrens is de ondergrens van de integraal. De berekening vindt plaats tussen 0 en deze ondergrens.

Voorbeeld

=FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG(1) geeft 0.842701 terug.

Technische informatie

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.3.


Deze functie maakt geen deel uit van de Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Versie 1.3. Deel 4: Herberekende formule (OpenFormula) indeling standaard. De naamafstand is

COM.MICROSOFT.ERF.PRECISE

GROTER.DAN

Het resultaat is 1 als Getal groter is dan of gelijk is aan Stap.

Syntaxis

GROTER.DAN(Getal [; Drempelwaarde])

Voorbeeld

=GROTER.DAN(5;1) geeft 1 terug.

HEX.N.BIN

Het resultaat is de tekenreeks die het getal in binaire (grondtal-2) vorm vertegenwoordigt voor de ingevoerde hexadecimale nummerreeks.

Syntaxis

HEX.N.BIN(Getal [; Decimalen])

Getal is een tekenreeks die een hexadecimaal getal vertegenwoordigt. Het kan maximaal 10 plaatsen hebben. Het meest significante bit is het tekenbit, de volgende bits geven de waarde terug. Negatieve getallen worden ingevoerd als twee-complement.

Plaatsen is het aantal plaatsen dat moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld

=HEX.N.BIN("6a";8) retourneert "01101010".

HEX.N.DEC

Het resultaat is het getal voor de ingevoerde hexadecimale nummerreeks.

Syntaxis

HEX.N.DEC(Getal)

Getal is een tekenreeks die een hexadecimaal getal vertegenwoordigt. Het kan maximaal 10 plaatsen hebben. Het meest significante bit is het tekenbit, de volgende bits geven de waarde terug. Negatieve getallen worden ingevoerd als twee-complement.

Voorbeeld

=HEX.N.DEC(64) geeft 100 terug.

HEX.N.OCT

Het resultaat is de tekenreeks die het getal in octale vorm vertegenwoordigt voor de ingevoerde hexadecimale nummerreeks.

Syntaxis

HEX.N.OCT(Getal [; Decimalen])

Getal is een tekenreeks die een hexadecimaal getal vertegenwoordigt. Het kan maximaal 10 plaatsen hebben. Het meest significante bit is het tekenbit, de volgende bits geven de waarde terug. Negatieve getallen worden ingevoerd als twee-complement.

Plaatsen is het aantal plaatsen dat moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld

=HEX.N.OCT("6a";4) retourneert "0152".

Help ons, alstublieft!