Add-in functies, Lijst met analyse functies, deel 1

note

De Add-in functies worden geleverd door de UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Invoegen - Functie - Categorie Addin


BESSEL.I

Berekent de gewijzigde Bessel-functie van de eerste soort In(x).

Syntaxis

BESSEL.I(X; N)

X is de waarde waarover de functie zal worden berekend.

N is een positieve integer (N>=0) die de volgorde in de Bessel-functie vertegenwoordigt In(x)

Voorbeeld

=BESSELI(3,45; 4), geeft 0,651416873060081

=BESSELI(3,45; 4,333), geeft 0,651416873060081, net als hierboven omdat het fractionele deel van N wordt genegeerd.

=BESSEL.I(-1; 3), geeft -0,022168424924332 terug

BESSEL.J

Berekent de Bessel-functie van de eerste soort Jn(x) (cilinderfunctie).

Syntaxis

BESSEL.J(X; N)

X is de waarde waarover de functie zal worden berekend.

N is een positieve integer (N>=0) die de volgorde in de Bessel-functie vertegenwoordigt Jn(x)

Voorbeeld

=BESSEL.J(3,45; 4), geeft 0,196772639864984 terug

=BESSEL.J(3,45; 4,333), geeft 0,196772639864984, hetzelfde als hierboven, omdat het breukgedeelte van N wordt genegeerd.

=BESSELJ(-1, 3), geeft -0,019563353982668

BESSEL.K

Berekent de gewijzigde Bessel-functie van de tweede soort Kn(x).

Syntaxis

BESSEL.K(X; N)

X is de positieve waarde (X > 0) waarover de functie berekend wordt.

N is een positieve integer (N>=0) die de volgorde in de Bessel-functie vertegenwoordigt Kn(x)

Voorbeeld

=BESSELK(3,45, 4), geeft 0,144803466373734

=BESSELK(3,45, 4,333), geeft 0,144803466373734, hetzelfde als hierboven, omdat het breukgedeelte van N wordt genegeerd.

=BESSELK(0, 3), geeft Err:502 – ongeldig argument (X=0)

BESSEL.Y

Berekent de gewijzigde Bessel-functie van de tweede soort Yn(x).

Syntaxis

BESSEL.Y(X; N)

X is de positieve waarde (X > 0) waarover de functie berekend wordt.

N is een positieve integer (N>=0) die de volgorde in de Bessel-functie vertegenwoordigt Jn(x)

Voorbeeld

=BESSELY(3,45, 4), geeft -0,679848116844476

=BESSELY(3,45, 4,333), geeft -0,679848116844476, hetzelfde als hierboven, omdat het breukgedeelte van N wordt genegeerd.

=BESSELY(0, 3), geeft Err:502 – ongeldig argument (X=0)

BIN.N.DEC

Het resultaat is het decimale getal voor het ingevoerde binaire getal.

Syntaxis

BIN.N.DEC(Getal)

Getal is een binair getal. Het getal kan maximaal 10 plaatsen (bits) hebben. Het meest significante bit is het teken-bit. Negatieve getallen worden ingevoerd als 2's complement.

Voorbeeld

=BIN.N.DEC(1100100) geeft 100 terug.

BIN.N.HEX

Het resultaat is het hexadecimale getal voor het ingevoerde binaire getal.

Syntaxis

BIN.N.HEX(Getal [; Decimalen])

Getal is een binair getal. Het getal kan maximaal 10 plaatsen (bits) hebben. Het meest significante bit is het teken-bit. Negatieve getallen worden ingevoerd als 2's complement.

Plaatsen betekent het aantal plaatsen dat moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld

=BIN.N.HEX(1100100;6) geeft 000064 terug.

BIN.N.OCT

Het resultaat is het getal uit het achttallig stelsel voor het ingevoerde binaire getal.

Syntaxis

BIN.N.OCT(Getal [; Decimalen])

Getal is een binair getal. Het getal kan maximaal 10 plaatsen (bits) hebben. Het meest significante bit is het teken-bit. Negatieve getallen worden ingevoerd als 2's complement.

Plaatsen is het aantal plaatsen dat moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld

=BIN.N.OCT(1100100;4) geeft 0144 terug.

DEC.N.BIN

Het resultaat is het binaire getal voor het ingevoerde decimale getal tussen -512 en 511..

Syntaxis

DEC.N.BIN(Getal [; Decimalen])

Getal is een decimaal getal. Als Getal negatief is geeft de functie een binair getal met 10 tekens terug. Het meest significante bit is het teken-bit, de andere 9 bits geven de waarde terug.

Plaatsen is het aantal plaatsen dat moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld

=DEC.N.BIN(100;8) geeft 01100100 weer.

DEC.N.HEX

Het resultaat is het hexadecimale getal voor het ingevoerde decimale getal.

Syntaxis

DEC.N.HEX(Getal [; Decimalen])

Getal is een decimaal getal. Als Getal negatief is geeft de functie een binair getal met 10 tekens (40 bits) terug. Het meest significante bit is het teken-bit, de andere 39 bits geven de waarde terug.

Plaatsen is het aantal plaatsen dat moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld

=DEC.N.HEX(100;4) geeft 0064 terug.

DEC.N.OCT

Het resultaat is het getal uit het achttallig stelsel voor het ingevoerde decimale getal.

Syntaxis

DEC.N.OCT(Number [; Places])

Getal is een decimaal getal. Als Getal negatief is geeft de functie een octaal getal met 10 tekens (30 bits) terug. Het meest significante bit is het teken-bit, de andere 29 bits geven de waarde terug.

Plaatsen is het aantal plaatsen dat moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld

=DEC.N.OCT(100;4) geeft 0144 terug.

DELTA

Het resultaat is WAAR (1) als beide getallen, die als een argument worden geleverd, gelijk zijn, anders is het ONWAAR (0).

Syntaxis

DELTA(Getal 1 [; Getal 2])

Voorbeeld

=DELTA(1;2) geeft 0 terug.

FOUT.COMPLEMENT

Geeft complementaire waarden van de Gaussische foutintegraal tussen x en oneindig.

Syntaxis

FOUT.COMPLEMENT(Ondergrens)

Ondergrens is de ondergrens van de integraal

Voorbeeld

=FOUT.COMPLEMENT(1) geeft 0,157299 terug.

FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG

Geeft complementaire waarden van de Gauss foutintegraal tussen x en oneindig terug.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.3.


Syntaxis

FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG(Ondergrens)

Ondergrens is de ondergrens van de integraal

Voorbeeld

=FOUT.COMPLEMENT(1) geeft 0,157299 terug.

FOUTFUNCTIE

Geeft waarden van de Gaussische foutintegraal.

Syntaxis

FOUTFUNCTIE(Benedengrens [; Bovengrens])

Ondergrens is de ondergrens van de integraal

Bovengrens is optioneel. Dit is de bovengrens van de integraal. Als deze waarde ontbreekt wordt berekend tussen 0 en de ondergrens.

Voorbeeld

=FOUTFUNCTIE(0;1) geeft 0,842701 terug.

FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG

Geeft de waarden van de Gaussische foutintegraal tussen x en de ondergrens terug.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.3.


Syntaxis

FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG(Ondergrens)

Ondergrens is de ondergrens van de integraal. De berekening vindt plaats tussen 0 en deze ondergrens.

Voorbeeld

=FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG(1) geeft 0.842701 terug.

GROTER.DAN

Het resultaat is 1 als Getal groter is dan of gelijk is aan Stap.

Syntaxis

GROTER.DAN(Getal [; Drempelwaarde])

Voorbeeld

=GROTER.DAN(5;1) geeft 1 terug.

HEX.N.BIN

Het resultaat is het binaire getal voor het ingevoerde hexadecimale getal.

Syntaxis

HEX.N.BIN(Getal [; Decimalen])

Getal is een hexadecimaal getal of tekenreeks dat een hexadecimaal getal vertegenwoordigd. Het getal kan maximaal 10 plaatsen hebben. Het meest significante bit is het teken-bit, de volgende bits geven de waarde terug. Negatieve getallen worden ingevoerd als 2's complement.

Plaatsen is het aantal plaatsen dat moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld

=HEX.N.BIN(64;8) geeft 01100100 terug.

HEX.N.DEC

Het resultaat is het decimale getal voor het ingevoerde hexadecimale getal.

Syntaxis

HEX.N.DEC(Getal)

Getal is een hexadecimaal getal of tekenreeks dat een hexadecimaal getal vertegenwoordigd. Het getal kan maximaal 10 plaatsen hebben. Het meest significante bit is het teken-bit, de volgende bits geven de waarde terug. Negatieve getallen worden ingevoerd als 2's complement.

Voorbeeld

=HEX.N.DEC(64) geeft 100 terug.

HEX.N.OCT

Het resultaat is het getal uit het achttallig stelsel voor het ingevoerde hexadecimale getal.

Syntaxis

HEX.N.OCT(Getal [; Decimalen])

Getal is een hexadecimaal getal of tekenreeks dat een hexadecimaal getal vertegenwoordigd. Het getal kan maximaal 10 plaatsen hebben. Het meest significante bit is het teken-bit, de volgende bits geven de waarde terug. Negatieve getallen worden ingevoerd als 2's complement.

Plaatsen is het aantal plaatsen dat moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld

=HEX.N.OCT(64;4) geeft 0144 terug.

Help ons, alstublieft!