Invoegfuncties

In het volgende gedeelte wordt een aantal van de beschikbare add-in-functies beschreven en getoond.

Addin-concept

De Help bevat ook een beschrijving van de add-in-interface van LibreOffice Calc. Daarnaast worden belangrijke functies en hun parameters beschreven in de Help voor de .

Meegeleverde addins

LibreOffice bevat voorbeelden voor de addin-interface van LibreOffice Calc.

Analysefuncties - deel één

Analysefuncties - Deel twee

DAGENINJAAR

Berekent het aantal dagen van het jaar dat de opgegeven datum bevat.

Syntaxis

DAGENINJAAR(Datum)

Datum is elke datum in het respectievelijke jaar. De parameter Datum moet een geldige datum zijn volgens de lokale instellingen van LibreOffice.

Voorbeeld

=DAGENINJAAR(A1) geeft 366 dagen terug als A1 29-02-1968 bevat, een geldige datum voor het jaar 1968.

DAGENINMAAND

Berekent het aantal dagen van de maand die de opgegeven datum bevat.

Syntaxis

DAGENINMAAND(Datum)

Datum is elke datum in de respectievelijke maand van het gewenste jaar. De parameter Datum moet een geldige datum zijn volgens de lokale instellingen van LibreOffice.

Voorbeeld

=DAGENINMAAND(A1) geeft 29 dagen terug als A1 17-02-1968 bevat, een geldige datum voor februari 1968.

ISSCHRIKKELJAAR

Bepaalt of een jaar een schrikkeljaar is. Als dit het geval is, geeft de functie de waarde 1 (WAAR); anders geeft de functie 0 (ONWAAR).

Syntaxis

ISSCHRIKKELJAAR("Datum")

Datum geeft aan of een bepaalde datum in een schrikkeljaar valt. de parameter Datum moet een geldige datum zijn.

Voorbeeld

=ISSCHRIKKELJAAR(A1) geeft 1 terug als A1 29-02-1968 bevat, de geldige datum 29 februari 1968 in uw lokale instellingen.

U kunt ook =ISSCHRIKKELJAAR(29;2;1968) gebruiken of =ISSCHRIKKELJAAR("29-02-1968") met een gegevensreeks volgens de ISO 8601-notatie.

Gebruik nooit =ISSCHRIKKELJAAR(29/2/68) omdat dit eerst 2 gedeeld door 29 gedeeld door 68 zou evalueren en dan de functie ISSCHRIKKELJAAR zal berekenen uit dit kleine getal als een serieel datumgetal.

JAREN

Berekent het aantal jaren tussen twee datums.

Syntaxis

JAREN(Begindatum; Einddatum; Type)

Begindatum is de eerste datum

Einddatum is de tweede datum

Type berekent het soort verschil. Mogelijke waarden zijn 0 (interval) en 1 (in kalenderjaren).

MAANDEN

Berekent het verschil in maanden tussen twee datums.

Syntaxis

MAANDEN(Begindatum; Einddatum; Type)

Begindatum is de eerste datum

Einddatum is de tweede datum

Type berekent het soort verschil. In de mogelijke waarden zijn 0 (interval) en 1 (in kalendermaanden) opgenomen.

ROT13

Codeert een tekenreeks door de tekens 13 posities in het alfabet te verplaatsen. Na de letter Z begint het alfabet opnieuw (rotatie). Pas de coderingsfunctie nogmaals op de resulterende code toe om de tekst te decoderen.

Syntaxis

ROT13(Tekst)

Tekst is de tekenreeks die moet worden versleuteld. ROT13(ROT13(Tekst)) heft de versleuteling van de code op.

Voorbeeld

=ROT13("Gur Qbphzrag Sbhaqngvba jnf sbhaqrq va Frcgrzore 2010.") retourneert de tekenreeks "The Document Foundation is opgericht in september 2010". Merk op hoe spaties, cijfers en punten niet worden beïnvloed door ROT13.

tip

Bekijk de ROT13 wiki pagina voor meer details over deze functie.


WEKEN

Berekent het verschil in weken tussen twee datums.

Syntaxis

WEKEN(Begindatum; Einddatum; Type)

Begindatum is de eerste datum

Einddatum is de tweede datum

Type berekent het soort verschil. De mogelijke waarden zijn 0 (interval) en 1 (in aantal weken).

WEKENINJAAR

Berekent het aantal weken van het jaar dat de opgegeven datum bevat. Het aantal weken wordt als volgt gedefinieerd: een week die twee jaren overbrugt, wordt aan het jaar toegevoegd waarin de meeste dagen van die week vallen.

Syntaxis

WEKENINJAAR(Datum)

Datum is elke datum in het respectievelijke jaar. De parameter Datum moet een geldige datum zijn volgens de lokale instellingen van LibreOffice.

Voorbeeld

WEKENINJAAR(A1) geeft 53 terug als A1 17-02-1970 bevat, een geldige datum voor het jaar 1970.

Addins via LibreOffice API

Add-ins kunnen ook via de LibreOffice API geïmplementeerd worden.

Help ons, alstublieft!