Tekstfuncties

In deze sectie staan beschrijvingen van de Tekst-functies.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Invoegen - Functie - Categorie Tekst


REGEX

Komt overeen en extraheert of vervangt optioneel tekst met behulp van reguliere expressies.

WEBSERVICE

Web-inhoud van een URI verkrijgen.

XMLFILTER

Pas een XPath-expressie toe op een XML-document.

URLCODERING

Geeft een URL-gecodeerde tekenreeks

WISSEN.CONTROL

Alle niet-afdrukbare tekens worden uit de tekenreeks verwijderd.

Syntaxis

WISSEN.CONTROL("Tekst")

Tekst verwijst naar de tekst vanaf waar alle niet-afdrukbare tekens moeten worden verwijderd.

ARABISCH

Berekent de waarde van een Romeins cijfer. De waarde moet tussen 0 en 3999 liggen.

Syntaxis

ARABISCH("Tekst")

Tekst is de tekst die voor het Romeinse cijfer staat.

Voorbeeld

=ARABISCH("MXIV") geeft 1014 terug

=ARABISCH("MMII") geeft 2002 terug

TEKST.SAMENVOEGEN

Combineert verschillende tekenreeksen tot één tekenreeks.

Syntaxis

TEKST.SAMENVOEGEN(Tekst1 [; Tekst2 [; … [; Tekst255]]])

Tekst1[; Tekst2][; … ;[Tekst255]] zijn tekenreeksen of verwijzingen naar cellen die tekenreeksen bevatten.

Voorbeeld

=TEKST.SAMENVOEGEN("Goede ";"morgen ";"mevr. ";"Onbekend") geeft terug: Goede morgen mevr. Onbekend.

KLEINE.LETTERS

Converteert alle hoofdletters in een tekenreeks naar kleine letters.

Syntaxis

KLEINE.LETTERS("Tekst")

Zoektekst verwijst naar de tekst die moet worden gevonden.

Voorbeeld

=KLEINE.LETTERS("Sun") geeft sun terug.

HOOFDLETTERS

Converteert de opgegeven tekenreeks in het tekstveld naar hoofdletters.

Syntaxis

HOOFDLETTERS("Tekst")

Tekst verwijst naar de kleine letters die u wilt converteren naar hoofdletters.

Voorbeeld

=HOOFDLETTERS("GOEDE MORGEN") geeft GOEDE MORGEN terug.

BAHTTEXT

Converteert een getal naar Thaise tekst, inclusief de Thaise valutanamen.

Syntaxis

BAHTTEXT(Getal)

Getal is een willekeurig getal. "Baht" wordt aan het integrale deel van het getal toegevoegd, en "Satang" wordt aan het decimale deel van het getal toegevoegd.

Voorbeeld

=BAHTTEKST(12.65) geeft een tekenreeks terug in Thaise tekens in de betekenis van "twaalf Baht en vijfenzestig Satang".

ROMEINS

Converteert een getal naar een Romeins cijfer. Het waardebereik moet tussen 0 en 3999 liggen, de modi kunnen gehele getallen van 0 tot 4 zijn.

Syntaxis

ROMEINS(Getal [; Modus])

Getal is het getal dat naar een Romeins cijfer geconverteerd moet worden.

Modus (optioneel) geeft aan in hoeverre er vereenvoudigd wordt. Hoe hoger de waarde, hoe meer het Romeinse cijfer vereenvoudigd wordt.

Voorbeeld

=ROMEINS(999) geeft CMXCIX terug

=ROMEINS(999;0) geeft CMXCIX terug

=ROMEINS(999;1) geeft LMVLIV terug

=ROMEINS(999;2) geeft XMIX terug

=ROMEINS(999;3) geeft VMIV terug

=ROMEINS(999;4) geeft IM terug

BEDRAG

Converteert een getal naar een bedrag in het valutaformaat, afgerond tot een gespecificeerd aantal plaatsen achter de komma. Voer in het veld Waarde het getal in dat moet worden geconverteerd naar valuta. Optioneel kunt u het aantal plaatsen achter de komma invoeren in het veld Decimalen. Als er geen waarde wordt gespecificeerd zullen alle getallen in valuataformaat worden weergegeven met twee plaatsen achter de komma.

U kunt de valutanotatie in uw systeeminstellingen opgeven.

Syntaxis

EURO(Waarde [; Decimalen])

Waarde is een getal, een verwijzing naar een cel die een getal bevat of een formule die een getal teruggeeft.

Decimalen is het optionele aantal plaatsen achter de komma.

Voorbeeld

=EUR(255) geeft € 255,00 terug.

=EUR(367,456;2) geeft € 367,46 terug. Gebruik het scheidingsteken voor duizendtallen dat overeenkomt met de huidige taalinstellingen.

TEKEN

Converteert een getal naar een teken in overeenstemming met de huidige codetabel. Het getal kan een geheel getal van twee of drie cijfers zijn.

Codes groter dan 127 kunnen afhankelijk zijn van de tekensets op uw systeem (bijvoorbeeld iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250) en zouden toch niet overgedragen kunnen worden.

Syntaxis

TEKEN(Getal)

Getal is een getal tussen 1 en 255 dat de codewaarde voor een teken vertegenwoordigd.

Voorbeeld

=TEKEN(100) geeft het teken d terug.

="abc" & TEKEN(10) & "def" voegt een teken voor een nieuwe regel in de tekenreeks in.

BASIS

Converteert een positief geheel getal naar een gespecificeerde basis in een tekst uit het getalsysteem. De cijfers 0-9 en de letters A-Z worden gebruikt.

Syntaxis

BASIS(Getal; Radix [; Minimumlengte])

Getal is het positieve gehele getal dat moet worden geconverteerd.

Radix geeft de basis aan van het getalssysteem. Het mag elk positief geheel getal zijn tussen 2 en 36.

MinimumLengte (optioneel) bepaalt de minimumlengte van de tekenreeks die werd gemaakt. Als de tekst korter is dan de opgegeven minimumlengte, worden links van de tekenreeks nullen toegevoegd.

Voorbeeld

=BASIS(17;10;4) geeft 0017 terug in het decimale systeem.

=BASIS(17;2) geeft 10001 terug in het binaire systeem.

=BASIS(255;16;4) geeft 00FF terug in het hexadecimale systeem.

WAARDE

Converteert een tekenreeks naar een getal.

Syntaxis

WAARDE("Tekst")

Tekst is de tekst die moet worden geconverteerd naar een getal.

Voorbeeld

=WAARDE("4321") geeft 4321 terug.

TEKST

Converteert een waarde naar tekst in een bepaalde opmaak.

Syntaxis

TEKST(Waarde; Notatie)

Waarde is de waarde (numeriek of tekstueel) die moet worden geconverteerd.

Notatie is de tekst die de opmaak definieert. Gebruik scheidingstekens voor decimalen en duizendtallen volgens de taal die in de celopmaak ingesteld is.

Voorbeeld

=TEKST(12,34567;"###,##") geeft de tekst 12,35 terug

=TEKST(12,34567;"000,00") geeft de tekst 012,35 terug

=TEKST("xyz";"=== @ ===") geeft de tekst === xyz === terug.

tip

Zie ook Getalnotatiecodes: aangepaste notatiecodes die door de gebruiker gedefinieerd zijn.


DECIMAAL

Converteert tekst met tekens van een getalsysteem naar een positief geheel getal in de opgegeven basisradix. De radix moet in het bereik 2 tot en met 36 liggen. Spaties en tabs worden genegeerd. Het veld Tekst is niet hoofdlettergevoelig.

Als de radix 16 is, wordt een voorloop x of X of 0x of 0X en een toegevoegde h of H genegeerd. Is de radix 2, dan wordt een toegevoegde b of B genegeerd. Andere tekens die niet tot het getalsysteem behoren, genereren een fout.

Syntaxis

DECIMAAL("Tekst"; Radix)

Tekst is de tekst die moet worden geconverteerd. U moet het getal tussen aanhalingstekens plaatsen, bijvoorbeeld "A1" of "FACE" om onderscheid te maken tussen een hexadecimaal getal, zoals A1 en de verwijzing naar A1.

Radix geeft de basis aan van het getalssysteem. Het mag elk positief geheel getal zijn tussen 2 en 36.

Voorbeeld

=DECIMAAL("17";10) geeft 17 terug.

=DECIMAAL("FACE";16) geeft 64206 terug.

=DECIMAAL("0101";2) geeft 5 terug.

ASC

De functie ASC converteert volle-breedte ASCII- en Katakana-tekens naar halve breedte. Geeft een tekenreeks terug.

Zie https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions voor een conversietabel.

Syntaxis

ASC("Tekst")

Tekst is de tekst die de tekens bevat die moet worden geconverteerd.

Zie ook de functie JIS.

JIS

De functie JIS converteert halve-breedte ASCII- en Katakana-tekens naar volle breedte. Geeft een tekenreeks terug.

Zie https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions voor een conversietabel.

Syntaxis

JIS("Tekst")

Tekst is de tekst die de tekens bevat die moet worden geconverteerd.

Zie ook de functie ASC.

T

Deze functie geeft de doeltekst terug, of een blanco tekenreeks als het doel geen tekst is.

Syntaxis

T(Waarde)

Als Waarde een tekst-tekenreeks is of verwijst naar een tekst-tekenreeks, geeft T die tekst-tekenreeks terug, anders wordt een blanco tekst-tekenreeks teruggegeven.

Voorbeeld

=T(12345) geeft een lege tekenreeks terug.

=T("12345") geeft de tekenreeks 12345 terug.

LINKSB

Geeft de eerste tekens van een DBCS-tekst terug.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.2.


Syntaxis

LINKSB("Tekst" [; Getal])

Tekst is de tekst waarvan de initiële gedeeltelijke woorden moeten worden bepaald.

Aantal_bytes (optioneel) geeft het aantal tekens dat u LINKS wilt laten ophalen, op bytes gebaseerd. Als deze parameter niet gedefinieerd is, wordt er één teken als resultaat gegeven.

Voorbeeld

LINKSB("中国";1) geeft " " terug (1 byte is slechts een half DBCS teken en daarom wordt een spatie in de plaats teruggegeven).

LINKSB("中国";2) geeft "中" terug (2 bytes vormen een volledig DBCS teken).

LINKSB("中国";3) geeft "中 " terug (3 bytes is anderhalf DBCS teken en daarom is het laatste teken dat wordt teruggegeven een spatie).

LINKSB("中国";4) geeft "中国" terug (4 bytes zijn twee complete DBCS tekens).

LENGTE("kantoor";3)Geeft "kan" terug (3 niet-DBCS tekens van elk 1 byte).

LENGTE

Geeft de lengte van een tekenreeks inclusief de spaties.

Syntaxis

LENGTE("Tekst")

Tekst is de tekst waarvan de lengte moet worden bepaald.

Voorbeeld

=LENGTE("Goedemiddag") geeft 11 terug.

=LENGTE(12345,67) geeft 8 terug.

UNI.CODE

Geeft de numerieke code voor het eerste Unicode-teken in een tekenreeks.

Syntaxis

UNICODE("Tekst")

Voorbeeld

=UNI.CODE("©") geeft het Unicode-getal 169 terug voor het teken Copyright.

tip

Zie ook de functie UNICHAR().


VIND.ALLES

Geeft de positie van een een tekenreeks binnen een andere tekenreeks. U kunt ook definiëren waar het zoeken moet beginnen. De zoekterm kan een getal of een reeks tekens zijn. De zoekopdracht is hoofdlettergevoelig.

Syntaxis

VINDEN("Tekst zoeken"; "Tekst" [; Positie])

Zoektekst verwijst naar de tekst die moet worden gevonden.

Tekst is de tekst waar het zoeken wordt uitgevoerd.

Positie (optioneel) is de positie in de tekst waar het zoeken begint.

Voorbeeld

=VIND.ALLES(76;998877665544) geeft 6 terug.

VIND.SPEC

Geeft de positie van een tekstsegment binnen een tekenreeks. U kunt het begin van de zoekactie als een optie instellen. De zoektekst kan een getal zijn of een reeks tekens. De zoekopdracht is niet hoofdlettergevoelig. Als de tekst niet gevonden wordt, wordt de foutcode 519 (#WAARDE) gegenereerd.

De zoekopdracht ondersteunt jokertekens of reguliere expressies. Als reguliere expressies zijn ingeschakeld, kunt u "all.*" Invoeren, bijvoorbeeld om de eerste locatie van "all" te zoeken, gevolgd door willekeurige tekens. Als u naar een tekst wilt zoeken die ook een reguliere expressie is, moet u elk teken vooraf laten gaan met een "\" -teken of de tekst tussen \ Q ... \ E. U kunt de automatische evaluatie van jokertekens of reguliere expressies in- en uitschakelen in - LibreOffice Calc - Berekenen.

warning

Wanneer u functies gebruikt waarbij een of meer argumenten tekenreeksen voor zoekcriteria zijn, die een reguliere expressie vertegenwoordigen, is de eerste poging om de tekenreekscriteria om te zetten naar getallen. ".0" wordt bijvoorbeeld omgezet naar 0,0 enzovoort. Als dit lukt, is de overeenkomst geen overeenkomst met een reguliere expressie, maar een numerieke overeenkomst. Als u echter overschakelt naar een landinstelling waar het decimaalteken niet de punt is, werkt de conversie van reguliere expressies. Om de uitvoering van de reguliere expressie af te dwingen in plaats van een numerieke expressie, gebruikt u een expressie die niet verkeerd kan worden gelezen als numeriek, zoals ". [0]" of ". \ 0" of "(? I) .0".


Syntaxis

ZOEKEN("Tekst zoeken"; "Tekst" [; Positie])

Zoektekst is de tekst waarnaar moet worden gezocht.

Tekst is de tekst waar het zoeken wordt uitgevoerd.

Positie (optioneel) is de positie in de tekst waar het zoeken moet beginnen.

Voorbeeld

=VIND.SPEC(54;998877665544) geeft 10 terug.

VAST

Geeft een getal als tekst terug met een gespecificeerd aantal decimale plaatsen en optionele scheidingstekens voor duizendtallen.

Syntaxis

VAST(Getal; Aantal decimalen [; Geen scheidingsteken voor duizendtallen])

Getal is het getal dat opgemaakt moet worden.

Aantal decimalen verwijst naar het aantal plaatsen achter de komma dat weergegeven moet worden.

GeenDuizendtalscheidingsteken (optioneel) bepaalt of het duizendtalscheidingsteken wordt gebruikt. Als de parameter een getal is dat niet gelijk is aan 0 wordt het duizendtalscheidingsteken onderdrukt. Als de parameter gelijk is aan 0 of helemaal ontbreekt wordt het scheidingsteken voor duizendtallen van uw huidige lokale instellingen weergegeven.

Voorbeeld

=VAST(1234567,89;3) geeft 1.234.567,890 terug als een tekst tekenreeks.

=VAST(1234567,89;3;1) geeft 1234567,890 terug als een tekst-tekenreeks.

CODE

Geeft een numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeks.

Syntaxis

CODE("Tekst")

Tekst is de tekst waarvoor de code van het eerste teken moet worden vastgesteld.

Codes groter dan 127 kunnen afhankelijk zijn van de tekensets op uw systeem (bijvoorbeeld iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250) en zouden toch niet overgedragen kunnen worden.

Voorbeeld

=CODE("Hiëronymus") geeft 72 terug, =CODE("hiëroglyfisch") geeft 104 terug.

note

De hier gebruikte code verwijst niet naar ASCII, maar naar de codetabel die momenteel geladen is.


DEELB

Geeft een tekenreeks uit een DBCS-tekst terug. De parameters specificeren de startpositie en het aantal tekens.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.2.


Syntaxis

DEEL("Tekst"; Begin; Aantal_bytes)

Tekst is de tekst waaruit de tekens moeten worden weggenomen.

Begin is de positie van het eerste teken in de tekst dat moet worden weggenomen.

Aantal_bytes is het aantal tekens dat DEEL van de tekst zal terug geven, in bytes.

Voorbeeld

MIDB("中国";1;0) geeft "" terug (0 bytes vormen steeds een lege tekenreeks).

MIDB("中国";1;1) geeft " " (1 byte is slecht een half DBCS teken en daarom resulteert dit in een spatie teken).

MIDB("中国";1;2) geeft "中" terug (2 bytes vormen een volledig DBCS teken).

MIDB("中国";1;3) geeft "中 " terug (3 bytes zijn anderhalf DBCS teken; de laatste byte resulteert in een spatie teken).

MIDB("中国";1;4) geeft "中国" terug (4 bytes vormen twee volledige DBCS tekens).

MIDB("中国";2;1) geeft " " terug (byte positie is niet aan het begin van een teken in een DBCS tekenreeks; 1 spatie teken wordt teruggegeven).

MIDB("中国";2;2) geeft " " terug (byte positie 2 wijst naar de laatste helft van het eerste teken in de DBCS tekenreeks; de 2 gevraagde bytes bestaan daarom uit de laatste helft van het eerste teken en de eerste helft van het tweede teken in de tekenreeks; 2 spatie tekens wordt daarom teruggegeven).

MIDB("中国";2;3) geeft " 国" terug (byte positie 2 is niet aan het begin van een teken in een DBCS tekenreeks; spatie teken wordt teruggegeven voor byte positie 2).

MIDB("中国";3;1) geeft " " terug (byte positie 3 is niet aan het begin van een teken in een DBCS tekenreeks; maar 1 byte is slechts een half DBCS teken en een spatie teken wordt daarom in de plaats teruggegeven).

MIDB("中国";3;2) geeft "国" terug (byte positie 3 is aan het begin van een teken in een DBCS tekenreeks, maar 2 byte vormen een DBCS teken).

MIDB("kantoor";2;3) geeft "ant" terug (byte positie 2 is aan het begin van een teken in een niet-DBCS tekenreeks en 3 bytes van een niet-DBCS tekenreeks bevatten 3 tekens).

DEEL

Geeft een tekenreeks uit een tekst terug. De parameters specificeren de startpositie en het aantal tekens.

Syntaxis

DEEL("Tekst"; Begin; Getal)

Tekst is de tekst waaruit de tekens moeten worden weggenomen.

Begin is de positie van het eerste teken in de tekst dat moet worden weggenomen.

Getal specificeert het aantal tekens in het gedeelte van de tekst.

Voorbeeld

=DEEL("kantoor";2;2) geeft an terug.

LENGTEB

Geeft het aantal bytes dat, voor de tekens in een tekenreeks voor double-byte tekensetset (DBCS), wordt gebruikt.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.2.


Syntaxis

LENB("Tekst")

Tekst is de tekst waarvan de lengte moet worden bepaald.

Voorbeeld

LENB("中") geeft 2 terug (1 DBCS-teken van 2 bytes).

LENB("中国") geeft 4 terug (2 DBCS-tekens van elk 2 bytes).

LENB("Kantoor")Geeft 6 terug (6 niet-DBCS tekens van elk 1 byte).

=LENGTE("Goedemiddag") geeft 11 terug.

=LENGTE(12345,67) geeft 8 terug.

LINKS

Geeft het eerste teken of tekens van een tekst terug.

Syntaxis

LINKS("Tekst" [; Getal])

Tekst is de tekst waarvan de initiële gedeeltelijke woorden moeten worden bepaald.

Aantal (optioneel) geeft het aantal tekens voor de begintekst. Als deze parameter niet gedefinieerd is, wordt er één teken als resultaat gegeven.

Voorbeeld

=LINKS("uitvoer";3) geeft “uit” terug.

RECHTS

Geeft het laatste teken of tekens terug van een tekst.

Syntaxis

RECHTS("Tekst" [; Getal])

Tekst is de tekst waarvan het rechter gedeelte moet worden bepaald.

Getal (optioneel) is het aantal tekens in het rechter gedeelte van de tekst.

Voorbeeld

=RECHTS("Sun";2) geeft un terug.

RECHTSB

Geeft het laatste teken of tekens van een tekst met dubbel-byte tekenreeksen (DBCS).

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.2.


Syntaxis

RECHTSB("Tekst" [; Getal])

Tekst is de tekst waarvan het rechter gedeelte moet worden bepaald.

Aantal_bytes (optional) is het aantal tekens dat RECHTS moet ophalen, op bytes gebaseerd.

Voorbeeld

RECHTSB("中国";1) geeft " " terug (1 byte is slechts een half DBCS teken en daarom wordt een spatie in de plaats teruggegeven).

RECHTSB("中国";2) geeft "国" terug (2 bytes vormen een volledig DBCS teken).

RECHTSB("中国";3) geeft " 国" terug (3 bytes zijn een half DBCS teken en een heel DBCS teken; het eerste halve teken resulteert in een spatie).

RECHTSB("中国";4) geeft "中国" terug (4 bytes zijn twee complete DBCS tekens).

RECHTSB("kantoor";3)Geeft "too" terug (3 niet-DBCS tekens van elk 1 byte).

HERHALING

Herhaalt een tekenreeks met het opgegeven aantal kopieën.

Syntaxis

HERHALING("Tekst"; Getal)

Tekst is de tekst die moet worden herhaald.

Getal is het aantal herhalingen.

Het resultaat kan maximaal 255 tekens zijn.

Voorbeeld

=HERHALING("Goede morgen";2) geeft Goede morgenGoede morgen terug.

GELIJK

Vergelijkt twee tekenreeksen en geeft WAAR als ze identiek zijn. Deze functie is hoofdlettergevoelig.

Syntaxis

GELIJK("Tekst1"; "Tekst2")

Tekst1 verwijst naar de eerste tekst om te vergelijken.

Tekst2 is de tweede tekst om te vergelijken.

Voorbeeld

=GELIJK("microsystems";"Microsystems") geeft ONWAAR terug.

VERVANGEN

Vervangt een gedeelte van een tekenreeks door een andere tekenreeks. Deze functie kan gebruikt worden om zowel tekens als getallen te vervangen (die automatisch naar tekst geconverteerd worden). Het resultaat van de functie wordt altijd als tekst weergegeven. Als u verdere berekeningen wilt uitvoeren met een getal dat vervangen is door tekst, moet u het weer naar een getal converteren met behulp van de functie WAARDE.

Tekst met getallen moet tussen aanhalingstekens staan als u niet wilt dat deze als een getal geïnterpreteerd en automatisch naar tekst geconverteerd wordt.

Syntaxis

VERVANGEN("Tekst"; Positie; Lengte; "NieuweTekst")

Tekst is de tekst waarvan een deel vervangen zal worden.

Positie verwijst naar de positie in de tekst waar de vervanging zal beginnen.

Lengte is het aantal tekens in Tekst die moeten worden vervangen.

NieuweTekst verwijst naar de tekst die Tekst vervangt.

Voorbeeld

=VERVANGEN("1234567";1;1;"444") geeft "444234567" terug. Eén teken op positie 1 wordt vervangen door de complete NieuweTekst.

SUBSTITUEREN

Vervangt oude tekst met nieuwe tekst in een tekenreeks.

Syntaxis

VERVANGING("Tekst"; "Tekst zoeken"; "Nieuwe tekst" [; Optreden])

Tekst is de tekst waarin tekstsegmenten moeten worden verwisseld.

Zoektekst is het tekstsegment dat moet worden vervangen (een aantal keren).

NieuweTekst is de tekst waardoor het tekstsegment wordt vervangen.

AantalKeren (optioneel) geeft aan welke gevonden instantie van de zoektekst moet worden vervangen. Als deze parameter word weggelaten wordt de zoektekst overal vervangen.

Voorbeeld

=SUBSTITUEREN("123123123";"3";"abc") geeft 12abc12abc12abc terug.

=SUBSTITUEREN("123123123";"3";"abc";2) geeft 12312abc123 terug.

BIJSNIJDEN

Verwijdert spaties uit een tekenreeks, zodat er slechts één spatie tussen woorden blijft staan.

Syntaxis

BIJSNIJDEN("Tekst")

Tekst verwijst naar tekst waarin voorloopspaties verwijderd worden.

Voorbeeld

=TRIM(" hallo wereld ") geeft hallo wereld terug zonder voorafgaande of volgende spaties en met een enkele spatie tussen de woorden.

BEGINLETTERS

Wijzigt de eerste letter van elk woord in een tekenreeks in een hoofdletter.

Syntaxis

BEGINLETTERS("Tekst")

Zoektekst verwijst naar de tekst die moet worden gevonden.

Voorbeeld

=BEGINLETTERS("the document foundation") geeft The Document Foundation terug.

UNITEKEN

Wijzigt een codegetal in een Unicode-teken of -letter.

Syntaxis

UNICHAR(getal)

Voorbeeld

=UNITEKEN(169) geeft het Copyright karakter ©.

tip

Zie ook de functie UNICODE().


Help ons, alstublieft!