Datum & Tijd-functies

Deze functies worden gebruikt voor het invoegen en bewerken van datums en tijden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Invoegen - Functie - Categorie Datum & Tijd


note

De functies waarvan de namen eindigen op _ADD of Excel2003 leveren dezelfde resultaten op als de overeenkomende functies in Microsoft Excel 2003. Gebruik de functies zonder toevoeging om resultaten te verkrijgen die op internationale standaarden gebaseerd zijn.


LibreOffice behandelt de datum/tijdwaarden intern als een numerieke waarde. Als u de numerieke opmaak "Getal" aan een datum- of tijdwaarde toewijst, zal bijvoorbeeld 01/01/2000 12:00 PM worden omgezet in 36526,5. De waarde die aan de komma voorafgaat komt overeen met de datum; de waarde achter de komma komt overeen met de tijd. Als u deze numerieke weergave van een datum of tijd niet wil zien moet u de getalopmaak wijzigen in een datum- of tijdweergave. Teneinde dit te doen selecteert u de cel die de datum- of tijdwaarde bevat, roep dan het contextmenu op en selecteer Cellen opmaken. Het tabblad Getallen bevat de functies voor het definiëren van de getalopmaak.

Datumbasis voor dag nul

Datums worden berekend als verschuivingen van een begindag nul. U kunt het volgende instellen als dag nul:

Datumbasis

Gebruiken

'12-30-1899'

(standaard)

'01-01-1900'

(gebruikt in vorige StarCalc 1.0)

'01-01-1904'

(gebruikt in Apple-software)


Kies - LibreOffice Calc - Berekenen om de basis van de datum te selecteren.

warning

Wanneer u cellen met datumwaarden tussen verschillende werkbladen kopieert en plakt, moeten beide werkbladdocumenten dezelfde datumbasis hebben. Als de datumbases verschillen, worden de weergegeven datumwaarden gewijzigd!


Tweecijferige jaartallen

In - LibreOffice - Algemeen vindt u het gebied Jaar (twee cijfers). Dit stelt de periode in waarvoor de tweecijferige informatie van toepassing is. Merk op dat aanpassingen die hier worden gemaakt gevolgen hebben voor sommige van de volgende functies.

note

Wanneer datums onderdeel van een formule zijn, worden schuine strepen of koppeltekens als scheidingstekens gebruikt. Daarom worden datums, die in deze opmaak worden ingevoerd, niet als datums herkend en leidt dit tot foutieve onderdeel van de formule geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld DATUM(1954;7;20) of plaats de datum tussen aanhalingstekens volgens de ISO 8601-notatie, bijvoorbeeld "1954-07-20". Vermijd het gebruik van locale afhankelijke datum formaten zoals "07/20/54". De berekening kan fouten opleveren als het document geladen wordt met andere lokale instellingen.


tip

Een eenduidige conversie is mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. Als een #WAARDE!-fout optreedt, dan deselecteert u Algemene fout #WAARDE! in - LibreOffice Calc - Formule, knop Details... in sectie"Gedetailleerde berekeningsinstellingen", Aangepast (conversie van tekst naar getallen en meer) list box.


note

Tijdzone-informatie wordt niet gebruikt in datum- en tijdfuncties en cellen.


Functies

Datum & Tijd-functies

DATUM

DATUMVERSCHIL

DATUMWAARDE

DAG

DAGEN

DAGEN360

EERSTEPAASDAG

ZELFDE.DAG

LAATSTE.DAG

UUR

ISOWEEKNUMMER

MINUUT

MAAND

NETTO.WERKDAGEN

NETTOWERKDAGEN.INT

NU

SECONDE

TIJD

TIJDWAARDE

VANDAAG

WEEKDAG

WEEKNUMMER

WEEKNUMMER_EXCEL2003

WEEKNUMMER_OOO

WERKDAG

WERKDAG.INT

JAAR

JAAR.DEEL

Help ons, alstublieft!