Databasefuncties

In deze sectie worden functies besproken die gebruikt worden voor gegevens die als Ć©Ć©n rij gegevens voor Ć©Ć©n record georganiseerd zijn.

note

De categorie Database kan worden verward met een database die is geĆÆntegreerd in LibreOffice. Er bestaat echter geen verband tussen een database in LibreOffice en de categorie Database in LibreOffice Calc.


Voorbeeldgegevens:

In sommige voorbeelden van functiebeschrijvingen worden de volgende gegevens gebruikt:

Het bereik A1:E10 toont de kinderen die uitgenodigd zijn voor Joe's verjaardagsfeestje. De volgende informatie wordt voor elk item gegeven: kolom A toont de naam, B de groep, dan leeftijd in jaren, afstand tot school in meters en gewicht in kilo's.

A

B

C

D

E

1

Naam

Groep

Leeftijd

Afstand naar school

Gewicht

2

Andre

3

9

150

40

3

Betty

4

10

1000

42

4

Charles

3

10

300

51

5

Daniƫl

5

11

1200

48

6

Eva

2

8

650

33

7

Frank

2

7

300

42

8

Greet

1

7

200

36

9

Harry

3

9

1200

44

10

Irene

2

8

1000

42

11

12

13

Naam

Groep

Leeftijd

Afstand naar school

Gewicht

14

>600

15

16

DBAANTAL

5


De formule in cel B16 is =DBAANTAL(A1:E10;D1;A13:E14)

Parameters voor databasefuncties:

De volgende items zijn de parameterdefinities voor alle databasefuncties:

Database is the cell range defining the database. The first row of the range contains the field names, and following rows are records with corresponding field values.

DatabaseField specifies the column where the function operates on after the search criteria of the first parameter is applied and the data rows are selected. It is not related to the search criteria itself. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

SearchCriteria is the cell range containing search criteria. Like Database, its first row is also field names, and following rows are conditions for related fields. If you write several criteria in one row they are connected by AND. If you write the criteria in different rows they are connected by OR. Empty cells in the search criteria range will be ignored.

Kies - LibreOffice Calc - Berekenen om te definiƫren hoe LibreOffice Calc handelt wanneer gezocht wordt naar identieke ingaves.

Bekijk ook de Wiki-pagina over Voorwaardelijk aantal en sommatie.

DBAANTAL

DBAANTAL telt het aantal rijen (records) in een database die aan de opgegeven zoekcriteria voldoen en numerieke waarden in de kolom van het databaseveld bevatten.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntaxis

DBAANTAL(Database; [Databaseveld]; Zoekcriteria)

Als het Databaseveld argument wordt overgeslagen, geeft DCOUNT het aantal terug van alle records die voldoen aan het criterium. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

If you choose to omit the DatabaseField argument, your formula should be of the form =DCOUNT(Database; ; SearchCriteria).

Voorbeeld

In het bovenstaande voorbeeld (scroll naar boven) willen we weten hoeveel kinderen meer dan 600 meter naar school moeten afleggen. Het resultaat moet worden opgeslagen in cel B16. Zet de cursor in cel B16. Voer de formule =DBAANTAL(A1:E10;D1;A13:E14) in B16 in. De Functie-assistent helpt u om bereiken in te voeren.

Database is het bereik van de gegevens die moeten worden geƫvalueerd, inclusief de rijkoppen: in dit geval A1:E10. Databaseveld specificeert de kolom voor de zoekcriteria: in dit geval de kolommen met de numerieke afstandswaarden. Zoekcriteria is het bereik waar u de parameters voor het zoeken in kunt voeren: in dit geval A13:E14.

Verwijder het item >600 in cel D14 en voer onder Groep in cel B14 in 2 en voer >7 in cel C14 rechts daarvan in om uit te vinden hoeveel kinderen in groep twee ouder zijn dan 7 jaar. Het resultaat is 2. Twee kinderen zitten in de tweede groep en zijn ouder dan 7 jaar. Omdat beide criteria in dezelfde rij staan worden zij verbonden met EN.

DBAANTALC

DBAANTALC telt het aantal rijen (records) in een database die aan de opgegeven zoekcriteria voldoen en numerieke of alfanumerieke waarden bevatten.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntaxis

DBAANTALC(Database; Databaseveld; Zoekcriteria)

Als het Databaseveld argument wordt overgeslagen, geeft DBAANTALC het aantal terug van alle records die voldoen aan het criterium. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

If you choose to omit the DatabaseField argument, your formula should be of the form =DCOUNTA(Database; ; SearchCriteria).

Voorbeeld

In het voorbeeld hierboven (scroll naar boven), kunt u zoeken naar het aantal kinderen waarvan de naam begint met de letter E of een daarop volgende letter. Bewerk de formule in B16 tot =DBAANTALC(A1:E10;"Naam";A13:E14). Verwijder de oude zoekcriteria en voer >=E in onder Naam in veld A14. Het resultaat is 5. Indien u nu alle getallen voor Greta in rij 8 verwijdert, wijzigt het resultaat naar 4. Rij 8 is niet langer opgenomen in de telling omdat het geen waarden meer bevat. De naam Greta is tekst, geen waarde. Merk op dat de parameter Databaseveld moet verwijzen naar een kolom die waarden kan bevatten.

DBGEMIDDELDE

DBGEMIDDELDE geeft het gemiddelde van de waarden van alle cellen (velden) in alle rijen (databaserecords) die aan de opgegeven zoekcriteria voldoen.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntaxis

DBGEMIDDELDE(Database; Databaseveld; Zoekcriteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Voorbeeld

Wilt u het gemiddelde gewicht weten van alle kinderen van dezelfde leeftijd in het bovenstaande voorbeeld (omhoog scrollen), dan voert u de volgende formule in B16 in:

=DBGEMIDDELDE (A1:E10;"Gewicht";A13:E14)

Voer in rij 14, onder Leeftijd, onder elkaar 7, 8, 9, enzovoort in. Het gemiddelde gewicht van alle kinderen van dezelfde leeftijd verschijnt.

DBLEZEN

DBLEZEN geeft de inhoud van de cel waarnaar verwezen wordt in een database, die aan de opgegeven zoekcriteria voldoet. Mocht er een fout optreden, dan geeft de functie #VALUE! als er geen rij is gevonden of Err502 als er meerdere cellen zijn gevonden.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntaxis

DBLEZEN(Database; Databaseveld; Zoekcriteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Voorbeeld

In het bovenstaande voorbeeld (scroll naar boven) willen we bepalen in welke groep het kind zit, waarvan de naam werd ingevoerd in cel A14. De formule is ingevoerd in cel B16 en verschilt licht van de eerdere voorbeelden omdat slechts Ć©Ć©n kolom (Ć©Ć©n databaseveld) kan worden ingevoerd voor Databaseveld. Voer de volgende formule in:

=DBLEZEN(A1:E10;"Groep";A13:E14)

Voer de naam Frank in A14 in en u ziet het resultaat 2. Frank zit in groep twee. Voer "Leeftijd" in plaats van "Groep" in en u zult de leeftijd van Frank krijgen.

Of voer alleen in cel C14 de waarde 11 en verwijder de andere items uit deze rij. Bewerk de formule in B16 als volgt:

=DBLEZEN(A1:E10;"Naam";A13:E14)

Er wordt naar de naam gezocht in plaats van naar de groep. Het antwoord verschijnt direct: Daniƫl is het enige kind dat 11 jaar oud is.

DBMAX

DBMAX geeft de maximuminhoud van een cel (veld) in een database (alle records) die aan de opgegeven zoekcriteria voldoet.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntaxis

DBMAX(Database; Databaseveld; Zoekcriteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Voorbeeld

Wilt u weten hoeveel het zwaarste kind in elke groep woog in het bovenstaande voorbeeld (omhoog scrollen), dan voert u de volgende formule in B16 in:

=DBMAX(A1:E10;"Gewicht";A13:E14)

Voer onder Groep onder elkaar 1, 2, 3, enzovoort in. Nadat u een groepnummer hebt ingevoerd, verschijnt het gewicht van het zwaarste kind in die groep.

DBMIN

DBMIN geeft de minimuminhoud van een cel (veld) in een database, die aan de opgegeven zoekcriteria voldoet.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntaxis

DBMIN(Database; Databaseveld; Zoekcriteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Voorbeeld

Wilt u weten wat de kortste afstand naar school is voor de kinderen in elke groep in het bovenstaande voorbeeld (omhoog scrollen), dan voert u de volgende formule in B16 in:

=DBMIN(A1:E10;"Afstand naar school";A13:E14)

Voer in rij 14, onder Leeftijd, onder elkaar in 1, 2, 3, enzovoort. De kortste afstand naar school voor elke groep verschijnt.

DBPRODUCT

DBPRODUCT vermenigvuldigt alle cellen in een gegevensbereik, waarvan de inhoud aan de zoekcriteria voldoet.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntaxis

DBPRODUCT(Database; Databaseveld; Zoekcriteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Voorbeeld

Deze functie kan in het bovenstaande voorbeeld van het verjaardagsfeestje (omhoog scrollen) niet zinvol toegepast worden.

DBSOM

DBSOM geeft het totaal van alle cellen in een databaseveld in alle rijen (records) die aan de opgegeven zoekcriteria voldoen.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntaxis

DBSOM(Database; Databaseveld; Zoekcriteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Voorbeeld

Wilt u de lengte weten van de gecombineerde afstand naar school van alle kinderen op Joe's verjaardagsfeestje (omhoog scrollen), die tot de tweede groep behoren, dan voert u de volgende formule in B16 in:

=DBSOM(A1:E10;"Afstand naar school";A13:E14)

Voer 2 in rij 14 in onder Groep. De som (1950) van de afstand naar school voor alle kinderen die in groep twee zitten wordt weergegeven.

DBSTDEV

DBSTDEV berekent de standaardafwijking van een populatie gebaseerd op een steekproef, waarbij de getallen in een databasekolom gebruikt worden die overeenkomen met de opgegeven voorwaarden. De records worden als een steekproef van gegevens beschouwd. Dit betekent dat de kinderen in het voorbeeld voor een doorsnede van alle kinderen staan. Er kan geen representatief voorbeeld verkregen worden uit een steekproefpopulatie van minder dan duizend personen.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntaxis

DBSTDEV(Database; Databaseveld; Zoekcriteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Voorbeeld

Wilt u de standaardafwijking weten van het gewicht voor alle kinderen van dezelfde leeftijd in het voorbeeld (omhoog scrollen), dan voert u de volgende formule in B16 in:

=DBSTDEV(A1:E10;"Gewicht";A13:E14)

Voer in rij 14, onder Leeftijd, onder elkaar 7, 8, 9, enzovoort in. Het resultaat dat wordt getoond is de standaardafwijking van het gewicht van alle kinderen van deze leeftijd.

DBSTDEVP

DBSTDEVP berekent de standaardafwijking van een populatie gebaseerd op alle cellen van een gegevensbereik die aan de zoekcriteria voldoen. De records uit het voorbeeld worden als de hele populatie beschouwd.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntaxis

DBSTDEVP(Database; Databaseveld; Zoekcriteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Voorbeeld

Teneinde de standaardafwijking in het gewicht voor alle kinderen van dezelfde leeftijd op Joe's verjaardagsfeestje te vinden (omhoog scrollen), voert u de volgende formule in B16 in:

=DBSTDEVP(A1:E10;"Gewicht";A13:E14)

Voer in rij 14, onder Leeftijd, onder elkaar 7, 8, 9, enzovoort in. Het resultaat is de standaardafwijking van het gewicht voor alle kinderen van dezelfde leeftijd waarvan het gewicht werd gecontroleerd.

DBVAR

DBVAR geeft de variantie van alle cellen van een databaseveld in alle records die aan de opgegeven zoekcriteria voldoen. De records uit het voorbeeld worden als een steekproef van gegevens beschouwd. Er kan geen representatief voorbeeld verkregen worden uit een steekproefpopulatie van minder dan duizend mensen.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntaxis

DBVAR(Database; Databaseveld; Zoekcriteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Voorbeeld

Wilt u de variantie van het gewicht weten van alle kinderen van dezelfde leeftijd in het bovenstaande voorbeeld (omhoog scrollen), dan voert u de volgende formule in B16 in:

=DBVAR(A1:E10;"Gewicht";A13:E14)

Voer in rij 14, onder Leeftijd, onder elkaar 7, 8, 9, enzovoort in. U zult als resultaat de variantie zien van de gewichtwaarden voor alle kinderen van deze leeftijd.

DBVARP

DBVARP berekent de variantie van alle celwaarden in een databaseveld in alle records die aan de opgegeven zoekcriteria voldoen. De records uit het voorbeeld worden als een complete populatie beschouwd.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntaxis

DBVARP(Database; Databaseveld; Zoekcriteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Voorbeeld

Teneinde de variantie van het gewicht voor alle kinderen van dezelfde leeftijd op Joe's verjaardagsfeestje te vinden (omhoog scrollen) voert u de volgende formule in B16 in:

=DBVARP(A1:E10;"Gewicht";A13:E14)

Voer in rij 14, onder Leeftijd, onder elkaar 7, 8, 9, enzovoort in. De variantie van de waarden van het gewicht voor alle kinderen van deze leeftijd, die op het verjaardagsfeestje van Joe waren, verschijnt.

Help ons, alstublieft!