Functie

Opent de Functie-assistent, welke u helpt met het maken van formules.

Voordat u de assistent start, selecteert u een cel of een reeks cellen in het huidige blad om de positie te bepalen waar de formule wordt ingevoegd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Functie.

+F2

In de balk Formule, klik

Pictogram

Functie-assistent


note

U kunt de volledige specificatie van ODFF (OpenDocument Format Formula) downloaden vanaf de OASIS-website.


De Functie-assistent heeft twee tabbladen: Functies wordt gebruikt om formules te creƫren en Structuur om de opbouw van de formule te controleren.

Tabblad Functies

Zoeken

Zoekt naar een deel van de functienaam.

Categorie

Somt alle categorieƫn op waaraan de verschillende functies zijn toegewezen. Selecteer een categorie om de toepasselijke functies in het lijstveld eronder te bekijken. Selecteer "Alle" om alle functies in alfabetische volgorde, los van de categorie, te bekijken. "Als laatste gebruikt" somt de functies op die u het meest recent heeft gebruikt.

U kunt bladeren in Lijst met categorieƫn en functies.

Functie

Deze lijst geeft de functies weer die bij de geselecteerde categorie behoren. Dubbelklik op een functie om hem te selecteren. Een enkele klik geeft een korte functieomschrijving weer.

Matrix

Door dit keuzevak te markeren zal de functie als een matrixformule in het geselecteerde cellenbereik worden ingevoegd. Elke cel in de matrix bevat de formule, niet als een kopie maar als een gemeenschappelijke formule gedeeld door alle matrixcellen.

De optie Matrix is gelijk aan de opdracht +Shift+Enter, die wordt gebruikt om formules in een werkblad in te voeren en te bevestigen. De formule wordt ingevoerd als een matrix-formule, aangeduid met twee accolades: { }.

note

De maximumgrootte van een matrixbereik is 128 bij 128 cellen.


Invoervelden voor argumenten

Wanneer u dubbelklikt op een functie verschijnen aan de rechterzijde van het dialoogvenster het (de) invoerveld(en) voor de argumenten. Klik direct in de cel of sleep, met ingedrukte muisknop, over het gewenste bereik op het blad om een celverwijzing als argument te selecteren. U kunt ook numerieke en andere waarden of verwijzingen direct in de corresponderende velden in het dialoogvenster invoeren. Overtuig u er van dat u, bij het gebruiken van datums, de juiste opmaak gebruikt. Klik op OK om het resultaat in het werkblad in te voegen.

Verkleinen / Vergroten

Klik op het pictogram Verkleinen om het dialoogvenster te verkleinen tot de grootte van het invoerveld. Het is dan gemakkelijker om de gewenste referentie in het blad te markeren. De pictogrammen worden dan automatisch omgezet in het pictogram Vergroten. Klik erop om het dialoogvenster terug te zetten naar de oorspronkelijke grootte.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram Verkleinen

Verkleinen

Pictogram Vergroten

Vergroten

Tussenresultaat

Zodra u argumenten in de functie invoert, wordt het resultaat berekend. Dit tussenresultaat informeert u of de berekening uitgevoerd kan worden met de opgegeven argumenten. Als het resultaat van de argumenten een fout oplevert wordt de overeenkomstige foutcode weergegeven.

De vereiste argumenten worden aangegeven door vetgedrukte namen.

f(x) (afhankelijk van de geselecteerde functie)

Stelt u in staat om een onderliggend niveau van de Functie-assistent te bereiken om andere functies binnen de functie te nesten, in plaats van een waarde of verwijzing.

Argument/Parameter/Celverwijzing (afhankelijk van de geselecteerde functie)

Het aantal zichtbare tekstvelden is afhankelijk van de functie. Voer argumenten direct in de argumentvelden in of klik op een cel in de tabel.

Resultaat

Geeft het resultaat van de berekening weer of een foutmelding.

Formule

Toont de gecreƫerde formule. Typ de items rechtstreeks in of maak de formule met de Functie-assistent.

Vorige

Beweegt de focus terug door de delen van de formule, en markeert ze daarbij.

tip

Om een enkele functie te selecteren uit een complexe formule hoeft u alleen op de functie in het formulevenster te dubbelklikken.


Volgende>>

Gebruik deze functie om voorwaarts door de formulecomponenten te gaan in het formulevenster. Deze knop kan verder gebruikt worden om functies aan de formule toe te wijzen. Als u een functie selecteert en klikt op de knop Volgende, verschijnt de selectie in het formulevenster.

tip

Dubbelklik op een functie in het selectievenster om deze over te brengen naar het formulevenster.


OK

Beƫindigt de Functie-assistent en plaatst de formule in de geselecteerde cellen.

Annuleren

Sluit het dialoogvenster zonder de formule over te nemen.

Tabblad Structuur

Op deze pagina kunt u de structuur van de functie bekijken.

note

Als u de Functie-assistent start terwijl de celcursor in een cel staat die al een functie bevat, wordt de tab Structuur geopend en de samenstelling van de huidige formule getoond.


Structuur

De functie wordt hier hiƫrarchisch weergegeven. U kunt de formules op- of uitvouwen met behulp van het plus- of minteken zodat de argumenten weergegeven of verborgen worden.

note

Blauwe stippen duiden aan dat de argumenten correct zijn ingevuld. Rode stippen duiden op verkeerde gegevenstypen. Bijvoorbeeld een functie SOM met tekstargumenten zal in het rood geaccentueerd worden omdat SOM alleen getallen als invoer toestaat.


Help ons, alstublieft!