Blad invoegen

Definieert de opties die moeten worden gebruikt om een nieuw blad in te voegen. U kunt een nieuw blad maken of een bestaand blad uit een bestand invoegen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Blad - Blad invoegen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Lay-out - Blad invoegen.

Kies Invoegen - Blad invoegen.

Vanuit de bladnavigatiebalk:

Kies Blad invoegen

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Blad invoegen

Blad invoegen


Positie

Hier bepaalt u waar het nieuwe blad in het document moet worden ingevoegd.

Voor huidig blad

Voegt een nieuw blad in direct vóór het huidige blad.

Na huidig blad

Voegt een nieuw blad in direct na het huidige blad.

Blad

Geeft aan of een nieuw dan wel een bestaand blad in het document moet worden ingevoegd.

Nieuw rekenblad

Maakt een nieuw blad. Voer in het veld Naam een bladnaam in. Geldige tekens zijn: letters, getallen, spaties en het onderstrepingsteken.

Aantal werkbladen

Specificeert het aantal bladen dat gemaakt moet worden.

Naam

Specificeert de naam van het nieuwe blad.

Bladnamen wijzigen

Uit bestand

Hiermee wordt een blad uit een bestaand bestand in het huidige document ingevoegd.

Bladeren

Opent een dialoogvenster voor bestandsselectie.

Beschikbare bladen

Als u een bestand geselecteerd hebt via de bladerknop, worden de bladen in het bestand in de keuzelijst weergegeven. Het bestandspad wordt onder deze lijst weergegeven. Selecteer in de keuzelijst het blad dat ingevoegd moet worden.

Koppelen

Selecteer deze optie om het blad als een koppeling in plaats van een kopie in te voegen. De koppelingen kunnen bijgewerkt worden om de huidige inhoud weer te geven.

Help ons, alstublieft!