Kolommen invoegen

Voegt kolommen in, links of rechts van de actieve cel. Het aantal ingevoegde kolommen komt overeen met het aantal geselecteerde kolommen. Als geen kolom werd geselecteerd, wordt één kolom ingevoegd. De bestaande kolommen worden naar rechts verplaatst.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Blad - Kolom(men) invoegen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start - Kolom(men).

Kies Lay-out - Kolom(men).

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Kolom(men) invoegen

Kolom(men) invoegen


Kolommen voor

Voeg een kolom in vóór de kolom waar de cursor momenteel staat.

Kolommen rechts

Voeg een kolom in rechts van de kolom waar de cursor momenteel staat.

Help ons, alstublieft!