Kolommen invoegen

Voegt kolommen in, links of rechts van de actieve cel. Het aantal ingevoegde kolommen komt overeen met het aantal geselecteerde kolommen. Als geen kolom werd geselecteerd, wordt één kolom ingevoegd. De bestaande kolommen worden naar rechts verplaatst.

Kolommen links

Voegt een nieuwe kolom in, links van de actieve cel.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Blad - Kolommen invoegen - Kolommen links.


Kolommen rechts

Voegt een nieuwe kolom in, rechts van de actieve cel.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Blad - Kolommen invoegen - Kolommen rechts.


Help ons, alstublieft!