Cellen invoegen

Opent het dialoogvenster Cellen invoegen , waarin u de opties kunt bepalen voor het invoegen van nieuwe cellen in het document. U kunt cellen verwijderen door Bewerken - Cellen verwijderen te kiezen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Blad - Cellen invoegen.

Kies Beeld - Werkbalkenen selecteer de werkbalk Cellen invoegen:

Pictogram

Cellen invoegen


Selectie

Dit gedeelte bevat de beschikbare opties voor het invoegen van cellen in een blad. De hoeveelheid cellen en de positie worden bepaald door vooraf een cellenbereik te selecteren.

Cellen naar beneden verplaatsen

Kies in het dialoogvenster deze optie om de inhoud van het geselecteerde bereik naar beneden te verplaatsen wanneer de cellen worden ingevoegd.

Pictogram

Cellen invoegen, naar beneden verplaatsen

Cellen naar rechts verplaatsen

Kies in het dialoogvenster deze optie om de inhoud van het geselecteerde bereik naar rechts te verplaatsen wanneer de cellen worden ingevoegd.

Pictogram

Cellen invoegen, naar rechts verplaatsen

Hele rijen invoegen

Kies in het dialoogvenster deze optie om een volledige rij in te voegen. De positie van de rij wordt bepaald door de selectie in het blad. Het aantal rijen dat wordt ingevoegd is afhankelijk van het aantal rijen dat geselecteerd is. De inhoud van de oorspronkelijke rijen wordt naar beneden verplaatst.

Pictogram

Rijen invoegen

Hele kolommen invoegen

Voegt een gehele kolom in. Het aantal in te voegen kolommen wordt bepaald door het geselecteerde aantal kolommen. De inhoud van de originele kolommen wordt naar rechts verschoven.

Pictogram

Kolommen invoegen

Help ons, alstublieft!