Waardenmarkering

Geeft celinhoud in verschillende kleuren weer, afhankelijk van het type.

Wilt u de markering verwijderen, dan heft u de selectie van de menu-ingang op.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Waardenmarkering.


Standaard:

Cellen met tekst worden opgemaakt in zwart, formules in groen, getallen in blauw en beveiligde cellen hebben een lichtgrijze achtergrond, ongeacht hun opmaak.

Deze kleuren kunnen aangepast worden in - LibreOffice - Toepassingskleuren.

Waarschuwingspictogram

Als deze functie actief is, worden kleuren die u in het document definieert, niet weergegeven. Wanneer u de functie uitschakelt, worden de gebruikergedefinieerde kleuren weer getoond.


Help ons, alstublieft!