Ga naar blad

Ga naar opgegeven blad.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Blad - Navigeren - Ga naar blad.


Voer een bladnaam in

Typ enkele tekens in de gezochte bladnaam. De lijst met bladen is beperkt tot de bladnamen die deze tekens bevatten. Zoeken is hoofdlettergevoelig. Indien leeg, worden alle zichtbare bladen weergegeven.

Bladen

Geeft een overzicht van de bladen in het huidige document. Verborgen bladen worden niet vermeld. Om een blad te selecteren, drukt u op de pijltoetsen omhoog of omlaag om naar een blad in de lijst te gaan. Dubbelklikken op een naam springt direct naar dit blad.

Help ons, alstublieft!