Bladen selecteren

Opent het dialoogvenster Bladen selecteren om meerdere bladen te selecteren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Bewerken - Selecteren - Bladen selecteren.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Selecteren bladen

Selecteren bladen


Geselecteerde bladen

Somt de bladen in het huidige document op. Druk, om een blad te selecteren, op de pijltjestoetsen naar boven of beneden om een blad in de lijst te verplaatsen. Houd ingedrukt bij het drukken op de pijltjestoetsen en druk dan op de spatiebalk om een blad aan de selectie toe te voegen. Houd Shift ingedrukt en druk op de pijltjestoetsen om een bereik van bladen te selecteren.

Help ons, alstublieft!