Kolomeinde

Verwijdert een handmatig ingevoegd kolomeinde links van de actieve cel.

Plaats de cursor in de cel rechts van het kolomeinde aangegeven door een verticale lijn en kies Bewerken - Pagina einde verwijderen - Kolomeinde. Het handmatig ingevoegde kolomeinde wordt verwijderd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Blad - Pagina-einde verwijderen - Kolomeinde.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het menu Lay-out van het tabblad Lay-out, kies Kolomeinde.


Help ons, alstublieft!