Kolomeinde

Verwijdert een handmatig ingevoegd kolomeinde links van de actieve cel.

Plaats de cursor in de cel rechts van het kolomeinde aangegeven door een verticale lijn en kies Bewerken - Pagina einde verwijderen - Kolomeinde. Het handmatig ingevoegde kolomeinde wordt verwijderd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Blad - Pagina-einde verwijderen - Kolomeinde


Help ons, alstublieft!