Cellen verwijderen

Hiermee worden geselecteerde cellen, kolommen of rijen geheel verwijderd. De cellen onder of rechts van de verwijderde cellen vullen de ruimte op. De geselecteerde verwijderoptie wordt opgeslagen en opnieuw geladen wanneer het dialoogvenster opnieuw wordt opgeroepen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Blad - Cellen verwijderen.

In het contextmenu:

Kies Cellen verwijderen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het menu Lay-out van het tabblad Lay-out, kies Verwijderen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Cellen verwijderen

Cellen verwijderen

Vanaf het toetsenbord:

+"-"


Selectie

Dit gebied bevat opties om te specificeren hoe bladen weergegeven worden na verwijdering van cellen.

Cellen naar boven verplaatsen

Vult de ontstane ruimte na verwijdering van de cellen met de cellen die eronder staan.

Cellen naar links verplaatsen

Vult de ontstane ruimte met de cellen rechts van de verwijderde cellen.

Hele rij(en) verwijderen

Nadat u ten minste één cel hebt geselecteerd, wordt hiermee de hele rij uit het blad verwijderd.

tip

Deze opdracht is gelijk aan .


Hele kolom(men) verwijderen

Nadat u ten minste één cel hebt geselecteerd, wordt hiermee de hele kolom uit het blad verwijderd.

tip

Deze opdracht is gelijk aan .


Help ons, alstublieft!