Inhoud verwijderen

Specificeert de inhoud die uit de actieve cel of uit een geselecteerd celbereik verwijderd moet worden. Als verschillende bladen geselecteerd zijn, heeft dit invloed op alle geselecteerde bladen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Blad - Cellen leegmaken.

Backspace


Tippictogram

Dit dialoogvenster wordt ook opgeroepen door op de Backspace toets te drukken, nadat de aanwijzer in de cel op de pagina werd geactiveerd.


Tippictogram

Door op de Delete toets te drukken wordt de inhoud verwijderd zonder het dialoogvenster op te roepen of de opmaak te wijzigen.


Tippictogram

Gebruik Knippen op de werkbalk Standaard om inhoud en opmaak te verwijderen zonder dialoogvenster.


Selectie

Hier vindt u de opties voor het verwijderen van inhoud.

Alles verwijderen

Verwijdert alle inhoud uit het geselecteerde bereik.

Tekst

Verwijdert alleen tekst. Opmaak, formules, getallen en datums worden niet beïnvloed.

Getallen

Verwijdert alleen getallen. Opmaak en formules zullen onveranderd blijven.

Datum & tijd

Verwijdert datum- en tijdwaarden. Opmaak, tekst, getallen en formules blijven onveranderd.

Formules

Verwijdert formules. Tekst, getallen, opmaak, datums en tijden blijven onveranderd.

Notities

Verwijdert notities die toegevoegd zijn aan cellen. Alle andere elementen blijven onveranderd.

Opmaakprofielen

Verwijdert opmaakattributen die toegepast zijn op cellen. Alle celinhoud blijft onveranderd.

Objecten

Verwijdert objecten. Alle celinhoud blijft onveranderd.

Help ons, alstublieft!