Willekeurige getallen

Een celbereik voorzien van automatisch gegenereerde pseudo-willekeurige getallen met de geselecteerde verdelingsfunctie en zijn parameters.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Blad - Cellen vullen - Willekeurige getallen


Gegevens

Celbereik

Definieer het celbereik dat gevuld moet worden met willekeurige getallen. Als u eerder een bereik geselecteerd heeft dan wordt dat hier weergegeven.

Willekeurige getalgenerator

Verdeling

De verdelingsfunctie van de willekeurige getalgenerator.

Geldige verdelingsfuncties en hun parameters zijn

Verdeling

Parameters

Gelijkmatig

 • Minimum: De minimale waarde van het voorbeeld.

 • Maximum: De maximale waarde van het voorbeeld.

Gelijkmatig geheel getal

 • Minimum: De minimale waarde van het voorbeeld.

 • Maximum: De maximale waarde van het voorbeeld.

Normaal

 • Gemiddelde: Het gemiddelde van de normaal-verdeling.

 • Standaardafwijking: De standaardafwijking van de normale verdeling.

warning

De gemiddelde en standaardafwijking van de gegenereerde getallen mogen niet gelijk zijn aan ingevoegde gemiddelde en standaardafwijking in het dialoogvenster.


Cauchy

 • Middenwaarde: de middenwaarde van de gegevens of locatie-parameter.

 • Sigma: de schaal-parameter.

warning

De middenwaarde en sigma van de gegenereerde getallen mogen niet gelijk zijn aan de in het dialoog ingevoegde gegevens.


Bernoulli

 • p Waarde: De kans op succes.

Binomiaal

 • p Waarde: De kans op succes bij iedere poging.

 • Aantal pogingen: het aantal pogingen van de proef.

Chi-kwadraat

 • Nu Waarde: een positief getal dat het aantal vrijheidsgraden specificeert.

Meetkundig

 • p Waarde: De kans op succes bij iedere poging.

Negatieve Binomiaal

 • p Waarde: De kans op succes bij iedere poging.

 • Aantal pogingen: het aantal pogingen van de proef.

Poisson

 • Gemiddelde: Het gemiddelde van de Poisson-verdeling.


Opties

Aangepast beginwaarde gebruiken

De initiële waarde van de willekeurige getalgenerator naar een bekende Beginwaarde instellen.

Beginwaarde

Waarde om de algoritme van de willekeurige getalgenerator te initiëren. Het wordt gebruikt om de willekeurige getalgenerator te initialiseren (beginwaarde), om dezelfde opeenvolging van pseudo-willekeurige getallen te reproduceren. Geef een positief geheel getal (1, 2, ...) om een specifieke volgorde te produceren of laat het veld leeg als u deze bepaalde functie niet nodig hebt.

Afronden inschakelen

Rond het getal af op een bepaald aantal Decimalen.

Aantal decimalen

Aantal decimalen van de gegenereerde getallen.

Help ons, alstublieft!