Reeksen vullen

Genereer automatisch reeksen met de opties in dit dialoogvenster. Bepaal richting, stapgrootte, tijdseenheid en serietype.

Notitiepictogram

Selecteer eerst het cellenbereik, alvorens een reeks te vullen.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Blad - Cellen vullen - Reeks.


Teneinde een reeks automatisch aan te vullen, bij gebruik van een veronderstelde aanvullingsregel, kiest u de optie Automatisch invullen na het openen van het dialoogvenster Reeks vullen.

Richting

Bepaal hier de richting waarin de reeks automatisch gecreƫerd wordt.

Onder

Deze optie creƫert een reeks naar beneden in het geselecteerde cellenbereik van de kolom en maakt gebruik van de gedefinieerde stap tot de eindwaarde.

Rechts

Deze optie creƫert een reeks die van links naar rechts loopt in het geselecteerde cellenbereik en maakt gebruik van de gedefinieerde stap tot de eindwaarde.

Boven

Deze optie creƫert een reeks naar boven in het geselecteerde cellenbereik van de kolom en maakt gebruik van de gedefinieerde stap tot de eindwaarde.

Links

Deze optie creƫert een reeks die van rechts naar links loopt in het geselecteerde cellenbereik en maakt gebruik van de gedefinieerde stap tot de eindwaarde.

Reekstype

Detineert de type serie. Kies tussen Lineair, Groei, Datum en Autovullen.

Lineair

Creƫer een rekenkundige reeks op basis van de gedefinieerde stap en eindwaarde.

Meetkundig

Creƫer een meetkundige reeks op basis van de gedefinieerde stap en eindwaarde.

Datum

Creƫer een tijdkundige reeks op basis van de gedefinieerde stap en einddatum.

Automatisch invullen

Maakt een serie rechtstreeks in het werkblad. De functie Autovullen gebruikt een aangepaste lijst. Bijvoorbeeld, door januari in de eerste cel in te voeren, wordt de serie afgemaakt met de lijst die gedefinieerd is bij - LibreOffice Calc - Sorteerlijsten.

Automatisch invullen' tracht een waardenreeks aan te vullen door middel van een gedefinieerd patroon. De reeks 1,3,5 wordt automatisch aangevuld met 7,9,11,13, enz. ... Datum en tijdreeksen worden op een gelijksoortige manier aangevuld, bijvoorbeeld, na 01.01.99 en 15.01.99 wordt een 14-daags interval gebruikt.

Gegevens automatisch invullen op basis van aangrenzende cellen

Tijdseenheid

Hier heeft u de mogelijkheid om de gewenste eenheid van tijd te kiezen. Dit gedeelte is alleen actief indien de optie Datum bij Reekstype werd gekozen.

Dag

Gebruik het reekstype Datum en deze optie om een reeks van zeven dagen te maken. De eenheid van Stap is dag.

Dag van de week

Gebruik het reekstype Datum en deze optie om een reeks van alleen de 5 werkdagen te maken. De eenheid van Stapis dag.

Maand

Gebruik het reekstype Datum en deze optie om een reeks te vormen met maand als Stap.

Jaar

Gebruik het reekstype Datum en deze optie om een reeks te maken met jaar als Stap.

Beginwaarde

Vul een beginwaarde in voor de reeks. Gebruik getallen, datums of tijden.

Eindwaarde

Geef hier een eindwaarde in voor de reeks. Gebruik getallen, datums of tijden.

Stap

De term "stap" geeft de grootte aan waarmee een gegeven waarde toeneemt. Geef in het veld een waarde in waarmee de reeks van het geselecteerde type bij iedere stap moet toenemen. Er kan alleen een waarde worden opgegeven indien als reekstype de optie rekenkundig, meetkundig of datum geselecteerd is.

Help ons, alstublieft!