Bladen vullen

Hiermee geeft u de opties op voor het overbrengen van bladen of bereiken van een bepaald blad, naar dezelfde cellen op andere geselecteerde bladen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Blad - Cellen vullen - Bladen


Waarschuwingspictogram

Deze menu-opdracht is alleen actief als u minstens twee bladen in het document geselecteerd heeft.


Om meerdere bladen te selecteren, klik op elke tab van een blad terwijl u of Shift indrukt.

In tegenstelling tot het kopiëren van een gebied naar het klembord, kunt u bepaalde informatie filteren en waarden berekenen.

Een blad vullen

Dit dialoogvenster is gelijkaardig aan het dialoogvenster Plakken speciaal, waar u extra tips kunt vinden.

Help ons, alstublieft!