Invullen

Kies deze opdracht om cellen automatisch te vullen met inhoud.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Blad - Cellen vullen.


Notitiepictogram

In de contextmenu's van LibreOffice Calc vindt u aanvullende opties voor het invullen van cellen.


Onder

Een geselecteerd bereik van tenminste 2 rijen wordt gevuld met de inhoud van de bovenste cel van dit bereik.

Rechts

Een geselecteerd bereik van tenminste 2 kolommen wordt gevuld met de inhoud van de meest linkse cel.

Boven

Een geselecteerd bereik van tenminste twee rijen wordt gevuld met de inhoud van de onderste cel.

Links

Een geselecteerd bereik van tenminste twee kolommen wordt gevuld met de inhoud van de meest rechtse cel.

Blad

Hiermee geeft u de opties op voor het overbrengen van bladen of bereiken van een bepaald blad, naar dezelfde cellen op andere geselecteerde bladen.

Reeks

Genereer automatisch reeksen met de opties in dit dialoogvenster. Bepaal richting, stapgrootte, tijdseenheid en serietype.

Cellen vullen met behulp van contextmenu's:

Help ons, alstublieft!