Menu Opmaak

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Sparklines.

In het contextmenu:

In een cel met sparklines, kies Sparklines.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het menu Gegevens van het tabblad Gegevens, kies Sparklines.

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Werkbladthema.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Lay-out - Werkbladthema.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Thema's

Kies Thema's

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Getalopmaak.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start.

Op de Zijbalk:

Ga naar het gedeelte Getalopmaak van het paneel Eigenschappen.

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Cellen.

In het contextmenu:

Kies Cellen opmaken.

Vanaf het toetsenbord:

Druk op +1.

Kies tabbladOpmaak - Cellen - Celbeveiliging.

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Rijen.

Kies Opmaak - Rijen - Optimale rijhoogte.

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Rijen - Verbergen.

Kies Opmaak - Kolommen - Verbergen.

In het contextmenu:

Klik op de rijkop(pen) om te selecteren en kies Rij(en) verbergen.

Klik op de kolomkop(pen) om te selecteren en kies Kolom(men) verbergen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start - Rij(en)- Verbergen.

Kies Start - Kolom(men) - Verbergen.

Kies Lay-out - Rij(en) - Verbergen.

Kies Lay-out - Kolom(men) - Verbergen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Kolom(men) verbergen

Rij(en) verbergen

Pictogram Kolom(men) verbergen

Kolom(men) verbergen

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Rijen - Weergeven.

Kies Opmaak - Kolommen - Weergeven.

In het contextmenu:

Klik op de rijkoppen om te selecteren en kies Rij(en) weergeven.

Klik op de kolomkoppen om te selecteren en kies Kolom(men) weergeven.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start - Rij(en) - Weergeven.

Kies Start - Kolom(men)- Weergeven.

Kies Lay-out - Rij(en) - Weergeven.

Kies Lay-out - Kolom(men)- Weergeven.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Rij(en) weergeven

Rij(en) weergeven

Pictogram Kolom(men) weergeven

Kolom(men) weergeven

Kies Opmaak - Kolommen.

Kies Opmaak - Kolommen - Optimale kolombreedte.

Dubbelklik op het scheidingsteken voor de rechterkolom in kolomkoppen.

Kies Blad.

Kies Opmaak - Pagina-opmaakprofiel.

Kies Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Blad (tabblad).

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Afdrukbereiken.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies tabblad Lay-out.

In het menu Lay-out van het tabblad Lay-out, kies Afdrukbereik.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Afdrukbereik

Afdrukbereik

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Afdrukbereiken - Definiëren.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Lay-out - Afdrukbereik (tabblad).

In het menu Lay-out van het tabblad Lay-out, kies Afdrukbereik - Definiëren

Vanuit de werkbalken:

Picogram Afdrukbereik definiëren

Afdrukbereik definiëren

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Afdrukbereiken - Toevoegen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Lay-out - Afdrukbereik toevoegen (tabblad).

In het menu Lay-out van het tabblad Lay-out, kies Afdrukbereik - Toevoegen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Afdrukbereik toevoegen

Afdrukbereik toevoegen

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Afdrukbereiken - Wissen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Lay-out - Afdrukbereik wissen (tabblad).

In het menu Lay-out van het tabblad Lay-out, kies Afdrukbereik - Wissen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Afdrukbereik wissen

Afdrukbereik wissen

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Afdrukbereiken - Bewerken.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Lay-out - Bewerken (tabblad).

In het menu Lay-out van het tabblad Lay-out, kies Afdrukbereik - Bewerken.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Afdrukbereik bewerken

Afdrukbereik bewerken

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Voorwaardelijk - Voorwaarde.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start - Voorwaardelijk - Voorwaarde.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Voorwaardelijke opmaak - Voorwaarde

Voorwaardelijke opmaak

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Voorwaardelijk - Kleurschaal

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start - Voorwaardelijk - Kleurschaal.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Kleurschaal

Kleurschaal

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Voorwaardelijk - Gegevensbalk

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start - Voorwaardelijk - Gegevensbalk.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Gegevensbalk

Gegevensbalk

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Voorwaardelijk - Pictogrammenset

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start - Voorwaardelijk - Pictogrammenset.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Pictogrammenset

Pictogrammenset

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Voorwaardelijk - Datum

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start - Voorwaardelijk - Datum.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Datum

Datum

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Voorwaardelijk - Beheer

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start - Voorwaardelijk - Beheren.

Help ons, alstublieft!