UNO Objecten, Functies en Diensten

Functies, objecten en diensten van Unified Network Objects (UNO).

BasicLibraries Object

CreateUnoStruct-functie

Creëert een voorbeeld van een Uno-structuurtype.

CreateUnoService Function

Verbindt een Uno service met de ProcessServiceManager.

CreateUnoDialog-functie

Creëert een BASIC Uno-object dat een Uno-dialoogbeheer vertegenwoordigt gedurende BASIC-runtime.

CreateUnoListener-functie

Maakt een Listener-exemplaar.

CreateUnoValue-functie

Geeft een object dat voor een nauwkeurig getypeerde waarde staat die naar het Uno-typesysteem verwijst.

CreateObject-functie

Maakt een UNO-object. Op Windows kan het ook OLE-objecten maken.

Met deze methode kunnen exemplaren gemaakt worden van het type dat als parameter doorgegeven wordt.

EqualUnoObjects-functie

Geeft Waar terug als de twee gegeven BASIC-Uno-objecten dezelfde Uno-objectverzameling vertegenwoordigen.

CreateUnoService Function

Verbindt een Uno service met de ProcessServiceManager.

DialogLibraries Object

GetDefaultContext-functie

Geeft de standaardcontext van de 'process service factory', als die bestaat, en anders een nulwaarde.

GetProcessServiceManager-functie

Geeft de ProcessServiceManager (centrale Uno ServiceManager) terug.

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (LibreOffice Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

HasUnoInterfaces-functie

Test of een BASIC Uno-object bepaalde Uno-interfaces ondersteunt.

IsUnoStruct-functie

Geeft Waar terug als het gegeven object een Uno-struct is.

StarDesktop object

The StarDesktop object represents LibreOffice application. Some routines or user interface objects such as current window can be used via StarDesktop.

ThisComponent Object

Addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. ThisComponent is used in Basic, where it represents the current document. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

note

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org


Help ons, alstublieft!