Object ThisDatabaseDocument

ThisDatabaseDocument staat voor het actieve Base-document, dat als object kan worden benaderd.

ThisDatabaseDocument retourneert een object van het type com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

Syntaxis:


    ThisDatabaseDocument
  

Als het actieve venster niet verwijst naar een Base-document, dan retourneert ThisDatabaseDocument de waarde Nothing.

tip

Als het actieve venster de Basic IDE is, dan retourneert het object ThisDatabaseDocument de database waar het huidige script van is.


Voorbeeld:

Het openen van de huidige database "formName" en het maximaliseren kan als volgt:


    Dim form As Object
    ThisDatabaseDocument.CurrentController.connect("","")
    form = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName("formName").open )
    form.currentController.frame.ContainerWindow.IsMaximized = True
  

Help ons, alstublieft!