Functie StrConv

Converteert een tekenreeks op een manier die wordt aangegeven met het conversie-type.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:

StrConv(string As String, Conversion As Integer, [ LCID ])

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

string: Elke geldige tekenreeksexpressie.

Conversie: Het type uit te voeren conversie.

Conversie

Waarde

Beschrijving

vbUpperCase

1

Converteert de letters in Tekst naar hoofdletters.

vbLowerCase

2

Converteert de hoofdletters in Tekst naar kleine letters.

vbProperCase

3

Maakt van de eerste letter van elk woord in Tekst een hoofdletter.

vbWide

4

Converteert (halve-breedte) tekens in Tekst naar (volledige-breedte) tekens.

vbNarrow

8

Converteert (volledige-breedte) tekens in Tekst naar (halve-breedte) tekens.

vbKatakana

16

Converteert Hiragana tekens in Tekst naar Katakana tekens.

vbHiragana

32

Converteert Katakana tekens in Tekst naar Hiragana tekens.

vbUnicode

64

Converteert de tekens in Tekst naar Unicode tekens met gebruik van de standaard codepagina van het systeem.

vbFromUnicode

128

Converteert de Unicode tekens in Tekst naar de tekens van de standaard codepagina van het systeem.


LCID Optioneel. De 'Locale ID' als decimaal getal. Als standaardwaarde dient de systeemwaarde. De beschikbare waarden staan hier: msi-encodinglist.

Voorbeeld:


Option VBASupport 1
Option Explicit
Sub Test_StrConv
  Print StrConv("abc EFG hij", vbUpperCase) '= "ABC EFG HIJ"
  Print StrConv("abc EFG hij", vbLowerCase) ' = "abc efg hij"
  Print StrConv("abc EFG hij", vbProperCase) ' = "Abc Efg Hij"

  REM Converteert halve-breedte tekens naar volledige-breedte tekens
  Print StrConv("ABCDEVB¥ì¥¹¥­¥å©", vbWide) ' = "ABCDEVB¥ì¥¹¥­¥å©"

  REM Converteert volledige-breedte tekens (2 bytes) naar halve-breedte tekens (byte)
  Print StrConv("ABCD@$%23'?EG", vbNarrow) ' = "ABCD@$%23'?EG"

  REM Converteert Hiragana tekens naar Katakana tekens
  Print StrConv("かたかな", vbKatakana) ' = "カタカナ"

  REM Converteert Katakana tekens naar Hiragana tekens
  Print StrConv("カタカナ", vbHiragana) '= "かたかな"

  REM De aanname is dat bij testen de locale en-US wordt gebruikt en dus de codering CP-1252.
  Dim x() As Byte
  x = StrConv("ÉϺ£ÊÐABC", vbFromUnicode)
  Print UBound(x) ' Retourneert 8 tekens
  Print x(2) ' = 186
  Print StrConv(x, vbUnicode)' = "ÉϺ£ÊÐABC"
End Sub

Help ons, alstublieft!