Exclusieve VBA-functies en instructies

LibreOffice Basic voegt deze set met functies toe wanneer ondersteuning voor VBA is ingeschakeld.

Deze exclusieve VBA-functies zijn ingeschakeld wanneer de instructie Option VBASupport 1 geplaatst wordt vóór de eerste macro van een LibreOffice Basic-module.

VBA-instructies

Instructie Option ClassModule

Specificeert dat de module een class module is die elementen, eigenschappen, procedures en functies bevat.

Instructie Option VBASupport

Geeft aan dat LibreOffice-Basic sommige VBA statements, functies en objecten ondersteunt.

Instructie Enum [VBA]

Definieer opsommingen of niet UNO constante groepen. Een opsomming is een waardelijst waarmee het programmeren en het beoordelen van code gemakkelijker zou moeten zijn.

Tekstfuncties

Functie AscW [VBA]

Geeft de Unicodewaarde van het eerste teken in een tekenreeks.

Functie ChrW [VBA]

Geeft het Unicode-teken dat overeen komt met de code van het gespecificeerde teken.

Functie InStrRev [VBA]

Geeft de positie van een tekenreeks in een andere tekenreeks, vanaf de rechterzijde van de tekenreeks.

Functie StrReverse [VBA]

Geeft de tekenreeks terug in omgekeerde tekenvolgorde.

Functie StrConv

Converteert een tekenreeks op een manier die wordt aangegeven met het conversie-type.

Financiële functies

Functie DDB [VBA]

Berekent de afschrijving van een activa voor een opgegeven periode met behulp van de rekenkundig-degressieve afwaarderingsmethode.

Functie FV [VBA]

Geeft als resultaat de toekomstige waarde van een investering op basis van periodieke, vaste betalingen en een vast rentepercentage (Toekomstige Waarde).

Functie IPmt [VBA]

Berekent de periodieke afschrijving voor een investering met regelmatige betalingen en een constante rentevoet.

Functie IRR [VBA]

Berekent het interne rendement van een belegging.

Functie MIRR [VBA]

Berekent de gewijzigde interne rentevoet in een reeks van investeringen.

NPer-functie [VBA]

Berekent het aantal periodes voor een lening of een investering.

NPV-functie [VBA]

Berekent de netto huidige waarde van een investering op basis van een verstrekte discontovoet en een reeks stortingen en opnames.

Pmt-functie [VBA]

Berekent de constante periodieke betalingen voor een lening of investering.

PPmt-functie [VBA]

Retourneert voor een bepaalde periode de betaling aan de opdrachtgever voor een investering die gebaseerd is op periodieke en constante betalingen en een constante rentevoet.

PV-functie [VBA]

Geeft de huidige waarde van een investering die ontstaan is uit een reeks van regelmatige betalingen.

Rate-functie [VBA]

Geeft het rentepercentage van een lening of investering.

SLN-functie [VBA]

Retourneert de lineaire afschrijving van een activum voor een periode. Het bedrag van de afschrijving is constant gedurende de afschrijvingsperiode.

SYD-functie [VBA]

Retourneert het berekende dalende afschrijvingspercentage.

Datum en Tijd functies

FormatDateTime-functie [VBA]

Past een datum- en/of tijdopmaak toe op een datumuitdrukking en retourneert het resultaat als een tekenreeks.

Maand-functie [VBA]

De functie MAAND geeft de gelokaliseerde naam van de maand van een opgegeven maandnummer.

Weekdag-functie [VBA]

De functie WEEKDAG geeft de dag in de week van de opgegeven dag.

I/O-functies

Functie Input [VBA]

Retourneert de open stroom van een invoer- of binair bestand (tekenreeks).

Wiskundige functies

Functie Round [VBA]

Rondt een numerieke waarde af op een aangeven aantal decimalen.

GetalOpmaak [VBA]

Retourneert een numerieke expressie die is opgemaakt als een getal.

FormatPercent [VBA]

Retourneert een tekenreeks met een getalopmaak toegepast op een numerieke expressie. Er wordt een procentteken toegevoegd aan de geretourneerde tekenreeks.

Functie Partition [VBA]

Retourneert een tekenreeks die aangeeft waar een getal voorkomt binnen berekende bereiken.

Object-eigenschappen en methoden

Object Err [VBA]

Gebruik het object Err [VBA] om fouten te laten optreden en om fouten tijdens uitvoering af te handelen.

Help ons, alstublieft!