Exclusieve VBA-functies en instructies

LibreOffice Basic voegt deze set met functies toe wanneer ondersteuning voor VBA is ingeschakeld.

Deze exclusieve VBA-functies zijn ingeschakeld wanneer de instructie Option VBASupport 1 geplaatst wordt vóór de eerste macro van een LibreOffice Basic-module.

VBA-instructies

Option Compatible Statement

Option Compatible turns on the VBA-compatible Basic compiler mode at the module level.

Option ClassModule Statement

Specifies that the module is a class module that contains members, properties, procedures and functions.

Enum-instructie [VBA]

Define enumerations or non UNO constant groups. An enumeration is a value list that facilitates programming and eases code logic review.

Tekstfuncties

AscW-functie

Geeft de Unicodewaarde van het eerste teken in een tekenreeks.

ChrW [VBA]-functie

Geeft het Unicode-teken dat overeen komt met de code van het gespecificeerde teken.

InStrRev [VBA]-functie

Geeft de positie van een tekenreeks in een andere tekenreeks, vanaf de rechterzijde van de tekenreeks.

StrReverse [VBA]-functie

Geeft de tekenreeks terug in omgekeerde tekenvolgorde.

StrConv Function

Convert a string as specified by a conversion type.

Financiële functies

DDB-funtie [VBA]

Berekent de afschrijving van een activa voor een opgegeven periode met behulp van de rekenkundig-degressieve afwaarderingsmethode.

FV-functie [VBA]

Geeft als resultaat de toekomstige waarde van een investering op basis van periodieke, vaste betalingen en een vast rentepercentage (Toekomstige Waarde).

IPmt-functie [VBA]

Berekent de periodieke afschrijving voor een investering met regelmatige betalingen en een constante rentevoet.

IRR-functie [VBA]

Berekent het interne rendement van een belegging.

MIRR-functie [VBA]

Berekent de gewijzigde interne rentevoet in een reeks van investeringen.

NPer-functie [VBA]

Berekent het aantal periodes voor een lening of een investering.

NPV-functie [VBA]

Berekent de netto huidige waarde van een investering op basis van een verstrekte discontovoet en een reeks stortingen en opnames.

Pmt-functie [VBA]

Berekent de constante periodieke betalingen voor een lening of investering.

PPmt-functie [VBA]

Retourneert voor een bepaalde periode de betaling aan de opdrachtgever voor een investering die gebaseerd is op periodieke en constante betalingen en een constante rentevoet.

PV-functie [VBA]

Geeft de huidige waarde van een investering die ontstaan is uit een reeks van regelmatige betalingen.

Rate-functie [VBA]

Geeft het rentepercentage van een lening of investering.

SLN-functie [VBA]

Retourneert de lineaire afschrijving van een activum voor een periode. Het bedrag van de afschrijving is constant gedurende de afschrijvingsperiode.

SYD-functie [VBA]

Retourneert het berekende dalende afschrijvingspercentage.

Datum en Tijd functies

FormatDateTime-functie [VBA]

Past een datum- en/of tijdnotatie toe op een datumuitdrukking en retourneert het resultaat als een tekenreeks.

Maand-functie [VBA]

De functie MAAND geeft de gelokaliseerde naam van de maand van een opgegeven maandnummer.

Weekdag-functie [VBA]

De functie WEEKDAG geeft de dag in de week van de opgegeven dag.

I/O-functies

Input-functie [VBA]

Retourneert de open stroom van een invoer- of binair bestand (tekenreeks).

Wiskundige functies

Round-functie [VBA]

De functie AFRONDEN geeft een afgerond getal terug met een bepaald aantal decimalen.

GetalOpmaak [VBA]

Retourneert een numerieke expressie die is opgemaakt als een getal.

Partition Function [VBA]

Returns a string indicating where a number occurs within a calculated series of ranges.

Object Properties and Methods

Err Object [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

Help ons, alstublieft!